Předem zabetonované kotevní lišty

Předem zabetonované lišty

Předem zabetonované lišty
Standardní kotevní nosník HAC-V Předem zabetonované nosníky s vyšší únosností a více možnostmi kotevní hloubky pro ekonomické upevnění opláštění fasád
Předem zabetonované nosníky HAC Upevňovací kotevní nosníky ve standardních velikostech a délkách se schváleními potřebnými podle předpisů pro prakticky jakýkoli náročný projekt