Ochrana identifikačních údajů a hesla

Identifikační údaje a hesla uživatele Hilti budou uchovávány jako osobní a důvěrné. Pro identifikaci uživatele můžete také použít Apple Touch ID podle pokynů a doporučení společnosti Apple, které občas zpřístupňuje. Upozorňujeme, že v takovém případě jsou vaše údaje s otisky prstu zašifrované, uložené pouze na vašem zařízení a chráněny klíčem, který je k dispozici pouze pro Secure Enclave. Údaje s otisky prstu jsou používány pouze s Secure Enclave za účelem ověření, že váš otisk odpovídá uloženým údajům. Nejsou dostup operačnímu systému na vašem zařízení nebo žádným aplikacím, které jsou na něm spuštěny. Nikdy nejsou uloženy na serverech společnosti Apple, nikdy nejsou zálohovány na iCloud ani nikde jinde a nemohou být použity pro porovnání s jinými databázemi otisků prstů.

Přenos nebo sdílení zadaných přihlašovacích údajů a hesla je přísně zakázáno. Jakékoli porušení této zákazu může vést k okamžitému ukončení přístupu na webovou stránku firmy Hilti a ke ztrátě odpovědnosti společnosti Hilti za veškeré škody způsobené tímto porušením. Je vaší výlučnou odpovědností chránit aktivační heslo před neoprávněným použitím. Budete odpovědni za jakékoli změny vašich identifikačních údajů a hesla.

Sdílet