Oznámení o ochraně osobních údajů

Služby HILTI, webové stránky a aplikace

Společnost Hilti nejen že má reputaci poskytovatele kvalitních výrobků a skvělé zákaznické podpory, je také zavázána chránit vaše soukromé v online sféře.

Vaše soukromí je pro společnost Hilti důležité; a ať už jste nový či dlouhodobý uživatel, prosím, věnujte pozornost tomuto oznámení a důkladně jej pročtěte – a pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás.

V případě, že máte jakýkoliv problém, stížnost či dotaz týkající se našich elektronických nebo digitálních služeb, prosím, kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Hilti prostřednictvím webového formuláře. Formulář ohledně práv subjektu údajů

Rovněž můžete kontrolovat a spravovat vaše informace prostřednictví naší Panel na ochranu údajů.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) popisuje, jakým způsobem sbíráme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje během toho, kdy navštívíte a/nebo kdy se registrujete pro: využití našich služeb, webových stránek a aplikací. Toto Oznámení také představuje výběr, který nabízíme, včetně způsobu, jakým lze údaji disponovat a aktualizovat je. Pokud není uvedeno jinak, společnost Hilti AG je správcem osobních údajů, které sbíráme prostřednictvím webových stránek a aplikací v souladu s tímto Oznámením.

Naše ústředí se nachází na adrese:  

Hilti AG
Feldkircherstrasse 100,
9494 Schaan
Liechtenstein

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein (Úřad pro ochranu osobních údajů) je naším Vedoucím dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů pro Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko. Pověřence pro ochranu osobních údajů Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein lze dostihnout na adrese:

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein
Head of the data protection authority: Dr. Marie-Louise Gächter-Alge
Städtle 38
9490 Vaduz
Phone: + 423 236 60 90
info.dss@llv.li

Máte rovněž možnost podat stížnost prostřednictvím vašeho místního dozorového úřadu: příslušný dozorový úřad lze nalézt: oficiální EU webová stránka

Výrazy použité v tomto Oznámení mají následující význam:

Výrazy jako „my“, „nám“, „náš“, atd. v tomto Oznámení odkazují na výše uvedené odpovědné subjekty (dále rovněž nazývané „Hilti“).   

Výraz jako „vy“, „váš“, „vám“ atd. odkazují na vás jako fyzickou osobu.

Výraz „osobní údaje“ tak, jak je používán v tomto Oznámení znamená jakýkoliv údaj – ať již byl získán od vás, vy jste jej s námi sdíleli nebo ať již jsme jej získali jakkoliv – který se vztahuje na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je ten, kdo může být identifikován, přímo či zprostředkovaně, odkazem na identifikátor, jakým je v našem případě například jméno, společnost, Hilti identifikační číslo nebo jakékoliv jiné online identifikátory.

Kdo je odpovědný za správné nakládání s vašimi osobními údaji?

Subjekt odpovědný za sběr, zpracování a použití osobních údajů je Hilti AG jakožto poskytovatel služeb a provozovatel webových stránek a aplikací, ve většině případů společně s jednou nebo více jejich přidružených společností v závislosti na požadovaných službách.

Na co se toto Oznámení vztahuje?

Toto oznámení se vztahuje na všechny služby Hilti, její webové stránky a aplikace, které odkazují na tento dokument.  

Toto Oznámení se nevztahuje na služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci, včetně produktů nebo stránek, které se vám mohou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání na webových stránkách, stránkách, které mohou obsahovat služby Hilti, nebo na ostatních stránkách odvozených od našich služeb.

Naše Oznámení se nevztahuje na způsoby nakládání s údaji ostatních společností a organizací, které inzerují naše služby, a které mohou používat cookies, pixelové označení nebo jiné technologie poskytující a nabízející příslušné reklamy.

Jaké kategorie osobních údajů sbíráme, zpracováváme a používáme?

Osobní údaje, které sbíráme, zpracováváme a používáme v souvislosti se službami, webovými stránkami a aplikacemi, zahrnují nejen údaje, které aktivně sbíráme během interakce s vámi; zahrnují rovněž údaje, které nám poskytnete prostřednictvím zákaznické podpory, obchodů Hilti a našeho sales týmu.

Subjekt údajů

Přihlašovací informace and uchovávání

Informace o přístroji

Informace o poloze a unikátní čísla aplikace

UŽIVATEL NAŠICH ONLIE SLUŽEB, WEBOVÝCH STRÁNEK A APLIKACÍ

- uživatelské preference (např. preferované nastavení jazyka)

- automatické přihlašovací soubory pro hlášení poruch a bezpečnost (např. pro odražení hackerských útoků)

- přihlášení pro oznámení o pádu, a ve výjimečných případech, například kdy nastanou poruchy, chyby či bezpečnostní incidenty, může být provedena manuální analýza přihlášení námi nebo autorizovaným poskytovatelem služeb

- datum a čas žádosti

- jméno, URL a množství dat využitých na přenos vyžádaného souboru

- hlášení vykazující, že nalezení bylo úspěšné nebo důvod poruchy

- typ a verze operačního systému počítače, ze kterého je učiněná žádost (pokud dochází k přenosu)

- rozlišení obrazovky a hloubka barev (pokud dochází k přenosu)

- typ a verze prohlížeče (pokud dochází k přenosu)

- jazykové nastavení a doplňky instalované v prohlížeči (pokud dochází k přenosu)

- cookies které jedinečně rozpoznávají váš počítač

 

-IP adresa, operační systém, typ prohlížeče, verze prohlížeče, nastavení prohlížeče  

- jméno poskytovatele internetových služeb a další informace vztahující se k počítači či k připojení, které slouží k identifikování typu přístroje, který se připojuje k internetové stránce, umožňující výměnu dat uvnitř vašeho přístroje a umožňující pohodlné používání našich služeb, webových stránek a aplikací

- URL a IP adresu webové stránky, ze které jste vstoupili na naší webovou stránku, včetně data a času přístupu

- záložky na stránce navštívené během návštěvy naší stránce, odkazy využité během návštěvy stránky, včetně data a času, navštívené záložky a čas strávený v aplikaci, včetně data a času

- jednotná adresa zdroje ( Uniform Resource Locator (URL), přístupy na stránky (na stránku, prostřednictvím stránky a ze stránky), včetně data a času            

- údaje o stavu přístroje jako jsou výpadky, aktivita systému, nastavení hardware, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, čas a datum žádosti a doporučující URL

 

PŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL

V případě, že využíváte služeb HILTI, webové stránky a aplikace jako registrovaný uživatel nebo zákazník, sbíráme, zpracováváme a používáme další údaje (včetně osobních údajů tak, jak je popsáno níže:  

-       jméno, oslovení (titul) a adresa

-       kontaktní informace (telefon, email, fax atd.)  

-       přihlašovací jméno a heslo

-       Číslo Hilti účtu

-       žádosti o poskytnutí služeb a vložené objednávky

-       historie nákupů, včetně otevřených a kompletních transakcí

-       vyhledávané údaje

-       zobrazené nebo vyhledávané služby/produkty na webové stránce  

-       nákupní košík a platební informace

-       přihlášení k odběru novinek, přihlášení k propagačním akcím, využití speciálních nabídek

-       poskytnuté souhlasy a schválení atd.

-       odpovědi v anketách, recenze, hodnocení a další formy poskytnuté zpětné vazby

-       obsah veškeré komunikace zaslané prostřednictvím našich služeb, webových stránek a aplikací, včetně jakýchkoliv údajů zveřejněných na sociálních komunitách na webových stránkách nebo jinak sdílených s Hilti a/nebo dalšími uživateli, jakož i zprávy prostřednictvím chatu a přepisů chatu

-       při oznámení pádu zaznamenáváme uživatelské ID a záznam chybového hlášení o pádu

-       manuální analýza učiněná k monitorování a zajištění stability našich služeb, webových stránek a aplikací

Dále si vyhrazujeme právo vyhodnocovat záznamy o přihlášení pro statistické účely, učiněné v anonymizované formě.  Anonymizace znamená, že jsou osobní údaje a údaje týkající se zákazníků upravovány způsobem, aby individuální aspekty údajů nebyly nadále spojitelné s osobou nebo zákazníkem, nebo spojitelné pouze s užitím značného a nepřiměřeného úsilí, nákladů, času a pracovní síly.

- údaje o registrovaném uživateli poskytnutých během procesu registrace, jakými jsou jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, pozice uvnitř společnosti nebo oddělení

- uživatelské jméno a heslo užívané při přihlášení registrovaného uživatele

- charakteristické údaje o přístroji (jakými jsou hardware, verze operačního systému, jedinečné identifikátory přístroje a informace o mobilní síti včetně telefonního čísla). Hilti může spojit vaše identifikátory přístroje nebo telefonní číslo s vaším účtem Hilti.

Informace o současné poloze s použitím různých technologií pro určení polohy, včetně IP adresy, GPS (v určitých službách a aplikacích – zaznamenání polohy na chytrém telefonu / zařízení POUZE v případě, kdy jej uživatel užije pro naskenování nářadí. Poté nepřetržitě nezaznamenáváme polohu GPS), a další sensory, které můžou, například, poskytnout Hilti informaci o blízkých zařízeních, WIFI přístupových bodech a mobilních věžích. 

Údaje o chování v aplikacích – tj. jaké kroky uživatel učinil, jaká tlačítka zmáčkl atd. Jedná se o kroky učiněné uživatelem během návštěvy stránky.

Určité služby zahrnují unikátní číslo aplikace. Toto číslo a informace o vaší instalaci (například, typ operačního systému a číslo verze aplikace) je zasláno Hilti v momentě, kdy nainstalujete nebo odinstalujete tuto službu, nebo kdy tato služba opakovaně kontaktuje naše servery, například pro automatické aktualizace. 

 

 

COMPANY DATA

- jméno, adresa, oddělení, kontaktní údaje a další údaje ve vztahu ke společnosti, kterou zastupujete a vaše postavení v této společnosti

- zákaznické číslo

- DIČ

- doručovací adresa

- obchodní emailová adresa,

- adresa na faktuře

- číslo objednávky

- heslo

- informace o platbě

- informace o účtu

- údaje o kreditní kartě

- pracovní telefonní číslo na pevnou linku

- číslo pracovního mobilního telefonu

 

 

 

- společnost

- jazyk

- poradce zákazníka / místo kontaktu

- důležitost zákazníka

- organizační jednotka

- účast na kampaních nebo na akcích

- PSČ

- historie produktu

- region

- reklamace

- číslo objednávky

Před sběrem, zpracováním a používáním výše uvedených osobních údajů pro uvedené účely budeme žádat o váš souhlas tam, kde je to dle právních předpisů požadováno. Obdobně, pokud se rozhodneme používat vaše osobní údaje pro nový či jiný účel, budeme vás o této skutečnosti informovat a takto vaše data budeme používat pouze na základě dovoleného důvodu dle příslušného právního předpisu nebo na základě vašeho souhlasu.

Veškerý přístup k vašim osobním údajům ze strany Hilti je vymezen pouze jednotlivcům, které tyto údaje potřebují pro výkon svých pracovních povinností. Pro účely zmíněné výše, přístup k vašim osobním údajům pro účely zmíněné výše bude umožněn pouze omezenému počtu jednotlivců uvnitř Hilti (např. jednotliví prodejci, jednotlivci v oblasti podpory, právního oddělení, finančního oddělení, IT, oddělení účtárny, jakož i někteří manažeři s přidělenou odpovědností).

V případech, kdy kontaktujete Hilti, uchováváme záznam této komunikace, abychom pomohli vyřešit problém, kterému můžete čelit. Můžeme použít vámi poskytnutou emailovou adresu nebo telefonní číslo, abychom vás informovali o službách, jako je například sdělení o nadcházejících změnách a zlepšeních.

V závislosti na vašem nastavení může být vaše aktivita na dalších webových stránkách a aplikacích Hilti spojena s vašimi osobními údaji za účelem zlepšení služeb a reklamních sdělení společnosti Hilti.

Proč a s kým sdílíme osobní údaje?

Neprodáváme, nepronajímáme, ano neobchodujeme s vašimi osobními údaji.

Pro účely zmíněné v tomto Oznámení zveřejňujeme, předáváme či dále sdílíme vaše osobní údaje s ostatními jednotkami skupiny Hilti nebo se společnostmi v rozsahu popsaném níže, nebo ve vámi odsouhlaseném rozsahu v jednotlivém kontextu (například tam, kde poskytujete souhlas s dalším předáním údajů v souvislosti s žádostí o specifickou službu). Kdykoliv, kdy sdílíme osobní údaje, činíme tak v přísném souladu s příslušnými právními předpisy.  

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi a jednotlivci mimo Hilti mimo případy, kdy nastanou níže popsané okolnosti:

Souhlas: Budeme sdílet osobní informace se společnostmi, organizacemi a jednotlivci mimo Hilti v případě, že k takovému sdílení máme váš souhlas. Vyžadujeme aktivní (opt-in) souhlas pro sdílení veškerých osobních údajů.

Externí zpracování: Osobní údaje poskytujeme našim poskytovatelům služeb z třetích stran s příslušnými instrukcemi tak, jak je potřeba pro konkrétní účely zpracování za účelem provedení specifických úkolů naším jménem dle našich instrukcí. Veškeří poskytovatelé z třetích stran budou mít přístup pouze a jen k těm osobním údajům, které potřebují k provedení specifických úkolů. Ujistíme se, že tito poskytovatelé služeb jsou si vědomi a budou plnit zadané úkoly. Rovněž se ujistíme, že veškeří poskytovatelé služeb nakládají s vašimi osobními údaji dle příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a že přijmou adekvátní technická a organizační opatření a další prostředky pro zajištění důvěrnosti a bezpečnosti dle našich instrukcí a v souladu s Oznámením.

Poskytovatelé služeb třetích stran:

Název a adresa

Transfer

Země

Činnost

AWS - Amazon Web Services

Standardní smluvní

Ustanovení schválené Evropskou komisí

Irsko, Německo

Hostingové centrum

FortyOne-Degrees Ltd.

Standardní smluvní

Ustanovení schválené Evropskou komisí

Spojené království 

Vývoj webových stránek a údržba 

ELIC

Standardní smluvní

Ustanovení schválené Evropskou komisí

Německo

Vývoj webových stránek a údržba 

Office365

Standardní smluvní

Ustanovení schválené Evropskou komisí

Irsko

  

Činnosti související s webovými stránkami

Adobe Campaign Manager

Standardní smluvní

Ustanovení schválené Evropskou komisí

Irsko

Konfigurace a parametrizace webové stránky

AWS – Amazon Web Services

Standardní smluvní

Ustanovení schválené Evropskou komisí

Irsko, Německo 

Hostingové centrum

123ContactForm 

Standardní smluvní

Ustanovení schválené Evropskou komisí

Německo 

Tvorba formulářů souvisejících s webovou stránkou

Delego

Standardní smluvní

Ustanovení schválené Evropskou komisí

Irsko 

Zpracování informací o platební kartě a přenos informací poskytovatelům plateb

salesforce.com

Standardní smluvní

Ustanovení schválené Evropskou komisí

Německo

Individualizace webové stránky, mailingových aktivit a marketingových aktivit

Důvody dle právních předpisů: bez jakéhokoliv omezení zahrnuje případy, kdy jsme povinni sdílet osobní údaje na základě právních předpisů, závazných příkazů soudu či orgánů veřejné moci. V případě, že se rozhodneme zveřejnit osobní údaje v tomto kontextu, zvážíme rozsah takového zveřejnění, například redigováním (začerněním) poskytnutých údajů.

Budou osobní údaje přenášeny do zahraničí?

Umístění skladišť dat Hilti jsou zvolena tak, aby byla zajištěna efektivní činnost, zvýšena výkonnost a odstraněny nadbytečnosti za účelem ochrany údajů v případě výpadku či jiného problému. Činíme kroky, abychom se ujistili, že údaje, které sbíráme dle tohoto Oznámení, jsou zpracovávány dle ustanovení tohoto Oznámení a požadavky příslušných právních předpisů vždy s ohledem na umístění dat.

Politikou Hilti je zpracovávat osobní údaje pouze v zemích, kde příslušné právní předpisy poskytují stejnou úroveň ochrany údajů jako v EU/EHP a Švýcarsku, nebo kde je poskytována stejná úroveň ochrany dle adekvátního rozhodnutí Evropské komise.

Proč a jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Pokud je to technicky možné, Hilti při poskytování služeb a provozování webových stránek a aplikací usiluje o neuchovávání osobních údajů nad dobu potřebnou pro naplnění účelů popsaných v tomto Oznámení nebo dle požadavků příslušných právních předpisů

Následující tabulka poskytuje přehled o aktivitách zpracování při používání služeb Hilti, webových stránek a aplikací, uvádí právní důvody pro zpracování a dobu pro uchování zpracovávaných údajů.

Důvody zpracování

Typy osobních údajů využitých za používání Cookies (tam, kde je to aplikovatelné)

Právní důvod zpracování

Doba uchovávání

Za účelem poskytování, udržení a zlepšení našich služeb, webových stránek a aplikací, pro vývoj nových a za účelem ochrany Hilti a jejích zákazníků.

·          Přístupové jméno a heslo (šifrované uložení);

·          Informace o uživatelském profilu (např. jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa);

·          Uživatelské preference (např. preferované nastavení jazyka);

·          Adresa, operační systém, typ prohlížeče, verze prohlížeče, nastavení prohlížeče, jméno poskytovatele internetových služeb a další typy informací o počítači či připojení relevantní za účelem identifikace typu zařízení, připojení ke službám, webovým stránkám a aplikacím, které umožňují výměnu dat mezi vámi a vaším zařízením, a umožňujícím pohodlné využívání služeb, webových stránek a aplikací;

·          V případě, že používáte mobilní verzi služeb, webových stránek a aplikací: informace o operačním systému vašeho mobilního zařízení, použité služby, webové stránky a aplikace, jméno poskytovatele internetových služeb a další informace vztahující se k počítači či k připojení, které slouží k identifikování typu přístroje, který se připojuje k internetové stránce, umožňující výměnu dat uvnitř vašeho přístroje a umožňující lepší využití mobilních služeb, webových stránek a aplikací umožňující a usnadňující synchronizačních služeb a podporu pro mobilní aplikaci;

·          URL a IP adresu webové stránky, ze které jste vstoupili na naši webovou stránku, nebo ze které jste byli odkázáni na naše služby webové stránky a aplikace včetně data a času;  

·          Záložky na stránce navštívené a použité funkce během využití našich služeb, webových stránek a aplikací, odkazy využité během využití našich služeb, webových stránek a aplikací stránky včetně data a času;  

·          jednotná adresa zdroje ( Uniform Resource Locator (URL), přístupu ke službám, webovým stránkám a aplikacím, včetně data a času;

·          Vyhledávané údaje

·          Poskytnuté souhlasy a schválení

Oprávněné zájmy (Čl. 6 (1) (f) GDPR) / nezbytné pro splnění smlouvy (Čl. 6 (1) (b) GDPR)

36 měsíců

 

 

Za účelem umožnění a zajištění objednávek zboží a služeb prostřednictvím služeb, webových stránek a aplikací

·          Bankovní a účetní záznamy společností

·          Přístupové jméno a heslo

·          Číslo účtu Hilti

·          Žádosti o služby a odeslané objednávky

·          Historie nákupů, včetně otevřených a kompletních transakcí

·          vyhledávané údaje

·          zobrazené nebo vyhledávané služby/produkty na webové stránce 

·          nákupní košík a platební informace 

·          přihlášení k odběru novinek, přihlášení k propagačním akcím, využití speciálních nabídek

·          poskytnuté souhlasy a schválení atd.

·          odpovědi v anketách, recenze, hodnocení a další formy poskytnuté zpětné vazby

obsah veškeré komunikace zaslané prostřednictvím našich služeb, webových stránek a aplikací, včetně jakýchkoliv údajů zveřejněných na sociálních komunitách na webových stránkách nebo jinak sdílených s Hilti a/nebo dalšími uživateli, jakož i zprávy prostřednictvím chatu a přepisů chatu

Nezbytné pro splnění smlouvy (Čl. 6 (1) (b) GDPR)

10 let po ukončení platnosti smlouvy

Tam kde je to aplikovatelné, za účelem uzavření, vykonání nebo ukončení smluv ve spojitosti s našimi službami, webovými stránkami a aplikacemi, jakými jsou objednávky učiněné prostřednictvím online obchodu Hilti, nebo smlouvy o poskytování služeb např. On!Track aplikace

Osobní data obsažená ve smlouvách, konverzacích a obchodních dopisech

Záznamy DPH, celní vratky a vratky spotřební daně

Nezbytné pro splnění smlouvy (Čl. 6 (1) (b) GDPR)

Po dobu, co je účet aktivní + 6 let po ukončení platnosti smlouvy

Za účelem zodpovězení vašich otázek a odpovědi na vaše žádosti, které učiníte v souvislosti s poskytováním technické podpory nebo jiných zákaznických služeb a zákaznických konverzací

 

·          Jméno a emailová adresa;

·          Údaje o použitém zařízení (typ prohlížeče, IP-adresa a verze Java)

·          Datum a čas konverzací;

·          Obsah veškerých konverzací odeslaných prostřednictvím chatu;

·          Číslo Hilti účtu

·          Hilti ID

·          Přepisy online konverzací s naším zákaznickým týmem

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR nebo

Oprávněné zájmy (Čl. 6 (1) (f) GDPR):

Zpracování osobních údajů je nezbytné k poskytnutí odpovědi příslušnému uživateli webových stránek, kterou v opačném případě nelze zajistit. Proto je zpracování ospravedlněno oprávněným zájmem.

Šest měsíců (pro kontrolu kvality a důkazní účely)

Abychom učinili naší webovou stránku více uživatelsky přívětivou a za účelem získání vhledu do chování návštěvníků webových stránek a uživatelů našich aplikací a našeho softwaru, na základě pseudonymizace napříč zařízeními, za marketingovým účelem a výzkumu trhu a pro naše lepší přizpůsobení webové stránky individuálním preferencím.

Za účelem provedení analýzy a zákaznického průzkumu, včetně všeobecného průzkumu trhu nebo výzkumu potřeb zákazníků a jejich názorů na určité problémy, vytvořených slev a analýzy provozu a za účelem výzkumu efektivity reklamy, ať již na anonymním podkladu (např. sběrem dat) nebo na individuálním podkladu (pokud je to dle právních předpisů možné)

·          Přístupové jméno a heslo (šifrované uložení);

·          Informace o uživatelském profilu (např. jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa);

·          Uživatelské preference (např. preferované nastavení jazyka);

·          Adresa, operační systém, typ prohlížeče, verze prohlížeče, nastavení prohlížeče, jméno poskytovatele internetových služeb a další typy informací o počítači či připojení relevantní za účelem identifikace typu zařízení, připojení ke službám, webovým stránkám a aplikacím, které umožňují výměnu dat mezi vámi a vaším zařízením, a umožňujícím pohodlné využívání služeb, webových stránek a aplikací;

·          V případě, že používáte mobilní verzi služeb, webových stránek a aplikací: informace o operačním systému vašeho mobilního zařízení, použité služby, webové stránky a aplikace, jméno poskytovatele internetových služeb a další informace vztahující se k počítači či k připojení, které slouží k identifikování typu přístroje, který se připojuje k internetové stránce, umožňující výměnu dat uvnitř vašeho přístroje a umožňující lepší využití mobilních služeb, webových stránek a aplikací umožňující a usnadňující synchronizačních služeb a podporu pro mobilní aplikaci;

·          URL a IP adresu webové stránky, ze které jste vstoupili na naši webovou stránku, nebo ze které jste byli odkázáni na naše služby webové stránky a aplikace včetně data a času;  

·          záložky na stránce navštívené a použité funkce během využití našich služeb, webových stránek a aplikací, odkazy využité během využití našich služeb, webových stránek a aplikací stránky včetně data a času;  

·          jednotná adresa zdroje ( Uniform Resource Locator (URL), přístupu ke službám, webovým stránkám a aplikacím, včetně data a času;

·          Vyhledávané údaje

·          Poskytnuté souhlasy a schválení atd.

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

36 měsíců

Proto, abyste mohli využívat naše služby, webové stránky a aplikace jako registrovaný uživatel

·          Jméno, oslovení (titul) a adresa;

·          Osobní kontaktní údaje (telefon, email, fax atd.);

·          Přihlašovací jméno a heslo

·          Číslo Hilti účtu

·          Žádosti o služby a provedené objednávky

·          Historie nákupů, včetně otevřených a kompletních transakcí

·          vyhledávané údaje

·          zobrazené nebo vyhledávané služby/produkty na webové stránce 

·          nákupní košík a platební informace 

·          přihlášení k odběru novinek, přihlášení k propagačním akcím, využití speciálních nabídek

·          poskytnuté souhlasy a schválení atd.

·          odpovědi v anketách, recenze, hodnocení a další formy poskytnuté zpětné vazby

·          obsah veškeré komunikace zaslané prostřednictvím našich služeb, webových stránek a aplikací, včetně jakýchkoliv údajů zveřejněných na sociálních komunitách na webových stránkách nebo jinak sdílených s Hilti a/nebo dalšími uživateli, jakož i zprávy prostřednictvím chatu a přepisů chatu

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

Po dobu, co je účet aktivní + 7 let

Abychom zabránili zneužití nebo nelegálnímu využití našich služeb, webových stránek a aplikací. Zajištění souladu s právními povinnostmi, řešení sporů a vynucení našich smluv 

 

·          Jméno, oslovení (titul) a adresa;

·          Osobní kontaktní údaje (telefon, email, fax atd.);

·          Jméno, adresa, oddělení, kontaktní informace a další informace ve vztahu ke společnosti, kterou zastupujete (pokud nějakou zastupujete) a vaše postavení v takové společnosti

·          Číslo Hilti účtu

·          DIČ

·          Žádosti o služby a provedené objednávky

·          Historie nákupů, včetně otevřených a kompletních transakcí 

·          Informace o uživatelském profilu;

·          Nákupní košík, platební údaje

·          Údaje o softwaru, který byl stažen z webových stránek

·          automatické přihlašovací soubory pro hlášení poruch a bezpečnost (např. pro odražení hackerských útoků)

·          přihlášení pro oznámení o pádu, a ve výjimečných případech, například kdy nastanou poruchy, chyby či bezpečnostní incidenty, může být provedena manuální analýza přihlášení námi nebo autorizovaným poskytovatelem služeb

·          datum a čas žádosti

·          jméno, URL a množství dat využitých na přenos vyžádaného souboru

·          hlášení vykazující, že nalezení bylo úspěšné nebo důvod poruchy

·          typ a verze operačního systému počítače, ze kterého je učiněná žádost (pokud dochází k přenosu)

·          rozlišení obrazovky a hloubka barev (pokud dochází k přenosu)

·          typ a verze prohlížeče (pokud dochází k přenosu)

·          jazykové nastavení a doplňky instalované v prohlížeči (pokud dochází k přenosu)

·          cookies které jedinečně rozpoznávají váš počítač

Oprávněné zájmy (Čl. 6 (1) (f) GDPR)/ IT bezpečnost a nezbytnost pro splnění právní povinnosti (Čl. 6 (1) (c) GDPR)

Přihlašovací údaje jsou mazány po 90 dnech

Ohodnocení vaší způsobilosti získat určité typy nabídek, typy produktů nebo služeb

•              Jméno, oslovení (titul) a adresa;

•              Osobní kontaktní údaje (telefon, email, fax atd.)

•              Jméno, adresa, oddělení, kontaktní informace a další informace ve vztahu ke společnosti, kterou zastupujete (pokud nějakou zastupujete) a vaše postavení v takové společnosti

•              Číslo Hilti účtu

•              DIČ

•              Žádosti o služby a provedené objednávky

•              Historie nákupů, včetně otevřených a kompletních transakcí  

•              Informace o uživatelském profilu;

•              Potvrzení, zdali jste privátní či profesionální uživatel

•              Přihlášení k odběru novinek, přihlášení k propagačním akcím, využití speciálních nabídek

•              poskytnuté souhlasy a schválení atd.

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

90 dní

Pro komunikaci s vámi ohledně dalších záležitostí (například abychom vám zaslali připomínky, aktualizace, bezpečnostní upozornění, podporu a zprávy týkající se správy nebo bulletiny týkající se služeb)

·          Emailová adresa

·          země

·          Jazyk

·          Datum posledního kontaktu

·          Číslo mobilního telefonu

·          Hilti ID

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR nebo

Oprávněné zájmy (Čl. 6 (1) (f) GDPR:

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro používání našich služeb, webových stránek a aplikací, což by v opačném případě nemohlo být zajištěno.  Proto je zpracování ospravedlněno oprávněným zájmem.

 

Abychom vám poskytly informace ohledně produktů a služeb, které by vás mohly zajímat, prostřednictvím pošty, emailu, telefonu, faxu, newsletteru, textových zpráv/SMS a MMS, včetně pravidelného zasílání propagačních materiálů ohledně produktů, služeb a akcí Hilti speciálně určených pro vás (přímý marketing)

Pro vykonání průzkumů, soutěží, losování o ceny a další aktivity či akce, kterých jste se dobrovolně účastnili                         

·          Emailová adresa

·          země

·          Jazyk

·          Znění souhlasu a datum

·          Datum posledního kontaktu

·          Číslo mobilního telefonu

·          Hilti ID

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

3 roky po posledním kontaktu přímého marketingu

12 měsíců po ukončení průzkumu

Jaké máte možnosti ohledně ochrany soukromí?

Vaše důvěra nám pomáhá zlepšit naše služby, webové stránky a aplikace. Udržujeme je v soukromí a bezpečí a necháváme údaje pod vaší kontrolou o jejich zpracování.

Snažíme se o udržení našich služeb, webových stránek a aplikací způsobem, který údaje chrání před náhodným zničením či zničením ve zlém úmyslu. Právě proto, poté co vymažete údaje z našich služeb, webových stránek nebo aplikací, nemůžeme ihned vymazat zbývající kopie z našich aktivních serverů a může se stát, že vaše údaje odstraníme ze záložních systémů až po určitém časovém rámci v souladu s příslušnými právními předpisy (viz bod č. 6).

  1. Můžete si kdykoliv nastavit vaše marketingové preference skrze palubní desku Hilti nebo skrze zákaznický servis. Tyto údaje budeme skladovat společně s vaším účtem nebo Hilti ID a aplikovat je kdykoliv využijete Hilti služby, webové stránky či aplikace a kdykoliv vám budeme zasílat písemnou elektronickou komunikaci.

    Tím, že se přihlásíte k odběru marketingových informací společnosti Hilti, souhlasíte, že údaje, které jste poskytli při přihlášení k odběru (např. vaše emailová adresa), můžou být shromažďovány, zpracovány a použity za účelem odesílání běžných sdělení obsahujících informace týkající se společnosti Hilti, produktů a služeb, jakými jsou novinky o Hilti produktech nebo Hilti službách nebo Hilti marketingových kampaních (např. soutěžích, slevách a propagaci), o změnách uvnitř společnosti nebo abychom vás pozvali k zapojení se do zákaznických průzkumů (např. průzkumu zákaznické spokojenosti nebo výzkumu zákaznických požadavků).

    V našem B2B business můžete kdykoliv vznést námitku proti využití vašeho mobilního telefonního čísla prostřednictvím našeho zákaznického servisu nebo vašeho prodejce.
  2. Můžete zkontrolovat a upravit vaše nastavení Cookies a obdobných technologií pro Hilti služby, webové stránky a aplikace využitím naší Palubní desky nastavení cookies. Pro další informace viz bod č. 9.
  3. Můžete kdykoliv upravit a pozměnit nastavení pro vaší emailovou adresu nebo mobilní telefon ve vašem účtu Hilti. Váš Hilti profil je přístupný prostřednictvím vašeho zákaznického profilu po registraci na naší webové stránce nebo kliknutím na link „centrum preferencí“, který lze nalézt v každém emailu, který vám zasíláme.
  4. Můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím našeho webového formuláře, abyste mohli využít vašeho práva:

-       Právo přístupu
-       Právo na opravu
-       Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
-       Právo na omezení zpracování
-       Právo na přenositelnost údajů

Prosím, využijte oficiální webové stránky EU, abyste se dozvěděli více o těchto právech.

V případě, že vezmete zpět váš souhlas se zpracováním si Hilti vyhrazuje právo na další zpracování vašich osobních údajů a právo používat vaše osobní údaje v rozsahu, jakém to vyžadují či umožňují právní předpisy, např. pro zaznamenání vašeho nastavení o nezasílání nebo abychom nastavili krycí vrstvu cookies abychom respektovali vaše nastavení cookies.

Co dalšího děláme pro ochranu vašich osobních údajů?

Hilti rozumí důležitosti údajů a nutnosti zabezpečení těchto údajů. Chceme, aby vaše surfování a nákup byl co nejbezpečnější.

Abychom chránili vaše osobní údaje, implementovali jsme rozumné a podle současného stavu techniky vyspělé zabezpečení a opatření, včetně technických a organizačních opatření zamezujících neoprávněnému přístupu, nesprávnému použití, změně, neoprávněnému nebo náhodnému zničení nebo náhodné ztrátě, ať již v online, tak v off-line sféře.

Například:

-       Když používáte naše webové stránky, komunikace s vaším prohlížečem je zabezpečena technologií SSL (Secure Socket Layer). To znamená, že když využíváte naše webové stránky, osobní údaje, které vložíte při registraci, či přihlášení jsou zabezpečeny před tím, než jsou odeslány přes internet.  

-       Přezkoumáváme integritu našeho procesu sbírání osobních údajů, jakož i proces uchovávání a zpracování, včetně fyzických opatření, abychom zamezili neoprávněnému přístupu do našich systémů. 

-       Zamezujeme přístupu k osobním údajům zaměstnancům Hilti, dodavatelům a zmocněncům dle principu „je třeba znát“. Zúčastněné strany jsou podrobeny přísnému smluvnímu závazku mlčenlivosti a můžou být potrestáni či odejiti, pokud tyto závazky nesplní.

Online nebo prostřednictvím mobilních aplikací byste měli sdílet pouze ty údaje, u kterých vám nevadí jejich sdílení s vědomím, že žádná organizace či systém nemůže kdykoliv zajistit stoprocentní bezpečnost.

Prosím, mějte na paměti, že vaše údaje o kreditní kartě vyžaduje vždy vaše explicitní svolení.  

Úroveň bezpečnosti se na vaší straně může zvýšit, pokud se odhlásíte (logout) vždy, kdy ukončíte oblasti služeb, webových stránek a aplikací Hilti, které jsou chráněny heslem.

Používání cookies a obdobných technologií

Ve spojitosti s našimi službami, webovými stránkami a aplikacemi používáme cookies tak, jak je popsáno v naší Politice cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uchovávány na vašem počítači nebo mobilním zařízení během vaší návštěvy webové stránky nebo během vašeho použití aplikace. Co se týče technických cookies, tyto nám pomáhají pamatovat si údaje o vaší návštěvě, jako je vaše preferované nastavení jazyka, nebo vaše preferované nastavení menu. Téměř všechny naše služby, webové stránky a aplikace vyžadují cookies, vždy vás při jejich používání informujeme dle typu použití cookies.

V naší politice cookie naleznete seznam typu cookies používaných Hilti a také zde můžete najít jakým způsobem Hilti a naši partneři využívají cookies v reklamě. Tato polici rovněž vysvětluje, jak chráníme vaše soukromí během používání cookies a dalších údajů.

V závislosti na vašem nastavení cookies, můžeme použít údaje (včetně osobních údajů) k analýze zákazníka a chování zákazníka, ale zároveň k ohodnocení potřeb a názorů zákazníků a uživatelů v různých aspektech, abychom optimalizovali náš prodej a obchodní kanály a abychom analyzovali dopad specifických marketingových opatření.

Můžete si rovněž nastavit prohlížeč tak, aby blokoval veškeré cookies nebo si vybral úroveň personalizace. Nicméně, je důležité mít na paměti, že mnoho našich služeb nemusí správně fungovat, pokud jsou vaše služby cookies vypnuty. Například si nebudeme muset pamatovat vaše nastavení jazykových preferencí.

Použitím naší Palubní desky nastavení cookies, si můžete vybrat, zda budeme sbírat vaše personalizované data o používání (jako jsou navštívené záložky během použití našich služeb, webových stránek a aplikací, historie nákupů, včetně uzavřených nebo nedokončených transakcí, vyhledávaných frází, prohlížených nebo vyhledávaných služeb/produktů na našich webových stránkách a aplikacích; nákupní košík a informace o platbě) v některých případech na více zařízeních, a jakožto součást vytvoření zákaznických a uživatelských profilů, kombinovat tyto s dalšími osobními údaji, které jsme shromáždili nebo budeme od vás shromažďovat během našeho obchodního vztahu, plnění nebo ukončení našich smluvních vztahů (např. jméno a trvalá adresa, objednávka a historie nákupů, příslušnost k výrobnímu odvětví) a, kde je to možné a zvláště vámi dovolené, personalizované používání údajů s ohledem na vaše využití dalších produktů a služeb Hilti (např. software a aplikace Hilti, jméno a trvalé bydliště, historie objednávek a nákupů, vaše příslušnost k odvětví).

Odkazy na další webové stránky

Naše služby, webové stránky a aplikace můžou obsahovat odkazy na další služby, webové stránky a aplikace vašeho zájmu; v momentě, kdy použijete tyto odkazy, jste opustili oblast našich služeb. Když navštívíte tyto další služby, webové stránky a aplikace, měli byste být opatrní a věnovat pozornost případnému prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek. Hilti nemůže a převzít a nepřebírá žádnou zodpovědnost či odpovědnost za tyto webové stránky, obsah těchto služeb, webových stránek nebo aplikací a jejich zásad soukromí, ani tyto zásady neschvalujeme.

Soulad a spolupráce s úřady

Pravidelně revidujeme náš soulad s tímto Oznámením. Spolupracujeme s příslušnými dozorovými úřady, včetně místního Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu: příslušný dozorový úřad můžete nalézt na oficiální EU webové adrese.

Jak budou změny tohoto Oznámení publikovány?

Náš obchod se stále mění, což znamená, že toto Oznámení bude nutné čas od času aktualizovat. Prosíme, čas od času toto Oznámení zkontrolujte, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami, která musela učinit.

Neomezíme práva dle tohoto Oznámení bez vašeho výslovného souhlasu. Budeme publikovat všechny změny tohoto Oznámení, a když změny budou významné, poskytneme markantnější upozornění prostřednictvím emailového sdělení.

Kontaktujte nás

Vaše zpětná vazba je vždy vítána. Pokud máte jakýkoliv dotaz či znepokojení ohledně našich postupů ochrany soukromí nebo vašeho online soukromí, neváhejte se na nás obrátit.

Sdílet