Informace o ochraně soukromí

Služby, internetové stránky a aplikace Hilti

Značka Hilti není známá jen díky kvalitním produktům a vynikajícím službám zákazníkům, ale také pro svůj závazek chránit vaše soukromí v online světě.

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá, takže ať už jste u nás noví, nebo naše služby využíváte dlouhodobě, pozorně si tyto informace přečtěte. A pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, ozvěte se nám.

Pokud vám v souvislosti s ochranou soukromí cokoliv dělá starosti, pokud máte nějakou stížnost nebo se v souvislosti s našimi digitálními službami chcete na cokoliv zeptat, kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím webového formuláře

Své informace můžete rovněž spravovat prostřednictvím vašeho nastavení účtu Hilti (Kontrolního panelu ochrany soukromí).

Tyto informace o ochraně soukromí popisují, jak shromažďujeme, zpracováváme a užíváme vaše osobní údaje, když navštívíte a/nebo se registrujete do našich služeb, na našich internetových stránkách nebo v našich aplikacích, ale dočtete se zde i o možnostech, které vám nabízíme, například o tom, jak můžete své údaje zkontrolovat a aktualizovat je.

Pokud není níže uvedeno něco jiného, správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím služeb, internetových stránek a aplikací je společnost Hilti AG, která uvedené činnosti provádí v souladu s těmito Informacemi o ochraně soukromí.

Sídlo naší firmy je na adrese:

Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100,
9494 Schaan
LICHTENŠTEJNSKO

V těchto Informacích o ochraně soukromí mají níže uvedené pojmy následující význam:

Pojmy jako „,my“, „nás“, „naše“ atd. v těchto Informacích o ochraně soukromí odkazují na výše specifikované odpovědné subjekty (dále jen jako „Hilti“).

Pojmy jako „vy“, „vás“, „vaše“ atd. odkazují na vás jako osobu.

Pojem „osobní údaje“ v těchto Informacích o ochraně soukromí znamená veškeré informace – ať už nám je sdělíte vy, nebo jsou shromážděny či jinak získány – týkající se konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Za identifikovatelnou fyzickou osobu se považuje fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo podle identifikátoru, jako je v našem případě jméno, společnost, identifikátor Hilti nebo další technické online identifikátory.

Kdo odpovídá za řádné nakládání s vašimi osobními údaji?

Za shromažďování, zpracování a užití osobních údajů odpovídá společnost Hilti AG jakožto poskytovatel služeb, internetových stránek a aplikací, a to ve většině případů a v závislosti na požadované službě společně s jedním nebo více svými sesterskými subjekty.

Kdy se podle těchto Informací o ochraně soukromí postupuje?

Tyto Informace se vztahují na všechny služby, internetové stránky a aplikace Hilti odkazující na tento dokument.

Tyto Informace o ochraně soukromí se nevztahují na služby nabízené jinými společnostmi nebo osobami, a to včetně produktů nebo stránek zobrazených ve výsledcích vyhledávání, stránek, na kterých mohou být informace o službách Hilti nebo dalších stránek, na které naše služby odkazují.

Naše Informace o ochraně soukromí nepokrývají informační postupy jiných společností ani organizací propagujících naše služby, které mohou zahrnovat soubory cookies, sledovací pixely nebo jiné technologie sloužící k výběru a nabídce relevantních reklam.

Jaký druh osobních údajů shromažďujeme, zpracováváme a využíváme?

V souvislosti s našimi službami, weby a aplikacemi shromažďujeme, zpracováváme a využíváme nejen informace, které aktivně shromažďujeme v rámci vaší interakce s námi, ale také informace, které nám poskytujete v rámci služeb zákazníkům, prodejen Hilti a našeho prodejního týmu.

Subjekt údajů

Uživatelské informace a místní ukládání

 

Informace o zařízení

Informace o místě a unikátních číslech aplikací

UŽIVATEL našich online služeb, internetových stránek a aplikací

 

uživatelská nastavení (např. jazyková nastavení)

automaticky zaznamenávaná historie pro potřeby řešení problémů a zabezpečení (např. pro obranu před hackerskými útoky)

chybová hlášení a ve výjimečných případech, jako jsou poruchy, chyby či narušení bezpečnosti, též manuální analýza chybových záznamů z naší strany nebo ze strany našich oprávněných poskytovatelů služeb

datum a čas žádosti

název, URL a objem dat přenesených pro vyžádaný soubor

zpráva o úspěšném přenosu nebo o důvodu chyby

druh a verze operačního systému požadujícího počítače (pokud jsou tyto údaje předány)

rozlišení obrazovky a barevná hloubka (pokud jsou tyto údaje předány)

druh a verze použitého prohlížeče (pokud jsou tyto údaje předány)

jazyková nastavení a pluginy nainstalované v prohlížeči (pokud jsou tyto údaje předány)

soubory cookies identifikující váš prohlížeč

IP adresa, operační systém, druh prohlížeče, verze prohlížeče, konfigurace prohlížeče

název poskytovatele internetového připojení a další druhy informací o počítači a připojení relevantní pro identifikaci zařízení, s jehož pomocí se k internetové stránce přihlašujete, za účelem umožnění výměny dat s vámi a vaším zařízením a pohodlného užívání služeb, internetových stránek a aplikací 

URL a IP adresa internetové stránky, z níž přicházíte nebo která na naši stránku odkazovala, a to včetně data a času

navštívené sekce našeho webu, odkazy, které jste na naší stránce rozklikli, a to včetně data a času

navštívené sekce našeho webu včetně data, času a doby strávené na stránce – v aplikaci

kompletní údaje o URL klikání na, skrz a z internetové stránky, a to včetně data a času

informace zasílané zařízením, jako chybová hlášení, systémová aktivita, hardwarová nastavení, druh prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku a URL odkazující na náš web

 

PŘIHLÁŠENÝ ZÁKAZNÍK

Pokud služby, internetové stránky nebo aplikace HILTI užíváte jako přihlášený zákazník, shromažďujeme, zpracováváme a využíváme následující další údaje (včetně osobních údajů) popsané níže:

jméno, titul a adresa

osobní kontaktní údaje (telefon, e-mail, fax atd.)

přihlašovací jméno a heslo

Číslo účtu Hilti

požadované služby a zadané objednávky

nákupní historie včetně otevřených a vyřízených transakcí

vyhledávaná slova

služby/produkty prohlížené či vyhledávané na stránce;

nákupní košík a platební informace

odběr newsletteru, registrace do reklamních akcí, čerpání zvláštních nabídek

udělené souhlasy či povolení

odpovědi v průzkumech, recenze, hodnocení a další formy zpětné vazby, kterou poskytnete

obsah veškeré komunikace posílané prostřednictvím našich služeb, internetových stránek a aplikací, a to včetně veškerých informací napsaných na fóra na webech pro Hilti a/nebo ostatní uživatele, jakož i zprávy a přepisy z chatu

u chybových hlášení evidujeme ID uživatele a záznam o chybě

provádíme manuální analýzu s cílem sledovat a zajistit stabilitu našich služeb, internetových stránek a aplikací

Rovněž si vyhrazujeme právo vyhodnocovat záznamy pro anonymizované statistické využití. Anonymizace znamená, že osobní či zákaznické údaje jsou změněny tak, že jednotlivé informace nadále není možné spojit s konkrétní osobou ani zákazníkem, nebo to je možné jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí, času a nákladů.

- informace o registrovaném uživateli poskytnuté během procesu registrace, jako je křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, funkce ve firmě nebo na oddělení

uživatelské jméno a heslo při přihlášení jako přihlášený zákazník

informace o zařízení (například model vašeho hardwaru, verze operačního systému, unikátní identifikátor zařízení a informace o mobilní síti včetně telefonního čísla). Hilti může přiřadit unikátní identifikátory vašeho zařízení k vašemu účtu Hilti.

skutečné místo zjištěné řadou lokalizačních technologií, například pomocí IP adresy, GPS (některé služby a aplikace zaznamenávají GPS údaje smartphonu či zařízení jen pokud jej uživatel použije ke skenování nástroje. GPS lokaci nikdy nesledujeme průběžně) a dalších senzorů, které mohou Hilti poskytnout informace například o blízkých zařízeních, přístupových bodech Wi-Fi a věžích mobilních operátorů

data o užívání aplikace - tj. co uživatel v aplikaci dělá, na jaká tlačítka kliká atd. Tyto údaje jsou sledovány o uživateli na stránce.

Některé služby zahrnují unikátní číslo aplikace. Toto číslo spolu s údaji o vaší instalaci (například druh operačního systému a verze aplikace) je odesíláno na Hilti při instalování či odinstalování služby nebo při pravidelné komunikaci mezi aplikací a naším serverem například za účelem automatických aktualizací.

FIREMNÍ ÚDAJE

- název, adresa, oddělení, kontaktní údaje a další informace týkající se společnosti, kterou zastupujete, a vaše funkce u této společnosti

- zákaznické číslo

- DIČ

- dodací adresa

- firemní e-mailová adresa,

- fakturační adresa

- číslo objednávky

- heslo

- platební údaje

- bankovní účet

- údaje o kreditní kartě

- firemní telefonní číslo

- číslo firemního mobilu

 

- společnost

- kontaktní jazyk

- zákaznický poradce / kontaktní osoba

- důležitost zákazníka

- organizační jednotka

- účast v kampaních či akcích

- PSČ

- produktová historie

- region

- návraty

- číslo objednávky

 

Před shromažďováním, zpracováváním nebo využitím vašich osobních údajů pro výše specifikované účely si v případech stanovených zákonem vyžádáme váš souhlas. Stejně tak, pokud si budeme přát využít vaše osobní údaje pro jiný účel, informujeme vás o tom a vaše osobní údaje využijeme pouze za podmínky, že to dovoluje příslušný zákon nebo že nám udělíte souhlas s takovým využitím.

Přístup k vašim osobním údajům je u Hilti omezen pouze na osoby, které potřebují s vašimi osobními údaji nakládat při plnění svých pracovních úkolů. Pro výše uvedené účely získá v Hilti přístup k vašim osobním údajům jen úzký okruh pracovníků (např. osoby v oddělení prodeje, podpory, na právním a finančním oddělení, na IT oddělení, pracovníci účtárny a někteří odpovědní vedoucí pracovníci).

Kdykoliv Hilti kontaktujete, uchováváme záznam o komunikaci s vámi pro účely vyřízení případných problémů, na které se dotazujete. Vámi poskytnuté telefonní číslo nebo e-mailovou adresu můžeme využít pro účely informování o našich službách, například o plánovaných změnách nebo vylepšeních.

Za účelem zkvalitnění služeb Hilti a zobrazování relevantních reklam mohou být k vašim osobním údajům přiřazeny informace o vašich nastaveních a činnosti v dalších službách či aplikacích Hilti.

S kým a proč osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje neprodáme, nepronajmeme ani s nikým nevyměníme. 

Vaše osobní údaje můžeme pro účely specifikované v těchto Informacích o ochraně soukromí sdělit, předat nebo jinak sdílet s dalšími členy skupiny Hilti, a to v níže uvedeném rozsahu nebo na základě dohody pro konkrétní účel (např. pokud předání dalších informací odsouhlasíte v souvislosti s registrací do konkrétní služby). Kdykoliv osobní údaje předáváme dále, vždy tak činíme v přísném souladu s příslušnými zákony. 

Osobní údaje nikdy nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani osobami mimo skupinu Hilti, pokud se nejedná o jeden z níže uvedených případů:

Souhlas: Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi nebo osobami mimo skupinu Hilti, pokud nám k tomu udělíte souhlas. Pro sdílení jakýchkoliv osobních údajů vždy vyžadujeme souhlas (princip opt-in).

Externí zpracování: Osobní údaje předáváme externím poskytovatelům služeb, a to vždy s náležitými pokyny a pro přesně vymezený účel zpracování. Ti provádějí naším jménem a podle našich pokynů konkrétní úkoly. Každý externí poskytovatel má přístup jen k těm osobním údajům, které potřebuje k plnění svých konkrétních úkolů a pouze za účelem plnění těchto úkolů. Vždy dbáme na to, aby si externí dodavatelé tohoto omezení byli vědomi a dodržovali jej. Trváme rovněž na tom, aby každý externí poskytovatel zacházel s vašimi osobními údaji výhradně v souladu se zákonem stanovenými pravidly a aby přijal odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření podle našich pokynů a v souladu s těmito Informacemi o ochraně soukromí, jakož i veškerá další vhodná opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a soukromí.

Právní důvody: Tento případ zahrnuje bez omezení všechny situace, kdy musíme osobní údaje poskytnout podle zákona nebo příkazu soudního či správního orgánu. Pokud se rozhodneme z tohoto důvodu vaše osobní údaje sdělit, vždy je poskytujeme jen v minimálním nezbytně nutném rozsahu, tj. například po promazání poskytovaných informací.

Bude docházet k předávání osobních údajů do ciziny?

Systémy užívané Hilti pro uchovávání dat jsou umisťovány tak, aby byl zajištěn jejich efektivní chod, co nejvyšší výkon a byla zajištěna vyšší kapacita schopná vykrýt případné výpadky či jiné potíže. Dbáme na to, aby osobní údaje shromážděné podle těchto Informací o ochraně soukromí byly vždy zpracovávány v souladu s těmito Informacemi a povinnostmi stanovenými zákonem, bez ohledu na to, kde se data nacházejí.

Politika Hilti je taková, že vaše osobní údaje zpracováváme pouze v zemích, jejichž zákony na ochranu osobních údajů zaručují stejnou úroveň ochrany, jaká platí ve státech EU/EHP. Hilti sídlí v Lichtenštejnsku, ale její servery se nacházejí též ve Švýcarsku, kde jsou údaje zpracovávány v souladu s rámcovým rozhodnutím o odpovídající ochraně osobních údajů ve Švýcarsku.

Hilti přijala dokument Technická a organizační opatření, který definuje technická a organizační opatření a postupy, které se Hilti zavazuje jako minimum dodržovat a chránit jimi zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, a to včetně přenosu dat. IT procesy jsou v rámci Hilti vyvíjeny v souladu s normou ISO 27001.

Proč a jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Hilti neustále vylepšuje všechny své nabízené služby, webové stránky i aplikace s cílem neuchovávat osobní údaje déle, než je nezbytné pro účel specifikovaný v těchto informacích a/nebo po dobu povolenou či vyžadovanou příslušnými zákony, vždy v technicky možném rozsahu.

V následující tabulce naleznete přehled druhů zpracování v rámci služeb, webových stránek a aplikací Hilti, vždy s uvedením účelu shromažďování údajů, typu údajů, právního základu zpracování a doby uchovávání osobních údajů.

Účel zpracování

Druh osobních údajů a informace o případně použitých souborech cookies

Právní základ zpracování

Doba uchování

Poskytování, údržba, ochrana a zlepšování našich služeb, webů a aplikací, vývoj nových a ochrana Hilti a našich zákazníků.

· Uživatelské jméno a heslo (šifrované uložení);

· Informace uživatelského profilu (tj. křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa);

· Uživatelská nastavení (např. jazyková nastavení);

· IP adresa, operační systém, druh prohlížeče, verze prohlížeče, nastavení prohlížeče, název poskytovatele internetového připojení a další informace týkající se počítače a připojení potřebné pro identifikaci vašeho zařízení, jehož pomocí se ke službě, webu nebo aplikaci přihlašujete za účelem umožnění výměny dat s vámi a vaším zařízením a zajištění pohodlného užívání služeb, webů a aplikací;

· Pokud používáte mobilní verzi služeb, webů a aplikací: informace o operačním systému vašeho mobilního zařízení, verzích užívaných služeb, webů či aplikací, název poskytovatele internetového připojení a další informace týkající se zařízení a připojení potřebné pro zlepšování mobilních služeb, webů či aplikací, připojení k našim serverům a umožnění a usnadnění synchronizace služeb a podpory mobilních aplikací;

· URL a IP adresy webových stránek, ze kterých jste se přihlásili na naše služby, weby či aplikace, nebo které vás na ně odkázaly, včetně data a času;

· Navštívené sekce našeho webu a funkce využité při užívání služeb, webů a aplikací, odkazy ve službě, na webu či v aplikaci, na které jste klikli, a to včetně data a času;

· Kompletní údaje o URL klikání na, skrz a ze služby, webu nebo aplikace, a to včetně data a času;

· Vyhledávaná slova;

· Udělené souhlasy a povolení

Oprávněné zájmy (Čl. 6 (1) (f) GDPR)

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro vaši identifikaci jakožto zákazníka, k přizpůsobení výkonu webu vašim nastavením a k nastavení vašeho zákaznického zážitku (druhu zařízení). Tyto informace jsou zároveň nezbytné k ochraně vašich údajů a našich systémů před neoprávněným přístupem a k průběžnému zlepšování vašeho zákaznického zážitku.

/ nezbytné pro plnění podle smlouvy (Čl. 6 (1) (b) GDPR)

Zpracování objednávek v rámci smluvního vztahu s Hilti, např. v e-shopech Hilti vyžaduje identifikátory a bezpečnostní opatření pro zpracování a uložení na našich serverech.

36 měsíců

 

 

Usnadnění a zpracování objednávek produktů a služeb prostřednictvím služeb, webů a aplikací.

 

· Bankovní a účetní záznamy Společností

· uživatelské jméno a heslo

· číslo účtu Hilti

· požadované služby a zadané objednávky

· nákupní historie včetně otevřených a vyřízených transakcí

· vyhledávaná slova

· služby/produkty prohlížené či vyhledávané na webu;

· informace o nákupním košíku a platbách;

· registrace k odběru newsletteru, účast v akcích, čerpání zvláštních nabídek

· udělené souhlasy, oprávnění atd.

· odpovědi v průzkumech, recenze, hodnocení a další formy zpětné vazby, kterou poskytnete,

· obsah veškeré komunikace posílané prostřednictvím našich služeb, internetových stránek a aplikací, a to včetně veškerých informací napsaných na fóra na webech pro Hilti a/nebo ostatní uživatele, jakož i zprávy a přepisy z chatu

Nezbytné pro plnění podle smlouvy (Čl. 6 (1) (b) GDPR)

Zpracování objednávek v rámci smluvního vztahu s Hilti, např. v e-shopech Hilti vyžaduje identifikátory a bezpečnostní opatření pro zpracování a uložení na našich serverech.

10 let od konce smlouvy

Případně pro uzavření, podpis či ukončení smluv v souvislosti s vaším užíváním služeb, školení, webů či aplikací, jako jsou objednávky zadané prostřednictvím e-shopů Hilti; Plnění vašich objednávek, zpracování a dodávka ve vztahu s místním dopravcem pro logistické účely; nebo pro uzavření, podpis či ukončení smlouvy na služby, například v aplikaci On!Track;

 

Osobní údaje uvedené ve smluvní komunikaci a obchodních listinách, záznamech o DPH či při vyřizování celních formalit a spotřební daně

Pro logistické účely a vyřizování objednávek:

· Údaje o společnosti (např. dodací adresa, číslo objednávky, faktura)

Pro účely užití služeb, školení a aplikace On!Track:

· Jméno a e-mailová adresa zákazníka;

· geolokační údaje včetně místa zařízení a ID zařízení, obrázku (vlastního původu) (On!Track)

· Uložení lokace místa práce

· Hilti ID

· Profesní telefonní a nouzové číslo

· Údaje připojení (IP adresy, události, záznamy)

 

Nezbytné pro plnění podle smlouvy (Čl. 6 (1) (b) GDPR)

Zpracování objednávek v rámci smluvního vztahu s Hilti, např. v e-shopech Hilti vyžaduje identifikátory a bezpečnostní opatření pro zpracování a uložení na našich serverech.

Společně s osobními údaji zpracováváme technické údaje při poskytování služeb On!Track. Mezi ně patří též anonymní geolokační údaje určující polohu přijímajícího zařízení.

Pokud to není pro účely související se smlouvou, můžeme osobní údaje zpracovávat v rámci našich oprávněných zájmů pro účely školení, abychom vám mohli poskytnout příslušný webinář a související obsah.

Osobní údaje pro systém On!Track jsou uchovávány po dobu 60 dní od konce smlouvy.

Pro účely školení jsou osobní údaje uchovávány po dobu 10 let po dokončení.

Pro logistické účely a vyřizování objednávek jsou Osobní údaje uchovávány po dobu 10 let od konce smlouvy.

Pro obecné účely související se smlouvou v souvislosti s vaším používáním našich služeb jsou osobní údaje uchovávány po dobu 10 let po skončení platnosti smlouvy.

Pro účel zodpovídání vašich dotazů a vyřizování žádostí v souvislosti s poskytováním technické podpory nebo jinými službami zákazníkům a pro potřeby Chatu se zákazníky (např. AskHilti)

· Jméno a e-mailová adresa;

· Informace o použitém zařízení (druh prohlížeče, IP adresa a verze Javy)

· Datum a čas chatu;

· Obsah komunikace zaslané přes chat (chatové protokoly) a fórum AskHilti;

· Číslo účtu Hilti;

· Hilti ID

· Přepis online chatů se službami zákazníkům

Oprávněný zájem (Čl. 6 (1) (f) GDPR):

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro vyřizování konkrétních požadavků uživatelů webu, které nelze vyřídit jinak.

Zpracování je proto ospravedlněno oprávněným zájmem.

Šest měsíců (pro účely kontroly kvality a evidence)

 

Za účelem zlepšování uživatelsky přátelského prostředí našich webů a za účelem lepšího chápání uživatelů návštěvníků našich webů a uživatelů našich aplikací a softwaru, a to na bázi pseudonymů a napříč různými zařízeními, pro účely reklamy a průzkumu trhu a za účelem nastavení obsahu webu podle preferencí jednotlivých uživatelů.

Za účelem provádění analýz a průzkumů mezi zákazníky včetně obecného průzkumu trhu a anket zkoumajících potřeby a názory našich zákazníků na konkrétní otázky, za účelem podpory prodeje a sledování provozu, analýzy účinnosti reklamy, buď na anonymním základě (např. z agregátních dat) nebo na individuálním základě (pokud to zákon umožňuje); 

 

· Uživatelské jméno a heslo (šifrované uložení);

· Informace uživatelského profilu (tj. křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa);

· Uživatelská nastavení (např. jazyková nastavení);

· IP adresa, operační systém, druh prohlížeče, verze prohlížeče, nastavení prohlížeče, název poskytovatele internetového připojení a další informace týkající se počítače a připojení potřebné pro identifikaci vašeho zařízení, jehož pomocí se ke službě, webu nebo aplikaci přihlašujete za účelem umožnění výměny dat s vámi a vaším zařízením a zajištění pohodlného užívání služeb, webů a aplikací;

· Pokud používáte mobilní verzi služeb, webů a aplikací: informace o operačním systému vašeho mobilního zařízení, verzích užívaných služeb, webů či aplikací, název poskytovatele internetového připojení a další informace týkající se zařízení a připojení potřebné pro zlepšování mobilních služeb, webů či aplikací, připojení k našim serverům a umožnění a usnadnění synchronizace služeb a podpory mobilních aplikací;

· URL a IP adresy webových stránek, ze kterých jste se přihlásili na naše služby, weby či aplikace, nebo které vás na ně odkázaly, včetně data a času;

· Navštívené sekce našeho webu a funkce využité při užívání služeb, webů a aplikací, odkazy ve službě, na webu či v aplikaci, na které jste klikli, a to včetně data a času;

· Kompletní údaje o URL klikání na, skrz a ze služby, webu nebo aplikace, a to včetně data a času;

· Vyhledávaná slova;

· Udělené souhlasy a povolení

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

Souhlas je jakožto právní základ vyžadován pro výzkum prováděný mezi zákazníky a pro řadu operací, v oblasti reklamy, marketingu a obecné analýzy vzorců.

Oprávněný zájem (Čl. 6 (1) (f) GDPR):

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro vyřizování konkrétních požadavků uživatelů webu, které nelze vyřídit jinak.

Zpracování osobních údajů je nezbytné rovněž pro získávání zpětné vazby za účelem vylepšování našich produktů a služeb podle zážitku a názorů zákazníků.

Zpracování je proto ospravedlněno oprávněným zájmem.

36 měsíců

S cílem umožnit vám užívání našich služeb, webů a aplikací jakožto registrovaní uživatelé

 

· jméno, titul a adresa

· osobní kontaktní informace (telefon, e-mail, fax atd.)

· uživatelské jméno a heslo

· číslo účtu Hilti

· požadované služby a zadané objednávky

· nákupní historie včetně otevřených a vyřízených transakcí

· vyhledávaná slova

· služby/produkty prohlížené či vyhledávané na webu;

· informace o nákupním košíku a platbách;

· registrace k odběru newsletteru, účast v akcích, čerpání zvláštních nabídek

· udělené souhlasy, oprávnění atd.

· odpovědi v průzkumech, recenze, hodnocení a další formy zpětné vazby, kterou poskytnete,

· obsah veškeré komunikace posílané prostřednictvím našich služeb, internetových stránek a aplikací, a to včetně veškerých informací napsaných na fóra na webech pro Hilti a/nebo ostatní uživatele, jakož i zprávy a přepisy z chatu

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

Plnění smlouvy a předsmluvní opatření (Čl. 6 (1) (b) GDPR

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování předsmluvních a smluvních služeb a zlepšování celkového zákaznického zážitku.

Oprávněné zájmy (Čl. 6 (1) (f) GDPR

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro vaši identifikaci jakožto zákazníka, k přizpůsobení výkonu webu vašim nastavením a k nastavení vašeho zákaznického zážitku (druhu zařízení). Tyto informace jsou zároveň nezbytné k ochraně vašich údajů a našich systémů před neoprávněným přístupem a k průběžnému zlepšování vašeho zákaznického zážitku.

Dokud je účet aktivní + 7 let

Za účelem předejití neoprávněnému či protiprávnímu užívání našich služeb, webů a aplikací. Soulad s právními povinnostmi, řešení sporů a vynucování našich dohod;

 

· jméno, titul a adresa;

· osobní kontaktní informace (telefon, e-mail, fax atd.);

· Název, adresa, oddělení, kontaktní informace a další informace týkající se společnosti, kterou (případně) zastupujete a vaše funkce v takové společnosti;

· číslo účtu Hilti;

· DIČ;

· požadované služby a zadané objednávky;

· nákupní historie včetně otevřených a vyřízených transakcí;

· Informace o uživatelském profilu;

· informace o nákupním košíku a platbách;

· informace o softwaru staženém z webu;

· Automaticky vytvářené soubory s historií pro účely řešení problémů a pro účely zabezpečení (např. pro odrážení hackerských útoků)

· chybová hlášení a ve výjimečných případech, jako jsou poruchy, chyby či narušení bezpečnosti, též manuální analýza chybových záznamů z naší strany nebo ze strany našich oprávněných poskytovatelů služeb

· datum a čas žádosti

· název, URL a objem dat přenesených pro vyžádaný soubor

· zpráva o úspěšném přenosu nebo o důvodu chyby

· druh a verze operačního systému požadujícího počítače (pokud jsou tyto údaje předány)

· druh a verze použitého prohlížeče (pokud jsou tyto údaje předány)

· jazyková nastavení a pluginy nainstalované v prohlížeči (pokud jsou tyto údaje předány)

· soubory cookies identifikující váš prohlížeč

IT bezpečnostní opatření a plnění právních povinností (Čl. 6 (1) (c) GDPR)

Zpracování objednávek a přístup k vašim údajům např. na základě vašeho smluvního vztahu s Hilti vyžaduje identifikátory a bezpečnostní opatření pro zpracování a uložení na našich serverech.

 

Historie se maže po 90 dnech,

 

Vyhodnocování vaší způsobilosti pro určité druhy nabídek, produktů či služeb.

 

· jméno, titul a adresa;

· osobní kontaktní informace (telefon, e-mail, fax atd.);

· Název, adresa, oddělení, kontaktní informace a další informace týkající se společnosti, kterou (případně) zastupujete a vaše funkce v takové společnosti;

· číslo účtu Hilti ;

· DIČ;

· požadované služby a zadané objednávky ;

· nákupní historie včetně otevřených a vyřízených transakcí ;

· Informace o uživatelském profilu ;

· Potvrzení, zda jste soukromý nebo profesní uživatel;

· odběr newsletteru, registrace do reklamních akcí, čerpání zvláštních nabídek atd.

· udělené souhlasy či povolení atd.;

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR)

Oprávněné zájmy (Art. 6 (1) (f) GDPR: Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro zajištění, že vám poskytneme přesné informace o vašich zakoupených produktech nebo službách a pro osobní nastavení vašeho zákaznického zážitku

90 dní

Pro účely komunikace s vámi v dalších věcech (např. zasílání upomínek, technických oznámení, aktualizací, bezpečnostních upozornění, podpůrných a administrativních zpráv nebo servisních bulletinů);

 

· E-mailová adresa

· Země

· Jazyk

· Datum posledního kontaktu

· Číslo mobilního telefonu

· Hilti ID

Oprávněné zájmy (Art. 6 (1) (f) GDPR):

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro užívání našich služeb, webů a aplikací a bez něj jej nelze dosáhnout.

Zpracování je proto ospravedlněno oprávněným zájmem.

Dokud je účet aktivní + 7 let

Za účelem poskytování informací o produktech a službách, které vás mohou zajímat, a to tradiční poštou, e-mailem, telefonicky, faxem, prostřednictvím newsletteru, SMS a MMS, messengeru, a to včetně pravidelného zasílání reklamních materiálů o produktech a akcích Hilti přímo pro vás (přímý marketing);

Za účelem administrace průzkumů, soutěží, slosování nebo dalších činností nebo akcí, kterých se dobrovolně zúčastníte

· E-mailová adresa

· Země

· Jazyk

· Prohlášení o souhlasu a datum

· Datum posledního kontaktu

· Číslo mobilního telefonu

· Hilti ID

Souhlas (Čl. 6 (1) (a) GDPR

Oprávněné zájmy (Čl. 6 (1) (f) GDPR

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro informování zákazníků o akcích, kterých se pravděpodobně budou chtít účastnit a o příležitostných akcích (např. anketa týkající se kvality produktů)

3 roky od posledního kontaktu v rámci přímého marketingu

 

 

 

12 měsíců od konce průzkumu či ankety

 

Jaké možnosti v souvislosti s ochranou soukromí máte?

Díky vaší důvěře vám naše služby, weby a aplikace nabízejí kvalitnější funkce. Vše probíhá v soukromí, bezpečně a vaše volby mají vždy přednost. 

Naším cílem je udržovat naše služby, weby a aplikace ve stavu, ve kterém jsou informace chráněny před nahodilým či úmyslným zničením. Z tohoto důvodu nemůžeme nadbytečné kopie z našich aktivních serverů okamžitě smazat, pokud se rozhodnete své informace z našich služeb, webů či aplikací odstranit. Může být nezbytné odstranění vašich informací z našich záložních systémů, které je v souladu s příslušnými zákony možné jen v předem stanoveném časovém rámci (viz bod 6).

Když se registrujete na naší platformě, můžete si objednat odběr marketingových informací nabízených Hilti. Když se přihlásíte k odběru marketingových informací, dáváte nám tím výslovný souhlas, že Hilti může osobní údaje, které poskytnete (např. vaši e-mailovou adresu)  shromažďovat, zpracovávat a využívat pro pravidelné rozesílání písemných elektronických sdělení obsahujících informace o společnosti, produktech a službách, jako jsou novinky o produktech či službách Hilti nebo o marketingových kampaních Hilti (např. soutěže, slevy, reklamní akce) nebo o změnách v naší společnosti, případně též nabídky účastnit se zákaznických anket (např. pokud jde o vaši spokojenost nebo přání).

V rámci našeho B2B podnikání můžete kdykoliv vyslovit nesouhlas s využitím vašeho telefonního čísla, a to prostřednictvím naší služeb zákazníkům, Centra nastavení nebo kontaktního prodejce.

Cookies a podobné technologie používané službami, weby a aplikacemi Hilti můžete kdykoliv zkontrolovat prostřednictvím našeho Panelu nastavení cookies. Více informací naleznete v bodě 9.

Nastavení pro svoji e-mailovou adresu nebo telefonní číslo můžete pro svůj účet Hilti kdykoliv měnit nebo upravovat. Ke svému účtu Hilti se můžete kdykoliv připojit prostřednictvím svého zákaznického profilu poté, co dokončíte registraci na webu, kliknutím na „Centrum nastavení“ v kterémkoliv e-mailu, který jsme vám zaslali. 

Můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím našeho webového formuláře a vykonat svá práva v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými zákony.

Pro případ, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, si Hilti vyhrazuje právo vaše osobní údaje nadále zpracovávat nebo využívat v rozsahu umožněném nebo vyžadovaném právem, např. za účelem administrace vašeho odhlášení nebo uložení vrstvy souborů cookies za účelem uložení vašeho nastavení cookies.

Svá marketingová nastavení můžete kdykoliv měnit prostřednictvím Centra nastavení Hilti nebo prostřednictvím služeb zákazníkům.  Takové informace uložíme společně s vaším účtem nebo Hilti ID a použijeme je vždy, když budete používat služby, weby či aplikace Hilti nebo kdykoliv vám budeme zasílat elektronická sdělení.

Jak vaše osobní údaje dále chráníme?

Hilti chápe význam ochrany dat a informací a naším přáním je, aby váš zážitek při prohlížení a nákupu u nás byl co nejbezpečnější.

Pro ochranu vašich osobních údajů jsme přijali přiměřená a špičková opatření, a to včetně technických a organizačních opatření chránících před neoprávněným přístupem, zneužitím, pozměňováním či neoprávněným či nahodilým zničením či ztrátou. To platí jak pro interakci online, tak offline. Pracovníci Hilti jsou proškolení a zavazují se chránit osobní údaje, s nimiž přicházejí při výkonu své práce do styku.

Například:

-       když používáte náš web, je komunikace s vaším prohlížečem šifrována pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer).To znamená, že při prohlížení našeho webu jsou osobní údaje, které nám sdělíte při registraci a přihlášení, zašifrovány a až následně jsou zasílány prostřednictvím internetu.

-       integritu našeho procesu shromažďování, uložení a zpracovávání informací průběžně vyhodnocujeme, a to včetně fyzických bezpečnostních opatření, s ohledem na ochranu před neoprávněným přístupem k našim systémům.

-       k osobním údajům mají u Hilti přístup pouze zaměstnanci a spolupracovníci, kteří je nezbytně potřebují ke zpracování naším jménem. Všichni zúčastnění jsou vázáni přísnou povinností mlčenlivosti a v případě porušení této povinnosti jim hrozí kázeňský postih nebo ukončení spolupráce.

Své osobní údaje sdílejte online nebo prostřednictvím mobilních aplikací vždy s vědomím, že žádná organizace nemůže zaručit jejich nepřetržitou a 100% ochranu.

Pamatujte, že použití údajů o platební kartě vždy vyžaduje zvláštní schválení.

Pokud se při ukončení používání služeb, webů a aplikací Hilti, do kterých se přihlašujete, odhlásíte, zvýšíte tím úroveň zabezpečení.

Užívání souborů cookies a podobných technologií

V rámci našich služeb, webů a aplikací používáme soubory cookies a podobné technologie, o nichž se můžete dočíst v našem Vnitřním předpisu o užívání souborů cookies jak je podrobně popsáno níže, nebo v Panelu nastavení cookies.

Cookies jsou malé textové soubory nahrané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení během návštěvy webu nebo užívání aplikace. Technické soubory cookies slouží k zapamatování informací o vaší návštěvě, například jazykového nastavení nebo položek zvolených v menu. Soubory cookies využívají takřka všechny naše služby, weby a aplikace. V závislosti na druhu užívaných cookies vás přesto o použití těchto souborů informujeme.

Seznam všech druhů cookies, které Hilti využívá, naleznete spolu s informacemi o tom, jak naši partneři využívají cookies pro potřeby reklamy, v našem vnitřním předpisu upravujícím užívání cookies, kde se rovněž dočtete, jak při užívání cookies a dalších informací chráníme vaše soukromí.

V závislosti na tom, jak si práci s cookies nastavíte, můžeme získané údaje (včetně osobních) využívat pro účely analýzy chování zákazníků a uživatelů, ale rovněž pro potřeby vyhodnocování potřeb a názorů zákazníků a uživatelů v různých směrech, k optimalizaci našeho prodeje a provozní struktury. Můžeme rovněž lépe vyhodnocovat účinnost konkrétních reklamních opatření. 

Svůj prohlížeč můžete rovněž nastavit tak, aby všechny soubory cookies blokoval, případně si nastavit úroveň ochrany soukromí. Nezapomínejte však, že řada našich služeb přestane v případě úplného vypnutí cookies řádně fungovat. Například nebudeme schopni si zapamatovat vaše jazyková nastavení. 

Pomocí kontrolního panelu cookies můžete nastavit, zda můžeme shromažďovat personalizované údaje o vaší návštěvě našich stránek (například které části webu, služeb či aplikací navštívíte, nákupní historii včetně otevřených a vyřízených transakcí, vyhledávaná slova, produkty či služby prohlížené nebo vyhledávané v našich aplikacích a na našich webech; nákupní košík či platební informace), někdy i z více zařízení zároveň, a zda můžeme údaje zadané při založení vašeho zákaznického či uživatelského profilu zkombinovat s dalšími osobními údaji, které jsme o vás nashromáždili nebo nashromáždíme v rámci našeho obchodního vztahu a uzavírání či ukončování smluv (např. jméno a adresa, objednávky a nákupní historie, obor, ve kterém pracujete) a, pokud je to možné, pokud s tím vyslovíte zvláštní souhlas, též s personalizovanými uživatelskými údaji týkajícími se jiných produktů Hilti (např. software nebo aplikace Hilti).

Odkazy na další webové stránky

Naše služby, weby a aplikace mohou obsahovat odkazy na další služby, weby a aplikace. Kliknutím na takový odkaz opouštíte naši službu. Při užívání takových služeb, webů či aplikací postupujte obezřetně a přečtěte si informace o ochraně osobních údajů takové služby, webu či aplikace. Hilti nemůže přijmout a nepřijímá žádnou odpovědnost za takové externí weby nebo obsah takových služeb či aplikací, ani za jejich postupy při ochraně osobních údajů, které nijak negarantujeme. 

Dodržování zákona a spolupráce s dozorovými orgány

Dodržování s našimi Informacemi o ochraně soukromí pravidelně kontrolujeme. Úzce spolupracujeme s Úřadem pro ochranu osobních údajů v Lichtenštejnsku, kde Hilti sídlí. Případné stížnosti můžete podávat jak u uvedeného lichtenštejnského dozorového úřadu, tak u vašeho  místního dozorového úřadu v členském státě EU nebo EHP, např. v místě, kde bydlíte, pracujete nebo kde k tvrzenému porušení zákona došlo. Doporučujeme vám všechny žádosti nebo stížnosti zasílat písemně přímo na adresu: cz-dpo@hilti.com. Kontaktní osobou ve všech věcech týkajících se ochrany osobních údajů je Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Jak se dozvíte o změnách těchto Informací o ochraně soukromí?

Naše podnikání se neustále proměňuje, což znamená, že i tyto Informace o ochraně soukromí je třeba čas od času aktualizovat. Čas od času se na tyto Informace o ochraně soukromí podívejte a přesvědčte se, že s případnými provedenými změnami souhlasíte.

Bez vašeho výslovného souhlasu rozsah práv zaručených těmito Informacemi o ochraně soukromí nikdy nezúžíme. Případné změny těchto Informací o ochraně soukromí zveřejníme, a pokud půjde o změny zásadní, zašleme vám e-mailem zvláštní sdělní.

Napište nám

Vaše názory nás vždy zajímají. Pokud se chcete na cokoliv zeptat nebo pokud vám cokoliv z našich postupů ochrany vašeho online soukromí dělá starosti, napište nám na cz-dpo@hilti.com.

Sdílet