Hilti technik ve výšce na větrné elektrárně

Společně k udržitelnosti

Hledáme řešení pro lepší budoucnost

Máme společný cíl: chovat se zodpovědně k životnímu prostředí. Usilujeme o svět, který bude méně zatížený dopady stavebnictví. Svět, kde je zdraví a bezpečnost na prvním místě a kde můžeme pozitivně přispívat celé společnosti.

Chceme být součástí tohoto trendu a proto podporujeme naše zákazníky v oblasti udržitelnosti. Cílem naší obchodní strategie je dlouhodobě sladit ekonomické faktory s ohledem na životní prostředí, zdraví lidí a celé společnosti.

Holistická strategie: tři důležité pilíře

Ikona životního prostředí

Životní prostředí

Snižujeme náš dopad na životní prostředí. Pracujeme na tom, abychom byli uhlíkově neutrální firmou do roku 2023. Chceme být leadrem cirkulární ekonomiky v oblasti stavebnictví, abychom mohli zodpovědně nakládat se svými zdroji.

Ikona tří komunikujících lidí

Lidé

Bezpečnější a zdravější prostředí ve stavebnictví je výhodou pro nás všechny. Ceníme si zdraví našich zaměstnanců a dokážeme vám pomoci najít bezpečnější a nezávadná řešení pro vaše stavby a budovy.

Ikona dvou rukou

Společnost

Zavazujeme se k budování lepší společnosti a přinášení vysokých etických standardů do stavebnictví. Jedině tak můžeme docílit pozitivních změn v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.

Science-Based Target

Životní prostředí

Řešení, která vám pomohou snížit uhlíkovou stopu

Naším cílem je být lídrem jak v oblasti cirkulární ekonomiky, tak v oblasti snižování emisí uhlíku. Chceme vám pomoci na vaší cestě k udržitelnosti a podílet se na změnách ve stavebním průmyslu, který využívá mnoho přírodních zdrojů.

Z tohoto důvodu jsme se zavázali k plnění cílů Science Based Targets iniciativy (SBTi). Pracujeme na vypracování akčního plánu, jehož cílem je výrazně snížit emise uhlíku v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2033 (krátkodobý cíl) a dosáhnout nulových emisí do roku 2050 (dlouhodobý cíl).

Omezení spotřeby

Služba Fleet Management nám pomáhá prodloužit životní cyklus našich strojů. Snižujeme množství odpadu díky optimalizaci vašeho strojového parku tím, že máte vždy tolik strojů, které skutečně potřebujete.

Opětovné použití

Vrácené stroje nekončí na smetišti. Buď je věnujeme neziskovým organizacím pro vzdělávací nebo humanitární účely, nebo je rozebereme a použijeme materiál, který se ještě dá využít v našich servisních centrech.

Recyklace

Stroje, které nemůžeme znovu využít, jsou recyklovány našimi globálními partnery. Snažíme se stále zvyšovat míru recyklace, a to i během výrobních procesů, abychom snížili množství nerecyklovatelného odpadu na minimum.

Velké množství stavebníků v helmách na staveništi

Lidé

Zdraví a bezpečnost práce je priorita

Zdraví a bezpečnost práce našich zaměstnanců je pro nás to nejdůležitější. Chceme s tím pomoci i vám.

Nejenže nabízíme produkty a služby, které se zaměřují na bezpečnost na stavbách, ale zároveň spolupracujeme s výzkumnými a certifikačními orgány na zlepšování bezpečnostních standardů. Pokud je to možné, tak nepoužíváme potenciálně nebezpečné materiály a naše stroje pomáhají chránit vaše pracovníky před únavou a zraněními.

Děti ve škole sedí v lavicích

Společnost

Hledáme udržitelná řešení i mimo stavebnictví

Rozumíme společenským výzvám, kterým čelíme tam, kde žijeme a pracujeme. To je důvod, proč podporujeme naše zaměstnance v aktivitách nad rámec jejich pracovních povinností.

V rozvojových zemích a rozvíjejících se trzích podporuje Hilti Foundation samostatný a nezávislý život místních obyvatel. Našim cílem je mít citelný společenský dopad. Prací v Hilti jsme součástí budování lepší budoucnosti. 2 % veškerého profitu společnosti poskytujeme Hilti Foundation.

Stavba

Udržitelnost ve stavebnictví

Rozvíjejte svoje podnikání s minimálním dopadem na životní prostředí

Chceme zajistit dlouhodobý úspěch sobě i vám, našim zákazníkům, společnou prací na energeticky účinných řešeních, která nám pomohou růst udržitelným způsobem. Mezi tato řešení patří:

  • produkty a materiály pro zelené stavby, které splňují přísné zdravotní a environmentální certifikace třetích stran
  • náš model využití služby Fleet Management, která díky analýze strojového parku pomáhá snižovat množství potřebných strojů a minimalizovat tak vstupní zdroje
  • opětovné použití strojů nebo jejich součástí, které splňují naše vysoké standardy kvality, případně recyklace tam, kde je to možné
Stroje pro školy

Tools4Schools

Stroje pro školy

Dáváme strojům druhý život

Školy v České republice často při výuce používají neaktuální vybavení, které v důsledku neadekvátně připravuje studenty na skutečnost, kterou potkávají v praxi a na staveništích. V rámci našeho jedinečného projektu "Stroje pro školy" vybavujeme naše partnerské školy profesionálními stroji z programu Fleet Management, což pomáhá zajistit, že výuka zůstává aktuální a odpovídá nejnovějším trendy ve stavebnictví. Projekt je otevřený pro jakoukoli státní školu s řemeslným zaměřením!

Sdílet