Hilti technik ve výšce na větrné elektrárně

Společně k udržitelnosti

Hledáme řešení pro lepší budoucnost

Máme společný cíl: chovat se zodpovědně k životnímu prostředí. Usilujeme o svět, který bude méně zatížený dopady stavebnictví. Svět, kde je zdraví a bezpečnost na prvním místě a kde můžeme pozitivně přispívat celé společnosti.

Chceme být součástí tohoto trendu a proto podporujeme naše zákazníky v oblasti udržitelnosti. Cílem naší obchodní strategie je dlouhodobě sladit ekonomické faktory s ohledem na životní prostředí, zdraví lidí a celé společnosti.

Holistická strategie: tři důležité pilíře

Ikona životního prostředí

Životní prostředí

Snižujeme náš dopad na životní prostředí. Pracujeme na tom, abychom byli uhlíkově neutrální firmou do roku 2023. Chceme být leadrem cirkulární ekonomiky v oblasti stavebnictví, abychom mohli zodpovědně nakládat se svými zdroji.

Ikona tří komunikujících lidí

Lidé

Bezpečnější a zdravější prostředí ve stavebnictví je výhodou pro nás všechny. Ceníme si zdraví našich zaměstnanců a dokážeme vám pomoci najít bezpečnější a nezávadná řešení pro vaše stavby a budovy.

Ikona dvou rukou

Společnost

Zavazujeme se k budování lepší společnosti a přinášení vysokých etických standardů do stavebnictví. Jedině tak můžeme docílit pozitivních změn v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.

Science-Based Target

Životní prostředí

Řešení, která vám pomohou snížit uhlíkovou stopu

Naším cílem je být lídrem jak v oblasti cirkulární ekonomiky, tak v oblasti snižování emisí uhlíku. Chceme vám pomoci na vaší cestě k udržitelnosti a podílet se na změnách ve stavebním průmyslu, který využívá mnoho přírodních zdrojů.

Z tohoto důvodu jsme se zavázali k plnění cílů Science Based Targets iniciativy (SBTi). Pracujeme na vypracování akčního plánu, jehož cílem je výrazně snížit emise uhlíku v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2033 (krátkodobý cíl) a dosáhnout nulových emisí do roku 2050 (dlouhodobý cíl).

Omezení spotřeby

Služba Fleet Management nám pomáhá prodloužit životní cyklus našich strojů. Snižujeme množství odpadu díky optimalizaci vašeho strojového parku tím, že máte vždy tolik strojů, které skutečně potřebujete.

Opětovné použití

Vrácené stroje nekončí na smetišti. Buď je věnujeme neziskovým organizacím pro vzdělávací nebo humanitární účely, nebo je rozebereme a použijeme materiál, který se ještě dá využít v našich servisních centrech.

Recyklace

Stroje, které nemůžeme znovu využít, jsou recyklovány našimi globálními partnery. Snažíme se stále zvyšovat míru recyklace, a to i během výrobních procesů, abychom snížili množství nerecyklovatelného odpadu na minimum.

Velké množství stavebníků v helmách na staveništi

Lidé

Zdraví a bezpečnost práce je priorita

Zdraví a bezpečnost práce našich zaměstnanců je pro nás to nejdůležitější. Chceme s tím pomoci i vám.

Nejenže nabízíme produkty a služby, které se zaměřují na bezpečnost na stavbách, ale zároveň spolupracujeme s výzkumnými a certifikačními orgány na zlepšování bezpečnostních standardů. Pokud je to možné, tak nepoužíváme potenciálně nebezpečné materiály a naše stroje pomáhají chránit vaše pracovníky před únavou a zraněními.

Děti ve škole sedí v lavicích

Společnost

Hledáme udržitelná řešení i mimo stavebnictví

Rozumíme společenským výzvám, kterým čelíme tam, kde žijeme a pracujeme. To je důvod, proč podporujeme naše zaměstnance v aktivitách nad rámec jejich pracovních povinností.

V rozvojových zemích a rozvíjejících se trzích podporuje Hilti Foundation samostatný a nezávislý život místních obyvatel. Našim cílem je mít citelný společenský dopad. Prací v Hilti jsme součástí budování lepší budoucnosti. 2 % veškerého profitu společnosti poskytujeme Hilti Foundation.

Udržitelnost v praxi

Vyhněte se zbytečným nákupům

Snižte zbytečné náklady a plýtvání na minimum díky optimalizaci strojového parku pomocí službeb Fleet Management a ON!Track. Budete mít méně strojů, které nepotřebujete a více užitku z těch, které již máte.

Více o Fleet Managementu a službě ON!Track

Podporujte bezpečná řešení na stavbách

Projektujte bezpečnější stavby v souladu se všemi normami díky inovativním kotevním systémům, protipožárním produktům, softwaru pro projektanty a BIM procesům. Bezpečnostní rizika vám přímo na stavbě pomohou identifikovat naši techničtí poradci. Díky tahovým zkouškám a osobním i online školením vám pomůžeme dosahovat při realizaci těch nejlepších výsledků.

Více o bezpečnostních rizikách

Pracujte na zelených stavbách

Získejte certifikaci zelené stavby díky práci s ověřenými produkty, které jsou externě testovány, aby odpovídaly environmentálním a bezpečnostním standardům. Podporujte bezpečnější a šetrnější stavebnictví skrze software a služby jako je BIM.

Pro více informací nás kontaktujte

Zdraví zaměstnanců je prioritou číslo jedna

Zajistěte si téměř bezprašné pracoviště se systémy odstraňování prachu a produkty, které nahrazují vrtání. Zranění na staveništi, únavu a nedostatek pracovníků vyřešíte s nástroji, které odolávají zpětnému rázu a snižují vibrace rukou a paží, systémy pro posílení člověka (Exoskeleton), které pomáhají s namáhavou prací, a poloautonomními roboty (Jaibot), kteří zvládnou sériové vrtání bez jakékoli námahy.

Více o bezpečnosti na stavbách

Sdílet