Oprava stroje v Hilti servisním středisku

Hilti servis

Rychlý, spolehlivý a jednoduchý

Stojíme za našimi zákazníky, stejně jako si stojíme za kvalitou našich strojů. Proto vám v rámci zakoupení stroje nabízíme až 20 letou záruku na výrobní vady, ale především až 2leté beznákladové období, kdy veškeré servisní opravy hradí Hilti.

Uvědomujeme si, že každý servis znamená pro naše zákazníky neefektivně využitý čas, a proto v případě nutné opravy si Váš stroj vyzvedneme na domluvené adrese, převezeme do servisu, opravíme a doručíme ho zpět na určenou adresu v České republice. Naším cílem je stihnout celý cyklus opravy do 3 pracovních dnů.

Proces opravy

Požadavek

Požadavek

O opravu můžete požádat buď prostřednictvím vašeho účtu na Hilti.cz, mobilní aplikace ON!Track, nebo se můžete obrátit na náš zákaznický servis.

Vyzvednutí

Vyzvednutí

Po odeslání požadavku na opravu přijede stroj vyzvednout dopravce na domluvenou adresu. Ve většině případů během následujícího dne, nejpozději však do 48 hodin.

Podmínky přepravy
Oprava

Oprava

Stroj bude odeslán do servisního střediska, kde ho naši kolegové vyčistí, posoudí poškození, opraví a otestují, než vám bude odeslán zpět.

Předání

Předání

Po provedení opravy doveze dopravce stroj na vámi požadovanou adresu. Nemusí být totožná s místem vyzvednutí!

Věděli jste, že...

...každý krok opravy můžete podrobněji sledovat na stránkách Hilti?

Až 20 let záruka na výrobní vady

20 let záruka na výrobní vady

Hilti opraví zdarma veškeré výrobní a materiálové vady součástek stroje po dobu až 20 let.

  • Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje1.

2 roky nulové servisní náklady

2 roky nulové servisní náklady

Od data zakoupení stroje běží až 2 roky nulové servisní náklady na servis, kdy stroj opravíme zcela zdarma bez ohledu na příčinu poškození.

  • Servisní beznákladové období po dobu až 2 let zahrnuje vyzvednutí stroje, odvoz do servisu, jeho opravu a vrácení na domluvenou adresu v ČR.
  • Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom2.

3 dny na opravu

Z211453_HILTI_logo_Oprava_CZ_bez zdarma

Naším cílem je, aby byl váš stroj opravený a doručený zpět do 3 pracovních dnů od převzetí.

  • Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu (tzv. Limity ceny za opravu viz přiložený seznam). K této ceně je samostatně účtováno dopravné. 
  • Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje3.
Limity ceny za opravu
Servisní technik Hilti

Opravy zdarma se službou Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se mohli starat o vaše podnikání

S naší službou Fleet Management jsou všechny vaše potřeby týkající se strojů včetně oprav pokryty v rámci měsíčního poplatku za vozový park. Zároveň můžete využívat bezplatné zapůjčení náhradních strojů po dobu opravy.

To vše vám pomůže zkrátit prostoje a získat přehled o vašich výdajích za stroje a vybavení.

Kontrola laseru Hilti

Kontrola měřicí techniky a hydraulických strojů

Služba zahrnuje ověření přesnosti, seřízení a kontrolní list

Nabízíme kontrolní službu pro testování a seřízení vaší měřicí techniky (dálkoměrů, rotačních laserů, bodových a liniových laserů, skenerů betonu a totálních stanic) a hydraulických strojů (lisovací a stříhací kleště).

V rámci služby obdržíte doklad potvrzující, že nářadí odpovídá normám výrobce a odpovídá prohlášení o shodě podle ISO/IEC 17050-1.

Kombinované kladivo s SDS Max vrtákem

Garance výměny příklepových vrtáků

Pokud je značka opotřebení na vašem poškozeném TE-YX (SDS Max), nebo TE-CX (SDS Plus) vrtáku stále patrná, dostanete nový

Za našimi příklepovými vrtáky do betonu TE-C (SDS Plus) a TE-Y (SDS Max) si 100% stojíme. Garance výměny funguje jednoduše. Nemusíte si evidovat účtenky, ani složitě vyhledávat záruční podmínky.

Pokud se váš vrták ohne, zlomí, jakkoliv jinak poškodí a značka opotřebení bude stále viditelná, bezplatně vám vrták vyměníme. Jakékoli další nároky jsou vyloučeny4.

Často kladené otázky

Co mám dělat, když potřebuji opravit svůj stroj?

Máte několik možností. Kromě objednání opravy ve vašem účtu na Hilti.cz nebo v mobilní aplikaci se můžete obrátit přímo na zákaznický servis, který vás provede celým procesem. Následující den nebo den poté si váš porouchaný stroj vyzvedne dopravce.

Potřebuji originální doklad o koupi?

Ne, veškeré prodané stroje Hilti evidujeme i s patřičným majitelem. Není proto třeba se starat o evidenci faktur.

Jak dlouho trvá oprava?

V naprosté většině trvá přibližně 3 pracovní dny ode dne vyzvednutí.

Kolik to stojí?

V prvních 2 letech od nákupu jsou náklady na opravu hrazeny námi2. Po uplynutí dvouletého období bez nákladů uplatňujeme individuální cenový strop pro každý typ stroje/přístroje viz. Limity oprav. Pokud náklady na servis překročí tento stanovený limit, bude vám účtována pouze částka ve výši cenového limitu. K ceně za opravu je samostatně účtováno dopravné.

Co to znamená, když skončí dvouleté období bez nákladů?

Na stroje Hilti se vztahuje beznákladové období po dobu až 2 let2. Po jeho uplynutí nezaplatíte za opravu více než stanovují Limity oprav. Před samotnou opravou stroje dle vašeho požadavku vám zašleme cenovou nabídku, a pokud ji přijmete, provedeme opravu vašeho stroje. Pokud ji neakceptujete, stroj vám bude zaslán zpět ve stavu tak, jak se nachází po provedení cenové nabídky, tzn. částečně v rozebraném stavu.

Musím svůj stroj registrovat, abych měl nárok na opravu?

Ne, veškeré stroje Hilti jsou registrovány při nákupu.

Mohu sledovat stav opravy svého stroje?

Ano, samozřejmě. Na stránkách Hilti můžete sledovat průběh stavu vaší zakázky: stroj vyzvednut, stroj dorazil do servisu, v opravě, oprava dokončena, stroj na cestě k zákazníkovi a nakonec stroj předán.

Mohu použít jinou adresu pro doručení než adresu pro vyzvednutí?

Ano, stroj vám doručíme na domluvenou adresu v ČR.

(1) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hitli. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj  opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupení stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

(2) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny.  Následující spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje.

(3) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

(4) Záruky na spotřební materiál: Výhradním nárokem zákazníka je bezplatná výměna produktu. Jakékoli další nároky podle uvedených záruk na spotřební materiál jsou vyloučeny a společnost Hilti nenese odpovědnost za žádné jiné škody, ztráty nebo újmy. Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Společnost Hilti se může dle vlastního uvážení a bez uznání odpovědnosti rozhodnout nabídnout bezplatnou výměnu diamantového spotřebního materiálu, i v případech kdy škody nebyly způsobeny vadami materiálu nebo zpracováním.

Sdílet