Pracovník ověřuje laser

Ověření přesnosti strojů

Udržujeme vaše přístroje Hilti přesné

Naše servisní středisko otestuje a seřídí vaše měřicí přístroje Hilti, ať už se jedná o dálkoměry, laserové nivelační přístroje, bodové a liniové lasery, skenery betonu nebo totální stanice. Zpráva o ověření přesnosti potvrzuje, že přístroj splňuje specifikaci výrobce.

Práce s totální stanicí Hilti

Proč ověřovat přesnost měřicích zařízení?

Faktory, jako špatné počasí nebo náročné podmínky na staveništi, mohou ovlivnit přesnost strojů

Přístroje Hilti jsou navrženy jako vysoce přesné. Ale někdy jejich přesnost mohou ovlivnit nepříznivé podmínky, jako je nevhodné uskladnění, kolísání teplot nebo špatná manipulace. Na přesnost mohou mít v průběhu času vliv také tvrdé podmínky každodenního používání.

Proto vám doporučujeme přístroje nechat pravidelně zkontrolovat, minimálně jednou ročně.

Někdy je potřeba přesnost nářadí ověřit častěji. Dbejte na pravidla svých směrnic kvality (ISO), abyste splnili požadavky interních firemních auditů.

Rovněž doporučujeme, abyste pravidelně své přístroje testovali, obzvláště před důležitými měřeními nebo pokud bylo vaše nářadí vystaveno hrubému zacházení.

Více informací můžete nalézt v návodech ke svým strojům.

Práce na ověření přesnosti laseru Hilti

Ověření přesnosti strojů ve 3 krocích

Služba zahrnuje ověření přesnosti, seřízení a kontrolní list

1. Ověření přesnosti

Porovnáváme přesnost vašich zařízení s přesností, jak je definována našimi „specifikacemi výrobce“ v uživatelské příručce.

2. Seřízení, čištění a servis

Jestliže přístroje nesplňují původní specifikaci, seřídíme laser nebo detektor, aby zařízení měřilo přesně. Zařízení navíc vyčistíme a zkontrolujeme, že správně funguje, než vám ho pošleme zpět.

3. Dokumentace

Rovněž vám předáme písemnou zprávu, ve které bude uvedeno, jaká měření jsme provedli, včetně zkušebních hodnot před a po servisu. Také přidáme servisní certifikát, který bude potvrzovat, že přístroj nyní splňuje specifikaci výrobce.

NECERTIFIKOVÁNO DLE ISO 17025

Vezměte na vědomí, že ověřovací procedura společnosti Hilti není akreditovaná podle ISO 17025 nebo dalších certifikačních standardů, které jsou specificky navrženy pro kalibrační laboratoře.

Ověřte své interní zásady jakosti, zda vyžadují kalibraci podle standardů, jako je ISO 17025.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktuje místní tým Hilti.

Často kladené otázky

Proč je potřeba ověřovat přesnost strojů?

Přístroje Hilti jsou navrženy pro vysokou přesnost. Ale někdy jejich přesnost mohou ovlivnit nepříznivé podmínky, jako je nevhodné uskladnění, kolísání teplot nebo špatná manipulace. Na přesnost mohou mít v průběhu času vliv také tvrdé podmínky každodenního používání.

Jak často je potřeba nechat stroje ověřit?

Je doporučeno poslat stroje k ověření přesnosti pravidelně jednou ročně. Ověřte své interní zásady kvality pro posouzení správného intervalu kalibrací.

Doporučujme pravidelně testovat stroje přímo na stavbě, především pokud plánujete důležité měření nebo pokud došlo k hrubšímu zacházení se strojem. Pro více informací se obraťte na návod k použití daného stroje.

Koho kontaktovat ohledně ověření strojů?

Ozvěte se svému obchodnímu poradci nebo zavolejte na zákaznickou linku 800 11 55 99

Objevte další Hilti služby a technologie

Jednodušší a přesnější vytyčovaní

Dva zkušení pracovníci dokážou s pomocí tradiční metody vytyčit 150 bodů za den. S PLT jich dokáže za jeden den jeden pracovník vytyčit až 500. Díky samonivelaci a jednoduché orientaci stroje dokáže i méně zkušený pracovník rychle a přesně vytyčovat body v 2D a 3D modelech. Nahrávejte přesná data do tabletu a vyhněte se tak drahým předělávkám.

Více o digitálním vytyčování

Žádné dodatečné náklady za stroje

Plaťte jen za stroje, které skutečně potřebujete a mějte tak svoje náklady pod kontrolou. Domluvte si analýzu s našimi specialisty a získejte návrh optimalizace strojového parku šitý na míru vašim potřebám. Chcete mít ještě větší kontrolu nad náklady za stroje? S Hilti Fleet Managementem platíte pouze měsíční poplatky po dobu trvání kontraktu bez nutnosti vysoké počáteční investice.

Více o správě majetku

Pracujte bez přerušení

Bez strojů, které potřebujete k práci, může docházet k prostojům nebo dokonce k nákladným penalizacím za nedodržení termínů stavby. Dobrá dostupnost našich produktů, flexibilní způsoby doručení a rychlé opravy našich strojů zaručují minimalizaci těchto rizik.

Více o Hilti servisních službách

Sdílet