Stavba

Společně k udržitelnosti

Pracujeme s vámi na lepším stavebnictví

Stavební průmysl hraje klíčovou roli při uspokojování potřeb naší rostoucí populace, od výstavby škol a nemocnic až po domy a silnice. V současné době tento průmysl spotřebovává obrovské množství surovin a přírodních zdrojů a je zodpovědný za téměř 40 % celkových globálních emisí CO2 souvisejících s energiemi.

Existují však pozitivní signály, že toto odvětví podniká kroky k větší udržitelnosti. V nedávném průzkumu 47 % respondentů uvedlo, že udržitelnost je pro ně důležitým tématem, a 58 % projektantských a stavebních firem uvedlo, že snížily svou celkovou spotřebu energie. I v Hilti přebíráme odpovědnost za aktivní řízení dopadu našich činností na životní prostředí a za zavádění udržitelných obchodních praktik. Jsme tu, abychom vám pomohli udělat totéž.

Aktuální stav stavebnictví

40 %

emisí skleníkových plynů
Stavební průmysl je zodpovědný za přibližně 40 % celosvětových emisí skleníkových plynů.

42 %

růst trhu
Předpokládá se, že světový stavební trh vzroste do roku 2030 o 42 %.

4.5 bilionů $

do roku 2030
Očekává se, že stavební trh do roku 2030 vzroste o 4,5 bilionu USD.

69 %

veškerých emisí
Provoz a užívání stávajících budov přispívá 69 % k celkovým emisím v hodnotovém řetězci stavebnictví.

Stavba

Společně pracujeme na omezení klimatických změn

Pomáháme vám snižovat dopad na životní prostředí a zároveň rozvíjet vaše podnikání

Uhlíková stopa stavebních materiálů, jako je beton a ocel, je zodpovědná až za 16 % celosvětových emisí CO2 souvisejících s energiemi. A z celkových globálních emisí CO2 souvisejících s energiemi pochází 69 % celkových emisí z provozu a užívání stávajících budov. Tato čísla nemůžeme ignorovat. Udržitelnost není jen dočasný trend – bude zásadní pro budoucí fungování celého stavebního průmyslu.

Chceme zajistit dlouhodobý úspěch sobě i vám, našim zákazníkům, společnou prací na energeticky účinných řešeních, která nám pomohou růst udržitelným způsobem. Můžeme vám pomoci snížit vaši uhlíkovou stopu ve fázi výstavby a zvýšit energetickou účinnost během provozní fáze a zároveň zajistit zdravější a bezpečnější prostředí pro vaše budovy. Naše produkty a řešení vám mohou pomoci optimalizovat pracovní procesy a návrhy za účelem snížení plýtvání a zvýšení energetické účinnosti.

Udržitelný přístup

Cirkulární ekonomika

Náš přístup k cirkulární ekonomice se zaměřuje na celý životní cyklus našich produktů od návrhu přes výrobu až po opravu. Snažíme se maximalizovat hodnotu s co nejmenším využitím surových stavebních materiálů a zdrojů.

Více o cirkulární ekonomice

Zelené budovy

Zelené budovy produkují nižší emise uhlíku a jsou úspornější na zdroje a energie. Využívají obnovitelné a nekontaminované suroviny. Pomůžeme vám snížit negativní dopady na životní prostředí a zároveň vytvořit pozitivní atmosféru pro vaše nájemníky, to vše podle kritérií zelené certifikace.

Podcast Hilti talks - zelené budovy
zelené budovy

Náš závazek udržitelného růstu

Snižujeme uhlíkovou stopu pomocí zelených budov

Jako průmysl sdílíme klíčovou roli ve výzkumu, vývoji a výrobě stavebních materiálů s nízkým obsahem uhlíku a zvyšování životnosti materiálů. Hilti se pevně zavázala spolupracovat s SBTi, aby pomohla omezit globální nárůst teploty na 1,5 °C. Krátkodobě také plánujeme výrazně snížit emise uhlíku v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2033 a v dlouhodobém horizontu dosáhnout do roku 2050 nulových emisí CO2. S tímto závazkem můžeme podporovat iniciativy udržitelnosti vás – našich zákazníků. Pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, musíme již nyní začít šetřit přírodní zdroje a snižovat dopady našeho jednání na životní prostředí.

Klikněte níže a přečtěte si více o našich třech pilířích udržitelnosti: menší zátěž pro životní prostředí, zajištění většího zdraví a bezpečnosti ve stavebnictví a budování spravedlivější společnosti.

Dosavadní úspěchy v oblasti udržitelnosti

18 %

snížení spotřeby vody v našich výrobních závodech
Využitím vody čerpané z podzemních a povrchových zdrojů se nám podařilo snížit spotřebu vody v našich provozech o 18 % oproti předchozímu roku.

100 %

elektrické energie v našich provozech ze zelených zdrojů
Naše provozy běží ze 100 % na zelené elektřině po celém světě, a to buď prostřednictvím nákupu nebo našich vlastních fotovoltaických systémů.

100,000 součástek

10x nárůst využití repasovaných náhradních dílů
Rozšířili jsme náš program opětovného použití a během dvou let zvýšili počet repasovaných náhradních dílů v našich opravách z 10 000 na 100 000.

300 projektů

bylo podpořeno 6,000 zaměstnanci Hilti
Chceme mít udržitelný pozitivní dopad tam, kde naši zaměstnanci žijí a pracují. Naše sociální angažovanost je založena na dvou programech: Nadace Hilti a náš dobrovolnický program „Engaged Beyond Business“.

Vyšší produktivita

Pokud jde o produktivitu, je stavebnictví často za ostatními odvětvími. Pomůžeme vám digitalizovat procesy a zlepšit pracovní postupy pomocí našich komplexních řešení pro pokročilé vyměřování, základní desky, svěšování potrubí, opláštění, sádrokartonové desky, dodatečně vlepovanou výztuž a další.

Více o produktivitě

Větší bezpečnost na stavbách

Chraňte zdraví a bezpečnost svých pracovníků s pomocí našich pokročilých bezpečnostních prvků, jako jsou systémy pro snižování vibrací strojů, odsávání prachu na staveništích a mnoho dalšího.

Více o bezpečnosti

Trendy ve stavebnictví

Stavebnictví se neustále vyvíjí. Zjistěte, jak urychlit své projekty, snížit náklady a připravit svou společnost na budoucnost pomocí našich řešení, jako jsou služby BIM, chytré stroje nebo vrtací robot Jaibot.

Více o trendech ve stavebnictví

Sdílet