Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Lepší výkonnostní parametry – až o 20 % vyšší odolnost v tahu než u starších kotevních nosníků HAC
  • Hospodárnější práce – vyšší únosnost a více možností kotevní hloubky vám umožní použít menší předem zabetonované nosníky, jak je to třeba
  • Dostupná inženýrská podpora – software PROFIS Anchor Channel zefektivňuje proces návrhu a můžete také kontaktovat místní team společnosti Hilti a požádat o doporučení pro konkrétní projekt
  • Rychlejší, bezpečnější a snadnější – automatizace montáže T šroubů pomocí systému Hilti Adaptive Torque vám umožní dosáhnout vyšší konzistence a ušetříte čas při montáži stovek šroubů
  • K dispozici jsou schválení ETA a ICC-ES pro statické, únavové, seizmické (ICC-ESR 3520) a požární zatížení
Použití
  • Upevňování fasádového opláštění do betonových desek
  • Upevňování ve výtahových šachtách, například vodicích lišt, posuvných dveří nebo dělicích nosníků
  • Upevňování instalací a vybavení MEP nad hlavou
  • Upevňování zařízení budov (například vzduchotechniky či topení)

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora