Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Pomáhá překonat mnohá omezení únosnosti betonu nebo geometrie desky
  • Vymezení okrajů betonu umožňuje vytvořit návrhy vyhovující požadavkům na vyšší zatížení
  • Vhodné pro malé vzdálenosti od okraje a tenké betonové desky
  • K dispozici pro různé vzdálenosti od okraje, dodává se předem sestavené pro rychlejší instalaci
  • Lepší výkonnostní parametry – až o 20 % vyšší odolnost v tahu než u starších kotevních nosníků HAC
Použití
  • Montáž konzol opláštění na horní straně desek pomocí kotevních nosníků
  • Osazení do tenkých betonových desek
  • Upevnění připevňovacích prvků balustrád na tenké betonové prvky
  • Seismické aplikace a 3D zatížení

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora