Jak v návrzích zohlednit tepelný pohyb

Návrh řešení tepelné roztažnosti

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Pokud projektujete aplikace potrubních rozvodů, je nezbytné mít na paměti tepelnou roztažnost – zejména u topných aplikací.

Důvodem je nutnost umožnit dilataci potrubí a současně zajistit rovnoměrné rozložení pohybu potrubí.

CO ZPŮSOBUJE TEPELNOU ROZTAŽNOST?

Tepelná roztažnost závisí na několika základních faktorech:

 • původní délce úseku potrubí
 • součiniteli tepelné roztažnosti
 • teplotním rozdílu

Zpravidla jde o rozdíl mezi provozní teplotou potrubí a venkovní teplotou. V případě topných zařízení může provozní teplota dosahovat přibližně 70 °C, zatímco okolní teplota bývá obvykle 20 °C.

Jak vypočítat tepelnou roztažnost

JAKÝ NÁVRH MÁM POUŽÍT S OHLEDEM NA TEPELNOU ROZTAŽNOST?

 • 1 - Pevný bod

  Pevný bod zastaví jakýkoli pohyb a přenese zatížení na hlavní konstrukci budovy. Bod „nulového pohybu“ umožňuje počítat dilataci a předvídat její chování.

  2 - Osové vedení

  Osové vedení se zpravidla používá v těsné blízkosti všech technických kompenzací. Umožňuje kontrolovaný pohyb pouze v jediném směru a pohyby v ostatních směrech eliminuje.

  3 - Kluzná uložení

  Kluzná uložení umožňují kompenzaci potrubí v místě nejnižšího možného součinitele tření.

  4 - Neomezený pohyb

  Neomezený pohyb se hodí v situacích, kde existuje pohyb ve více směrech. Zpravidla se využívá na kompenzačních větvích

TIPY PRO NÁVRH ZOHLEDŇUJÍCÍ TEPELNOU ROZTAŽNOST

 • Dilataci počítejte jako funkci délky potrubí, jeho materiálu a teplotního gradientu
 • Zkontrolujte, zda posun mezi osou potrubí a horní plochou nosníku nečiní více než 4°. Pokud ano, potřebujete řešení s kompenzací. Poznámka: přípustnou velikost posunu mohou ovlivňovat také požadavky specifických aplikací
 • Zvolte mezi přirozenou nebo technickou kompenzací a přitom zohledněte velikost prostoru potřebného pro každé uvažované řešení

Sdílet