Systém požární ochrany pro architekty

Systémy požární ochrany představují více než jeden výrobek

Hilti firestop for architects

Hilti vám může pomoci se specifikací a návrhem pasivních systémů požární ochrany.

Nabízíme také špičkové produkty, snadno použitelný software pro navrhování i technickou podporu na stavbě, přes internet nebo po telefonu. Pokud nenajdete na internetu to, co potřebujete, stačí kontaktovat nejbližší Hilti Store.

PRODUKTY SPLŇUJÍCÍ PŘEDPISY O POŽÁRNÍ OCHRANĚ STAVEB

Hilti firestop module box

Protipožární produkty Hilti splňují nejpřísnější mezinárodní normy jako ASTM a EN.

Ochrana osob je pro nás v Hilti naprosto klíčová. S výzkumem a vývojem pasivních systémů požární ochrany máme více než 30leté zkušenosti.

Nabízíme bohatý sortiment schválených produktů, které pokrývají široké spektrum aplikací na stavbě.

Systémy požární ochrany umožňují obnovit požární odolnost stěn, podlah nebo stropů, jimiž prostupují kabely, potrubí či spáry. Pomáhají zastavit šíření požáru, kouře a jedovatých plynů, a to vše v rámci plánu ochrany v budovách.

NAŠE PROTIPOŽÁRNÍ PRODUKTY ZLEPŠUJÍ PARAMETRY BUDOV

Hilti fire protection testing

Protipožární produkty Hilti mohou nejen ochránit stavbu proti požáru, ale současně i zlepšit její parametry. Byly podrobeny požárním zkouškám nad rámec ETA a UL a dokážou zlepšit:

  • akustiku v budově – ucpáním mezer, kterými se šíří také zvuk,
  • pohyby („pracování“) konstrukcí – což může omezit dopady zemětřesení, tepelný pohyb potrubních rozvodů, konstrukční deformace nebo vibrace v průmyslových provozech,
  • ochranu budovy před vlhkostí a plísněmi – nabízíme produkty odolné proti vlhkosti a plísním, které mohou najít uplatnění zejména při navrhování nemocnic,
  • parametry při certifikaci ekologických staveb LEED a BREEAM.

POMÁHÁME VÁM OD PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY AŽ PO KOLAUDACI

Hilti firestop technical literature

Můžeme vám pomoci ve všech fázích vašeho projektu, od projektové přípravy přes výstavbu až po kolaudaci stavby.

Na internetu dáváme k dispozici technickou knihovnu plnou snadno kopírovatelných 2D výkresů, schvalovací dokumentace, specifikací, textů a dalších materiálů.

Můžete využít také náš software pro navrhování Hilti tlačítko Firestop při návrhu ucpávek a bohatou knihovnu BIM/CAD produktů Hilti.

Hilti podpora v podobě tlačítka Firestop automaticky označí prostupy, doporučí konkrétní protipožární produkty s příslušnými technickými údaji a vygeneruje kusovník – čímž vám ušetří čas, který byste museli věnovat studiu detailních předpisů a produktových specifikací.

Doposud komplikované výpočty jsou rázem jednodušší a rychlejší. Díky své přesnosti a průběžným aktualizacím je software založený na výstupech z mnohaletého výzkumu a vývoje Hilti schopen navrhnout optimální řešení pro váš projekt.

Můžete také telefonicky kontaktovat místní tým Hilti a vyžádat si pomoc na stavbě nebo po telefonu.

Sdílet