Hilti firestop Cast-in Device CFS-CID

Proč je požární ochrana důležitá?

Předpisy pro požární ucpávky, ochrana osob a ochrana šíření požáru

Systémy požární ochrany mohou zachránit životy a omezit škody na budově zasažené požárem.

Jsou také povinné ze zákona.

Účelem pasivních systémů požární ochrany je zastavit šíření plamene, kouře a jedovatých plynů při požáru.

Utěsňují otvory u spár a u potrubních a kabelových prostupů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech.

Proto je důležité začlenit pasivní požární ochranu – systémy požárních ucpávek – do projektu každé stavby hned od prvních fází.

Hilti nabízí široký sortiment produktů pro požární těsnění, software pro projektování a technickou podporu při projektování a specifikaci systémů požárních ucpávek.

JAK NAVRHNOUT ÚČINNÝ SYSTÉM POŽÁRNÍ OCHRANY

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Pasivní systémy požární ochrany se navrhují s cílem zastavit plameny, kouř a jedovaté plyny, které se šíří budovou, utěsněním otvorů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech.

Stačí jediná netěsnost a celý systém požární ochrany přestává fungovat.

Při projektování systémů pasivní požární ochrany je proto důležité využít celou škálu protipožárních produktů; jeden výrobek nestačí. Pomůže vám to:

  • zajistit, že všechny otvory v požárním úseku budou řádně utěsněny a budou společně bránit šíření požáru,
  • vybrat protipožární produkty, které budou kompatibilní s nejrůznějšími rozměry a tvary potrubí, kabelů, spár a prostupů.

VŽDY TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK

Hilti SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY PRO ARCHITEKTY

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY PRO ARCHITEKTY

Více informací
Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers

POŽÁRNÍ UCPÁVKY PRO PROJEKTANTY ELEKTRO A TZB

Více informací
Hilti řešení pro generální dodavatele

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY PRO GENERÁLNÍ DODAVATELE A PROJEKTOVÉ MANAŽERY

Více informací
Hilti řešení pro stavební investory

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY PRO STAVEBNÍ INVESTORY A ODBORNÉ KONZULTANTY

Více informací

Naše systémy požární ochrany splňují mezinárodní předpisy týkající se požární bezpečnosti, snadno se instalují i kontrolují.

Jsou vyrobeny ze zpěňujících materiálů, které se během požáru roztáhnou, čímž dojde k utěsnění otvorů vznikajících tavením či měknutím okolních součástí.

NAŠE SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY ZLEPŠUJÍ PARAMETRY BUDOV

Naše systémy požární ochrany Hilti nabízejí více než jen ochranu před požárem. Jsou navrženy také s ohledem na:

  • zlepšení akustiky v budově – ucpáním mezer, kterými se šíří i zvuk,
  • zlepšení parametrů v oblasti pohybu („pracování“) konstrukcí – což může omezit dopady zemětřesení, tepelný pohyb potrubních rozvodů, konstrukční deformace nebo vibrace v průmyslových provozech,
  • ochranu před vlhkostí a plísněmi – naše protipožární produkty Hilti jsou odolné proti houbám a plísním. To může být užitečné zejména při projektování nemocnic.

Zlepšení trvalé udržitelnosti a energetické náročnosti budov – k produktům dodáváme informace, jako např. obsah těkavých organických látek (VOC) pro certifikace LEED a BREEAM.

Sdílet