Hilti firestop Cast-in Device CFS-CID

Proč je požární ochrana důležitá?

Předpisy pro požární ucpávky, ochrana osob a ochrana šíření požáru

Systémy požární ochrany mohou zachránit životy a omezit škody na budově zasažené požárem.

Jsou také povinné ze zákona.

Účelem pasivních systémů požární ochrany je zastavit šíření plamene, kouře a jedovatých plynů při požáru.

Utěsňují otvory u spár a u potrubních a kabelových prostupů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech.

Proto je důležité začlenit pasivní požární ochranu – systémy požárních ucpávek – do projektu každé stavby hned od prvních fází.

Hilti nabízí široký sortiment produktů pro požární těsnění, software pro projektování a technickou podporu při projektování a specifikaci systémů požárních ucpávek.

JAK NAVRHNOUT ÚČINNÝ SYSTÉM POŽÁRNÍ OCHRANY

Pasivní systémy požární ochrany se navrhují s cílem zastavit plameny, kouř a jedovaté plyny, které se šíří budovou, utěsněním otvorů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech.

Stačí jediná netěsnost a celý systém požární ochrany přestává fungovat.

Při projektování systémů pasivní požární ochrany je proto důležité využít celou škálu protipožárních produktů; jeden výrobek nestačí. Pomůže vám to:

  • zajistit, že všechny otvory v požárním úseku budou řádně utěsněny a budou společně bránit šíření požáru,
  • vybrat protipožární produkty, které budou kompatibilní s nejrůznějšími rozměry a tvary potrubí, kabelů, spár a prostupů.

VŽDY TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY PRO ARCHITEKTY

Více informací

POŽÁRNÍ UCPÁVKY PRO PROJEKTANTY ELEKTRO A TZB

Více informací

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY PRO GENERÁLNÍ DODAVATELE A PROJEKTOVÉ MANAŽERY

Více informací

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY PRO STAVEBNÍ INVESTORY A ODBORNÉ KONZULTANTY

Více informací

Naše systémy požární ochrany splňují mezinárodní předpisy týkající se požární bezpečnosti, snadno se instalují i kontrolují.

Jsou vyrobeny ze zpěňujících materiálů, které se během požáru roztáhnou, čímž dojde k utěsnění otvorů vznikajících tavením či měknutím okolních součástí.

NAŠE SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY ZLEPŠUJÍ PARAMETRY BUDOV

Naše systémy požární ochrany Hilti nabízejí více než jen ochranu před požárem. Jsou navrženy také s ohledem na:

  • zlepšení akustiky v budově – ucpáním mezer, kterými se šíří i zvuk,
  • zlepšení parametrů v oblasti pohybu („pracování“) konstrukcí – což může omezit dopady zemětřesení, tepelný pohyb potrubních rozvodů, konstrukční deformace nebo vibrace v průmyslových provozech,
  • ochranu před vlhkostí a plísněmi – naše protipožární produkty Hilti jsou odolné proti houbám a plísním. To může být užitečné zejména při projektování nemocnic.

Zlepšení trvalé udržitelnosti a energetické náročnosti budov – k produktům dodáváme informace, jako např. obsah těkavých organických látek (VOC) pro certifikace LEED a BREEAM.

Sdílet