Kdy používat skenery betonu

Typické aplikace detekčních přístrojů a systémů

Hilti detection systems typical applications

Při práci na stavbě můžete snadno narazit na nějaký skrytý prvek.

Naše detekční systémy Hilti jsou proto navrženy tak, aby odhalily výztuž, potrubí nebo vodiče pod napětím a pomohly tak předejít zasažení těchto prvků při vrtání nebo řezání.

Naše bezdrátové detekční přístroje a systémy jsou odolné vůči nárazům, prachu a vodě, každý z nich má specifickou aplikaci, například:

 • vyhledávat kovové i nekovové předměty uložené v betonu, cihlovém a kamenném zdivu a jiných základních materiálech,
 • provádět nedestruktivní inspekci konstrukční výztuže – odhadnout výšku krytí betonem, polohu a rozměry výztuže,
 • vyhledávat potrubí – kovové i nekovové, např. PVC,
 • lokalizovat vodiče pod napětím – vyhledávat kabelové chráničky,
 • vyhledávat jiné předměty – dřevo, konstrukční výztuhy, předpínací lana, předpjatá táhla, betonové nosníky a jiné prvky,
 • zjišťovat složitá prostorová uspořádání většího počtu předmětů na velkých plochách – to je užitečné zejména u rozsáhlých konstrukcí jako jsou mosty či tunely,
 • určovat výstupní body vrtáku a měřit délku a úhel vrtání.

To vše umožňuje předcházet zasažení skrytého prvku či poškození vrtáků

TYPICKÉ APLIKACE DETEKČNÍCH SYSTÉMŮ

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Analýza a inspekce konstrukcí

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Vrtání, jádrové vrtání a řezání do betonu

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

Inspekce stavebního dozoru

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Seizmická vylepšení

Používání detekčních přístrojů a softwaru má mnoho výhod.

 • Používají se v nedestruktivním způsobu detekce.
 • Pomáhají na stavbě zlepšovat bezpečnost a bránit úrazům v důsledku přeříznutí vodiče pod napětím, dodatečně předpínaného lana apod.
 • Rovněž pomáhají eliminovat prodlevy v projektech a snižují riziko poškození konstrukcí a nákladných oprav nebo předělávek.

NEDESTRUKTIVNÍ ANALÝZA KONSTRUKCÍ

Náš systém Hilti PS 250 Ferroscan je určen speciálně pro inspekce výztuže a nedestruktivní analýzu konstrukcí bez potřeby navrtávání stávající konstrukce:

 • Analýza výšky krytí betonem až do hloubky 10 cm.
 • Rychlé a jednoduché skenování velkých ploch betonu. 

Při skenování s přístrojem Hilti PS 250 Ferroscan můžete okamžitě označovat polohu detekovaných předmětů, protože na obrazovku skeneru se v reálném čase promítá 2D a 3D obraz.

Pokud potřebujete podrobnější analýzu naskenovaných dat, můžete využít software Hilti PROFIS Detection a Ferroscan Map.

DETEKCE SKRYTÝCH PŘEDMĚTŮ PŘED VRTÁNÍM NEBO ŘEZÁNÍM

Než začnete vrtat nebo řezat, je důležité lokalizovat uložená potrubí, výztuž, kabely a jiné skryté předměty – zabráníte tak zasažení skrytých prvků, poškození a potenciálně nákladným opravám:

 • Výztuž – navrtáním výztuže můžete zničit její krytí betonem a také poškodit vlastní nářadí a vrtáky.
 • Předpínací lana – navrtáním předpínacího lana můžete ohrozit stabilitu konstrukce a bezpečnost celé stavby. Jedná se navíc o život ohrožující situaci, protože přetnuté  lano se může vymrštit z betonové konstrukce a někoho zranit.
 • Kabelové rozvody (vodiče pod napětím) – hrozí nebezpečí vážného či smrtelného úrazu elektrickým proudem.
 • Vodní potrubí – při navrtání vodního potrubí nebo vodou zalitých dutin může dojít k poškození budovy vinou průsaku.
 • Armovací síť – navrtáním sítě, konstrukčních nosníků, kotev nebo jiných skrytých zabudovaných prvků můžete způsobit velmi nákladné poškození.

Sdílet