Čtyři stavební profesionálové sedí u stolu a diskutují o komplexních pracovních postupech E2E pomocí BIM

Integrovaná projektová řešení

Myslíte si, že digitální plánování s BIM a návrh stavby je pouze pro projekční týmy? Zamyslete se znovu

Digitalizované stavební procesy jsou klíčem k řízení zdrojů. Hilti poskytuje Integrované návrhové Služby jako integrovaný projektový partner a vaše projekční, stavební a provozní týmy mohou využít pokročilý BIM návrh ke zvýšení produktivity před, během i po výstavbě.

Výhody integrované projektové spolupráce během výstavby

Fáze návrhu

 • Optimalizace návrhu
 • Detekce kolizí
 • Koordinovaná řešení pro sdružená uložení/podpory/závěsy TZB potrubních systémů a elektro tras
 • Optimalizované protipožární systémy

Fáze výstavby

 • Prefabrikace
 • Transparentnost logistiky a dodávek
 • Digital-to-Field pro efektivní vyměřování stavby
 • Digitalizovaná dokumentace
 • Software pro řízení stavby
 • Jaibot pro poloautonomní robotické vrtání

Provoz budovy

 • Provozní připravenost
 • Správa údržby (facility management)
 • Digitální dvojče dokumentace skutečného provedení
 • Optimalizace provozu
50 %

max.
ušetřených nákladů na materiál

50 %

max.
ušetřeného času výstavby

0 x

improvizovaná rozhodnutí na stavbě
díky včasnému profesionálnímu návrhu

4-6 Týdnů

potenciálních
ušetřených nákladů na pracovní sílu

Fáze návrhu

Optimalizace návrhu díky BIM a projektové spolupráci s Hilti

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

TZB/elektrické podpěry a protipožární řešení - pro efektivní instalaci a detekci kolizí

Integrované Návrhové Služby s 3D vizualizacemi vám pomohou optimalizovat TZB/elektro instalace pro sdružené závěsy, které zahrnují protipožární řešení, ještě před zahájením výstavby. Najděte způsoby, jak ušetřit materiály, vyhnout se improvizaci na stavbě a zkrátit dobu výstavby.

Architect, engineer or project manager using BIM (building information modeling) due to tech integration in construction

Technická podpora s přidanou hodnotou pro bezpečnější a efektivnější budovy

Jaké jsou vaše požadavky? Návrh přizpůsobíme vašim potřebám. Pokud je vaší prioritou soulad s normami, flexibilita nebo modularita, dodáme vám optimalizovaný návrh. V případě požární ochrany to může pomoci snížit počet požadovaných posouzení u nestandardních řešení a poskytnout vám lepší přehled o řešení protipožární ochrany na stavbě.

BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

Transparentní logistika - optimalizace dodávek na stavbu

Digitální modely přinášejí do logistického řetězce předvídatelnost a pomáhají předcházet problémům. Kontrolujte náklady a zefektivněte objednávání pomocí podrobných kusovníků, sekvenčních dodávek a sledujte každý krok procesu. Budete mít správný materiál na správném místě a ve správný čas.

Construction worker using BIM-compatible layout tool to locate building elements on a jobsite

Vytvoření modelu Digital-to-Field - pro důvěryhodnou dokumentaci

Informace o stávajících budovách mohou být rozporuplné. Importem měření stěn, stropů, výztuží a některých prvků TZB/elektro z digitálních dvojčat do vašeho modelu zlepšíte provozní připravenost a zefektivníte řízení údržby.

Fáze výstavby

Projekty bez zpoždění díky digitálnímu řízení výstavby

Offsite pre-assembly and prefabrication services are much simpler when working with BIM

Prefabrikace: balení, řezání a předmontáž - úspora času a nákladů

Podrobný digitální model otevírá dveře prefabrikaci. Výkresovou dokumentaci lze exportovat několika kliknutími. Odstraňte ruční přípravu TZB/elektro podpěr pomocí balení, řezání a předmontáže nebo využijte služeb Příprava a Balení protipožární ochrany. Ušetřete čas, neplýtvejte materiálem a omezte prostor pro chyby.

Jak digitální plánování podporuje prefabrikaci
The Jaibot helps helps to relieve construction employees of strenuous and repetitive tasks like overhead drilling.

Stavební roboty - pro instalaci TZB a elektro závěsů

Co kdyby robot mohl vykonávat opakující se práci, snižovat riziko lidské chyby a dokončovat projekty upevnění TZB a elektro instalací rychleji, bezpečněji a přesněji? S pomocí digitálního plánování jako podkladu a totální stanice PLT posouvá poloautonomní vrtací robot Jaibot montáž závěsů a dokončovací práce na další úroveň.

Více o stavebních robotech
Two workers onsite using a Total Station layout tool and BIM-ready tablet to position MEP supports

Digital-to-Field - pro vysokorychlostní vyměřování stavby

V praxi se pod pojmem "Digital-to-Field" rozumí řízené umístění vrtných bodů pro TZB/elektro podpěry, kotvy a předem zabetonované prvky, jako jsou kotevní nosníky nebo protipožární přechody. Pokročilé nástroje pro vyměřování mohou přímo číst vaše soubory BIM a výstupy z návrhu a využívat vestavěný laser k lokalizaci bodů z modelu do reality. Předem vybetonovaná řešení mohou zvýšit produktivitu díky úspoře práce, přinášejí flexibilitu po montáži a eliminují pracovní kroky.

Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

Ověřování - okamžitá kontrola kvality

Ve složitém procesu je digitální model budovy jediným zdrojem pravdy. To usnadňuje integraci ověřovacích procesů: model ukazuje, co má být kde instalováno, a následné potvrzení správného návrhu modelem usnadňuje tvorbu dokumentace. Nástroje, jako jsou rázové utahováky s adaptivním utahovacím modulem nebo software jako Fieldwire, automaticky ukládají informace o ověření během instalace.

Provoz budovy

Výhody BIM a digitálního plánování ve správě budov

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Digitální dvojče - pro přesnou a úplnou dokumentaci skutečného provedení

Když je budova v provozu, digitální skenery, jako jsou naše multidetektory řady PS, a pokročilé nástroje pro rozvržení, jako je naše totální stanice PLT 400, vám pomohou udržovat digitální model aktuální. Tyto nástroje nabízejí efektivnější způsob dokumentace modernizací nebo úprav a jejich přenos přímo do modelu.

Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Ověřování a provozní připravenost

Každý, kdo je zodpovědný za to, aby bezpečnostní systémy v budově prošly kontrolou, ví, kolik papírování je s tím spojeno. Díky totální stanici PLT, BIM a dalším digitálním řešením pro správu staveb můžete být při předávání dokumentace zcela v klidu, protože dokumentace skutečného návrhu vám bude pomáhat po celou dobu životnosti budovy.

BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Navrženo pro bezproblémový provoz

Díky spolupráci se společností Hilti na začátku projektu lze do návrhu zahrnout provozní požadavky budovy. Cílem návrhů, které dostanete, je optimalizace pro celý životní cyklus, zejména efektivní správa budov v provozu.

Image alt text (optional)

Integrované návrhové služby

Řešte problémy s produktivitou stavby dříve, než nastanou

Integrované Návrhové Služby vám mohou pomoci snížit náklady na materiál, zkrátit dobu instalace a vyhnout se improvizaci na stavbě, ale pouze v případě, že budete spolupracovat s Hilti již ve fázi návrhu. Vezměme si například instalace TZB a elektro. Bez integrovaného návrhu se nosné konstrukce plánují na stavbě a každou profesí zvlášť. S Hilti jako partnerem pro integrované projektování můžete pomocí metodiky BIM navrhovat sdružené nosné konstrukce společné pro všechny profese.

Zjistěte, jak můžete využít naše služby integrovaného projektování:

1. Rozsah

Stanovení jasného východiska a rozdělení projektu na koncepční řešení.

Obsahuje: 

 • Projekt rozdělený na jednotlivé aplikace
 • Optimalizovaný schematický návrh podpěr TZB a protipožárních řešení
Zjistěte více o našich službách - Rozsah

2. Návrh

Rozpracovaný koncept do podrobnějších návrhů definovaných v technických zprávách.

Obsahuje: 

 • Navrhované podpěry TZB ("typické") optimalizované pro případy s vysokou četností opakování a/nebo složité případy.
 • Navrhovaná protipožární řešení optimalizovaná pro spolehlivost a opakovatelnost, jako jsou předem zabetonované protipožární prvky.
 • Inženýrské zprávy
 • Jednotlivé zprávy o výjimkách
Zjistěte více o našich službách - Základní návrh Zjistěte více o našich službách - Podrobný návrh

3. BIM modelování

Navrhované podpory vložené přímo do modelu a hlášení případných problémů, které mohou vyžadovat přepracování.

Obsahuje:

 • TZB/elektro podpěry přidané do modelu
 • Přidání protipožárních systémů do modelu
 • Hlášení o výjimkách (kolizích)
Zjistěte více o našich službách - Modelování

4. Výstupy

Pro plynulejší přenos návrhu z kanceláře na stavbu.

Obsahuje: 

 • Dílenské výkresy
 • Přehledové výkresy
 • Digital-to-Field data
 • Seznam materiálu/podpěr/závěsů
 • Návrhy služeb pro řezání, balení a předmontáž
Zjistěte více o našich službách - Výstupy

Služba spolupráce

Poskytujeme také služby spolupráce a podpory v průběhu celého projektu. V případě potřeby můžeme být přítomni i na koordinačních schůzkách na stavbě.

BIM projektové řešení může ušetřit čas a práci

Hilti firestop cast-in sleeves for cables and pipes being placed on concrete slabs after laying them out in BIM

Protipožární cast-in řešení

Představte si předem zabetonované prvky, které slouží jako bednění a zároveň jsou protipožární ochranou pokrývající všechny druhy kabelových a potrubních prostupů v jednom. Můžete je snadno zahrnout do svých modelů BIM. Největší úspora práce spočívá v tom, že se vyhnete zastaralým složitým a pracným protipožárním ucpávkám.

Nakonfigurujte a nakupujte předem zabetonované protipožární tvarovky Stáhněte si Revit® rodiny
Layout tool (robotic total station with BIM capability) used for locating building elements on construction sites

Nástroje pro pokročilé vyměřování

Stavební totální stanice a nástroje pro digitální vyměřování, jako je Hilti PLT 400, mohou přímo číst vaše soubory BIM - není nutný ruční výběr bodů. Inovace pomocí těchto digitalizovaných nástrojů činí z vyměřování stavby mnohem rychlejší úkol pro jednu osobu.

Zjistěte více o Hilti PLT 400
High-tech power tool for automatically installing bolts with exactly the right torque for approvals

Adaptivní systém utahování

Pokud jsou rázové utahováky vybaveny modulem AT, mohou automaticky utahovat kotvy na správný utahovací moment v souladu se schválením. Nástroj také ukládá údaje o instalaci do protokolů pro kontrolu.

Zjistěte, které kotvy jsou schválené
Pracovník na telefonu

Spojte se s Hilti

Zjistěte, jak může komplexní digitalizace prospět vašemu stavebnímu podnikání

I když jste zkušený uživatel BIM, můžeme vám ukázat nové způsoby, jak rozšířit jeho výhody i mimo projektový tým. Špičkové stavební vybavení může ušetřit práci, čas, administrativu a snížit počet chyb.

S využitím nových technologií a procesů integrujeme vaše pracovní postupy do soudržné komplexní struktury.

Sdílet