Silniční a železniční tunely

Silniční a železniční tunely

Transformace výstavby silničních a železničních tunelů

Tunely jsou náročným prostředím, které vyžaduje řešení splňující řadu požadavků, jako je dynamické zatížení nebo odolnost proti požáru a korozi. Naše produkty vám pomohou zjednodušit navrhování a specifikaci schválených řešení, které jsou v souladu s rychle se vyvíjející celosvětovou legislativou. Spoluprací s námi můžete těžit ze specializovaného softwaru, produktů a služeb, které vám pomohou přinést zvýšenou produktivitu, kvalitu, výkon a bezpečnost do vašich projektů výstavby tunelů.

Načítání
Software Profis Engineering

Návrh kotvení pro tunely

Rychlý a vyhovující návrh pro komplexní projekty

Kotvení je nedílnou součástí všech fází výstavby tunelů. Naše cloudová technická sada PROFIS Engineering Suite zefektivňuje a urychluje návrh konstrukčních kotev spojení betonu s betonem a oceli s betonem a automaticky zajišťuje, aby splňovaly příslušné předpisy a schválení. Patří mezi ně normy EN 1992-1 a technická zpráva TR 069 pro návrh výztuže, norma EN 1992-4 pro specifikaci kotev základových desek a také evropské předpisy Technická zpráva TR 066 pro návrh dodatečně instalovaných smykových spojů mezi dvěma vrstvami betonu. Se systémem PROFIS je návrh kotev přesnější a rychlejší a poskytuje vyhovující řešení pro nejnáročnější prostředí.

Vyměřování s tabletem

BIM a digitální vyměřování

Transformační end-to-end pracovní postupy

Návrhové služby Hilti BIM a digitalizované stavební nástroje mění projektování a výstavbu tunelů. Výkonný software umožňuje všem, kteří se podílejí na projektování, výstavbě a správě budov, účastnit se vysoce efektivního komplexního pracovního postupu. Možnosti 3D modelování umožňují integrovat procesy, jako je kontrola kolizí, modelování časové osy a nákladové náročnosti, zatímco řešení, jako je totální stavební stanice PLT 300, zpřesňují a zefektivňují realizaci návrhu na staveništi. Hilti nabízí také podporu BIM, která vám pomůže efektivněji integrovat procesy do vašeho projektu výstavby tunelu.

Dodatečné vlepování výztuže

Dodatečně instalovaná výztuž

Požárně odolné spoje beton-beton pro tunely

Pokud potřebujete vytvořit spojení betonu s betonem v tunelech, chemické kotvy Hilti vám nabízejí širokou škálu řešení. Instalační systém SafeSet eliminuje takové kroky, jako je čištění otvorů, což znamená, že dodatečně instalovaná výztuž může být instalována mnohem rychleji. Protipožární malty umožňují navrhovat aplikace, které zachovávají konstrukční vlastnosti při zvýšených teplotách. Pomocí sady PROFIS Engineering Suite můžete navrhovat spoje výztuže a využívat výhod zrychlených výpočtů únosnosti a shody s předpisy. Tato přesná data vám pomohou omezit potenciální konflikty mezi konstruktéry a montážními firmami. Není třeba předimenzovat specifikace. Co navrhnete, to se také nainstaluje.

Tunel

Tunelové připojení kotevních desek

Odolná upevňovací technologie pro fixaci ventilátorů, chodníků a dalších prvků

Požadavky na upevnění ocelových základových patek v projektech tunelů se značně liší. Například tryskové ventilátory jsou vystaveny dynamickému zatížení, zatímco aplikace, jako je upevnění chodníků a zábradlí, musí být odolné, bezpečné a vyhovující.

Řešení upevnění základových patek Hilti zahrnují varianty s testovanou životností 100 let, a to i v případě, že je vyžadována ochrana proti korozi v náročných prostředích. Systém SafeSet urychluje instalaci chemických kotev a zvyšuje spolehlivost spojů, zatímco nástroje systému Adaptive Torque umožňují bezpečnější a rychlejší instalaci kotev. Technologie Tracefast automaticky dokumentuje každý jedinečně identifikovatelný spojovací prvek, což přináší výjimečnou záruku kvality vašich projektů.

Práce v tunelu

Protipožární ochrana tunelů

Přísně testované protipožární výrobky od spojovacích prvků až po chemické malty

Tunely jsou náchylné k požárům. Rizikovými faktory jsou elektrické závady, kolize, přehřátí motoru a brzd a také lidská chyba. Aplikace Hilti pro výstavbu tunelů jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné mezinárodní normy požární bezpečnosti, pomáhaly chránit lidské životy a konstrukční vlastnosti a omezovaly ekonomické škody.

Řešení zahrnují protipožární desky instalované pomocí protipožární spojovací techniky testované pro požáry v tunelech, protipožární malty pro upevnění výztužné sítě a také protipožární chemické malty pro dodatečně instalovanou výztuž, včetně tlakových požárních těsnění CTS.

tunel

Modulární kabelové a potrubní podpory

Vysoce výkonné upevnění pro náročné prostředí tunelů

Kabely a potrubí v tunelech vyžadují odolná, vysoce výkonná a dlouhotrvající upevňovací řešení. V závislosti na jejich umístění, ať už za obložením stěn, pod vozovkou nebo nad zavěšenými stropy, vyžadují různá funkční řešení. Hilti nabízí kompletní portfolio modulárních nosných řešení, včetně korozivzdorných a seismických variant, které lze vybrat pomocí našeho softwaru. Kromě toho můžete také využít služeb inženýrské podpory v každé fázi vašich projektů, od počátečního plánování a BIM až po detailní prefabrikaci, a to vše s odbornou asistencí přímo na místě.

Diamantová stěnová pila

Řízená demolice tunelů

Rychlejší, bezpečnější a přesnější řezání s diamantovými stěnovými a lanovými pilami

Pokud potřebujete provést řízenou demolici v tunelech, diamantové nástroje Hilti tento proces urychlí a zpřesní. Nabízejí vám moderní alternativu k tradičním metodám těžkého řezání, které mohou být nejen pomalé a nákladné, ale mohou také představovat riziko poškození okolních konstrukcí.

Naše diamantové stěnové pily se snadněji používají a poskytují rychlejší řezání, a to i při práci ve výškách. Diamantové lanové pily umožňují řezat do značných hloubek v železobetonu, a to jak za sucha, tak za mokra. Prohlédněte si naše portfolio a objevte nástroje, díky nimž je řízená demolice bezpečnější a přesnější.

Inventář pod kontrolou

Jaké máte vybavení? Kdo ho používá a kde? Potřebují vaše nástroje údržbu nebo kalibraci? Je na čase zopakovat si školení nebo certifikaci? Získejte všechny tyto důležité informace a další téměř v reálném čase pomocí softwaru ON!Track, softwaru Hilti pro správu vybavení ve stavebnictví.

Více informací

Rychlejší návrh spojů s PROFIS

Pomocí softwaru PROFIS Engineering můžete vypočítat a analyzovat vícenásobné upevnění, včetně upevnění oceli do betonu, betonu do betonu a oceli do zdiva, jakož i celá řešení zábradlí a základových desek, která jsou spolehlivější, nákladově efektivnější a odpovídají předpisům.

Více informací

Jak vám pomohou inženýři z Hilti?

Spolupracujte se společností Hilti a využijte odbornou podporu ve všech fázích projektového cyklu od návrhu přes instalaci až po správu budovy. Nabízíme vše od odborného poradenství a akreditovaného školení až po testování na stavbě a technické posudky, které vám pomohou zajistit potřebná schválená řešení.

Více o inženýrských službách

Sdílet