Nosníkový systém pro středně těžké aplikace (MQ)

Systémy nosníků pro střední zatížení speciálně navržené pro větší flexibilitu pro seismické aplikace

Systémy nosníků pro střední zatížení speciálně navržené pro větší flexibilitu pro seismické aplikace
Nosník MQ-21.5 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 21 mm pro lehké/střední zatížení
MQ-21 Pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 21 mm pro lehké zatížení
Nosník MQ-41 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 41 mm pro střední zatížení
MQ-41-L Montážní nosník pro střední zatížení s otvory pro kotevné prvky
MQ-41D-F/ZM Dvojitý montážní nosník s vysokou odolností proti korozi v C3 prostředích
Nosník MQ-41D-L Galvanicky pozinkovaný dvojitý montážní nosník MQ pro střední zatížení
MQ-41-F/ZM Montážní nosník s vysokou odolností proti korozi v C3 prostředích
Nosník MQ-41/3 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 41 mm a silná 3 mm pro střední zatížení
Nosník MQ-52 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 52 mm pro střední zatížení
MQ-52-72 D Galvanicky pozinkovaný dvojitý montážní nosník MQ pro střední/těžké zatížení
Nosník MQ-72 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 72 mm pro střední/těžké zatížení
MQZ-RI Pryžové výplně nosníků pro zvukovou izolaci
MQK-21-L Pozinkovaná konzola o výšce 21 mm, jednoduchá podpěra nosníku MQ pro střední zatížení uvnitř
MQK-21 D Galvanicky pozinkovaná dvojitá konzola pro střední zatížení uvnitř
MQK-41 Galvanicky pozinkovaná konzola o výšce 41 mm, jednoduchá podpěra nosníku MQ pro střední zatížení
MQK-41 D Galvanicky pozinkovaná dvojitá konzola pro střední zatížení
MQK-41/3 Galvanicky pozinkovaná konzola s jednoduchým nosníkem MQ o výšce 41 mm a tloušťce 3 mm
MQK-41/4 Galvanicky pozinkovaná konzola o výšce 41 mm, jednoduchý nosník MQ s čtvercovou patní deskou pro vyšší tuhost
MQK-72 Galvanicky pozinkovaná konzola o výšce 72 mm, jednoduchá podpěra nosníku MQ pro střední zatížení
MQK-SK Galvanizovaná konzolová vzpěra pro konzoly
MQN-C Galvanicky pozinkovaná spojka nosníků ke spojování jakýchkoli prvků s motýlovými otvory
MQN-B Spojovací čep – testováno na požární odolnost podle ETA
MQA-ST Předmontovaný fixační čep
MQM Nosníková matka Galvanizovaná nosníková matka ke spojení komponent modulárních podpěrných systémů
HHK 41 Standardní galvanizovaný šroub s T-hlavou k připojování potrubních objímek k nosníkům se vzpěrami MQ
MQZ-TW Nosníková podložka s integrovanou maticí
MQZ-L Galvanicky pozinkovaný patní plech pro montáž a kotvení požárně certifikovaných konstrukcí
MQZ-P Galvanicky pozinkovaný patní plech pro montáž a kotvení trapézových konstrukcí
MQG-2 Galvanicky pozinkovaná patní deska k připojování prvků se závitem k podpěrám nosníků MQ
MQZ-U Galvanizovaná redukční podložka pro metrické upevňování v motýlkových otvorech
MQA-B Extra prémiový galvanicky pozinkovaný fixační čep – testováno na požární odolnost podle ETA
MQW-Q2 Galvanicky pozinkované předmontované úhelníky o 90 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQW-H2 Úhelník s vyšší horizontální nosností
MQW-S Galvanicky pozinkované těžké úhelníky o 90 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ při středně těžkých/těžkých aplikacích
MQV Galvanizovaný spojovací čep používaný jako podélný prodlužovací díl nosníků MQ
MQV-2/2 D Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování nosníků k betonu
MQP-1 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k upevnění nosníků k betonu s lehkým/středně těžkým zatížením
MQP-2 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k upevnění nosníků k betonu v omezeném prostoru
MQP-45 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k upevnění nosníků k betonu pod úhlem
MQP-E Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování výtahových dveří
MQP-U Galvanizovaný otočný prvek pro rozpínání modulárních podpěrných systémů závitovou tyčí
MQB Profilová spojka (nosník k nosníku)
MQT Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování podpěr nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Nosníková svorka MQT Galvanizovaná nosníková svorka k připojování nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Upínací lišta MQT Upínací lišta pro připevnění podpěr nosníků k ocelovým nosníkům bez nutnosti vrtání nebo svařování
MQT-K Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování podpěr nosníků MQ do pásnic ocelových sloupů
MQT-U Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování otevřeného konce nebo zadní strany nosníků MQ/HS přímo k ocelovým sloupům
MQI-AT Galvanicky pozinkovaná ocelová nosníková spojka k upevňování nosníků MQ přímo k ocelovým nosníkům
MQI-AV Galvanicky pozinkovaná kloubová hlava pro snadné spojování závitových tyčí
MQI-K Galvanicky pozinkovaná příčná spojka pro křížovou montáž nosníků s integrovanou spojkou M12 pro seřizování výšky
MQI-LV Galvanicky pozinkovaná spojka pro upevňování v širokém rozsahu oblastí použití
Spojky MQ3D Pozinkované prvky k montáži 3D konstrukcí přímo na stavbě
MQZ Spojovací prvek MQZ
MQP-124 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování nosníků MQ k betonu
MQP-82 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování nosníků MQ k betonu
MQV-12 Galvanizovaný pružný spojovací čep používaný jako podélný prodlužovací díl nosníků MQ
MQV-P4 Galvanicky pozinkovaný plochý spojovací čep používaný jako podélný prodlužovací díl sloupkových nosníků MQ
MQV-T Spojovací čep Galvanicky pozinkovaný spojovací čep tvaru T ke spojování dvou sloupků MQ k sobě
MQW-2/45 Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQW-3/135 Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQW-3/45 Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQW-3 Galvanicky pozinkované 90stupňové úhelníky k připojení více podpěr nosníků MQ
MQW-P2 Galvanicky pozinkované 90stupňové úhelníky k připojení vícenásobných sloupkových nosníků MQ
MQP-21-72 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování nosníků MQ k betonu
MQV-3/2 D Galvanicky pozinkovaný spojovací čep pro dvourozměrné konstrukce
MQV-P3 Galvanicky pozinkovaný plochý křížový spojovací čep ke vzájemnému spojování tří sloupků MQ
MQV-4/3 D Galvanizovaný spojovací čep pro 3D konstrukce
MQW-8/45 Galvanicky pozinkované úhelníky o 45 nebo 135 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ
MQV-P5 Galvanicky pozinkovaný plochý křížový spojovací čep ke vzájemnému spojování tří sloupků MQ
Zpět na produkty ()
Porovnat
Produkty ()
Pokračovat s přihlášením