Nosníkový systém pro středně těžké aplikace (MQ)

Systémy nosníků pro střední zatížení speciálně navržené pro větší flexibilitu pro seismické aplikace

Systémy nosníků pro střední zatížení speciálně navržené pro větší flexibilitu pro seismické aplikace
Nosník MQ-21.5 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 21 mm pro lehké/střední zatížení
Nosník MQ-21 U Galvanicky pozinkovaná podpěra sloupků MQ bez drážek, vysoká 21 mm, pro nízká zatížení
Nosník MQ-41 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 41 mm pro střední zatížení
MQ-41-L Montážní nosník pro střední zatížení s otvory pro kotevné prvky
MQ-41D-F/ZM Dvojitý montážní nosník s vysokou odolností proti korozi v C3 prostředích
Nosník MQ-41D-L Galvanicky pozinkovaný dvojitý montážní nosník MQ pro střední zatížení
MQ-41-F/ZM Montážní nosník s vysokou odolností proti korozi v C3 prostředích
Nosník MQ-41/3 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 41 mm a silná 3 mm pro střední zatížení
Nosník MQ-52 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 52 mm pro střední zatížení
MQ-52-72 D Galvanicky pozinkovaný dvojitý montážní nosník MQ pro střední/těžké zatížení
Nosník MQ-72 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MQ vysoká 72 mm pro střední/těžké zatížení
MQK-21-L Pozinkovaná konzola o výšce 21 mm, jednoduchá podpěra nosníku MQ pro střední zatížení uvnitř
MQK-41 Galvanicky pozinkovaná konzola o výšce 41 mm, jednoduchá podpěra nosníku MQ pro střední zatížení
Konzola MQK-41/3 Galvanicky pozinkovaná konzola s jednoduchým nosníkem MQ o výšce 41 mm a tloušťce 3 mm
Konzola MQK-41/4 Galvanicky pozinkovaná konzola o výšce 41 mm, jednoduchý nosník MQ s čtvercovou patní deskou pro vyšší tuhost
Konzola MQK-72 Galvanicky pozinkovaná konzola o výšce 72 mm, jednoduchá podpěra nosníku MQ pro střední zatížení
MQN-C Galvanicky pozinkovaná spojka nosníků ke spojování jakýchkoli prvků s motýlovými otvory
MQN-B Spojovací čep – testováno na požární odolnost podle ETA
MQA-ST Předmontovaný fixační čep
MQM Nosníková matka Galvanizovaná nosníková matka ke spojení komponent modulárních podpěrných systémů
Patní plech MQZ-L Galvanicky pozinkovaný patní plech pro montáž a kotvení požárně certifikovaných konstrukcí
Patní plech MQZ-P Galvanicky pozinkovaný patní plech pro montáž a kotvení trapézových konstrukcí
Patní deska MQG-2 Galvanicky pozinkovaná patní deska k připojování prvků se závitem k podpěrám nosníků MQ
MQA-B Extra prémiový galvanicky pozinkovaný fixační čep – testováno na požární odolnost podle ETA
Zesílený úhelník MQW-H2 Galvanicky pozinkovaný 90stupňový zesílený úhelník pro připojení několika podpěr nosníků MQ s vysokou vodorovnou únosností
Zesílený úhelník MQW-S Galvanicky pozinkované těžké úhelníky o 90 stupních k připojení několika podpěr nosníků MQ při středně těžkých/těžkých aplikacích
Nosníková spojka MQV Galvanizovaný spojovací čep používaný jako podélný prodlužovací díl nosníků MQ
MQP-1 Nosníková patka Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k upevnění nosníků k betonu s lehkým/středně těžkým zatížením
MQP-U Galvanizovaný otočný prvek pro rozpínání modulárních podpěrných systémů závitovou tyčí
MQB Profilová spojka (nosník k nosníku)
Nosníková svorka MQT Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování podpěr nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Nosníková svorka MQT Galvanizovaná nosníková svorka k připojování nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Upínací lišta MQT Upínací lišta pro připevnění podpěr nosníků k ocelovým nosníkům bez nutnosti vrtání nebo svařování
Nosníková svorka MQT-U Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování otevřeného konce nebo zadní strany nosníků MQ/HS přímo k ocelovým sloupům
Spojka MQI-LV Galvanicky pozinkovaná spojka pro upevňování v širokém rozsahu oblastí použití
Spojky MQ3D Pozinkované prvky k montáži 3D konstrukcí přímo na stavbě
MQZ Spojovací prvek MQZ
Spojovací čep MQV-12 Galvanizovaný pružný spojovací čep používaný jako podélný prodlužovací díl nosníků MQ
Nosníková spojka MQV-P4 Galvanicky pozinkovaný plochý spojovací čep používaný jako podélný prodlužovací díl sloupkových nosníků MQ
MQV-T Spojovací čep Galvanicky pozinkovaný spojovací čep tvaru T ke spojování dvou sloupků MQ k sobě
Úhlová spojka MQW-P2 Galvanicky pozinkované 90stupňové úhelníky k připojení vícenásobných sloupkových nosníků MQ
MQP-21-72 Galvanicky pozinkovaná nosníková patka k připevňování nosníků MQ k betonu
Nosníková spojka MQV-P3 Galvanicky pozinkovaný plochý křížový spojovací čep ke vzájemnému spojování tří sloupků MQ
MQV-P5 Galvanicky pozinkovaný plochý křížový spojovací čep ke vzájemnému spojování tří sloupků MQ