Řešení seismicity

Potrubí, kabelové žlaby a vzduchotechnika pro seizmické zóny – vše založeno na rozsáhlém výzkumu a testování v konstrukcích se seismickou odolností