Lehký nosníkový systém (MM)

Systém lehkých nosníků pro instalaci podpor potrubí

Systém lehkých nosníků pro instalaci podpor potrubí
MM-C-16 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MM s výškou 16 mm pro lehké zatížení
MM-C-30 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MM s výškou 30 mm pro lehké zatížení
MM-C-36 Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MM s výškou 36 mm pro lehké až střední zatížení
MM-S Galvanicky pozinkovaný fixační čep k připojování závitových prvků k podpěrám nosníků MM
MM-ST Galvanicky pozinkovaný předmontovaný fixační čep pro rychlé připojení k podpěrám nosníků MM
MM-WN Galvanicky pozinkovaná nosníková matice k připojení modulárních systémových komponentů k podpěrám nosníků MM
MM-A-90 Galvanicky pozinkované 90stupňové předmontované úhelníky k připojení více podpěr nosníků MM
MM-AH-90 Galvanicky pozinkované 90stupňové úhelníky k připojení více podpěr nosníků MM
MM-R-16-36 Galvanicky pozinkovaný podstavec k připevnění MM nosníků k různým základním materiálům
Úhelníky MM-AF-90 Galvanicky pozinkované 90stupňové ploché úhelníky k připojení více podpěr nosníků MM
MM-T-16-36 Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka pro připojení podpěr nosníků MM přímo k ocelovým nosníkům