Přeskočit na hlavní obsah

Univerzální nosníkový systém (MT)

Modulární systém vzpěr a nosníků pro 3D struktury vyznačující se vyšší flexibilitou a snadným použitím

Modulární systém vzpěr a nosníků pro 3D struktury vyznačující se vyšší flexibilitou a snadným použitím
Nosník MT-40 OC Otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-50 OC Otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-60 OC Otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-40D OC Dvojitý otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-70 OC Uzavřený nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-80 OC Masivní uzavřený nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-90 OC Masivní uzavřený nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-100 OC Mimořádně masivní uzavřený nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Rohový úhelník MT-C-L1 OC Zesílený úhelník pro montáž lehkých nosníkových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Rohový úhelník MT-C-L2 OC Podlouhlý zesílený úhelník pro montáž nosníkových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Příčná spojka MT-C-T/1 OC Křídlové upevnění při montáži nosníkových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Úhlová spojka MT-C-LL1 OC Pravoúhlá spojka pro montáž nosníkových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Úhlová spojka MT-C-LL2 OC Prodloužená pravoúhlá spojka pro montáž nosníkových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-T A OC Nastavitelný zesílený úhelník pro montáž nosníků ve tvaru T, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-GS OC Vyztužený zesílený úhelník pro masivní nosníkové konstrukce vystavované 3D zatížením, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-GL OC Vyztužený zesílený úhelník pro masivní nosníkové konstrukce MT vystavované 3D zatížením, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-GS A OC Nastavitelný zesílený úhelník pro těžké i lehké nosníkové konstrukce vystavené 3D zatížení, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-GL A OC Nastavitelný vyztužený zesílený úhelník pro masivní konstrukce MT vystavené 3D zatížení, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
T-nosník MT-U-GL1 OC Příruba pro montáž T-nosníků pomocí konstrukcí MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Styková vidlice MT-ES-90 OC Styková spojka pro vzájemné spojování konců nosníků MT-90 nebo MT-100, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Styková vidlice MT-ES-70 OC Styková spojka pro vzájemné spojování konců nosníků MT-70 nebo MT-80, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Patní deska MT-B-O2 OC Patní spojka pro ukotvování nosníkových konstrukcí do betonu a oceli, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Masivní patní deska MT-B-GL O4 OC Patní spojka pro ukotvování 3D masivních nosníkových konstrukcí MT-90 do betonu, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Masivní patní deska MT-B-GXL O4 OC Patní spojka pro ukotvování 3D masivních nosníkových konstrukcí MT-100 do betonu, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Napojovací konzola MT-B-G WS NC Svařovaná napojovací konzola pro upevňování nosníků MT k ocelovým dílům, opatřená základním nátěrem na bázi (etyl) křemičitanu zinečnatého
Skládaná deska MT-P-GXL S1 OC Masivní skládaná deska pro upevňování nosníkových konstrukcí k ocelovým příčníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosníková svorka MT-BC-GS T OC Nosníková svorka pro upevňování nosníků MT-70 a MT-80 k ocelovým příčníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosníková svorka MT-BC-GXL T OC Nosníková svorka pro upevňování nosníků MT-90 a MT-100 k ocelovým příčníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Úhlová vzpěra MT-AB-L 45 45stupňová úhlová vzpěra pro vyztužování nosníkových konstrukcí MT-40 a MT-50 při ukotvování do betonu
Úhlová vzpěra MT-AB-L 45 OC 45stupňová úhlová vzpěra pro vyztužování nosníkových konstrukcí MT-40 a MT-50 při ukotvování do betonu, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Tyčová výztuž MT-S-RS Předem smontovaná spojka pro upevňování nosníků okolo závitové tyče za účelem poskytnutí seizmické ochrany
Tyčová výztuž MT-S-RS OC Předem smontovaná spojka pro upevňování nosníků okolo závitové tyče za účelem poskytnutí seizmické ochrany, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Šroub Twist-Lock MT-TLB Šroub se šestihrannou hlavou pro použití s maticemi Twist-Lock při montáži podpůrných konstrukcí
Šroub Twist-Lock MT-TLB OC Šroub se šestihrannou hlavou pro použití s maticemi Twist-Lock při montáži podpůrných konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Závitořezný šroub MT-TFB OC Závitořezný šroub pro použití při montáži nosníkových konstrukcí MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Kluzné uložení MT-SP OC Univerzální rozhraní s nízkým třením k použití mezi trubkami a nosníky MT s vylepšenou odolností vůči teplotě a UV záření
Spojka MT-FPS-FF pro pevné body Konzola pro upevňování potrubního uložení MP-PS k modulárním systémům Hliti MT jako pevné body v mírně korozivním prostředí, s povlakováním OC pro použití v exteriéru
Spojka MT-FPS-FZL pro pevné body Konzola pro upevňování potrubního uložení MP-PS k modulárním systémům Hliti MT jako pevné body v mírně korozivním prostředí, s povlakováním OC pro použití v exteriéru
Potrubní uložení MP-PS 1-1 Nastavitelné jednoduché potrubní uložení s povlakováním k použití v exteriéru slouží k upevňování trubek o průměru 21–173 mm (1/2" až 6") k různým podkladovým materiálům v mírně korozivním prostředí
Potrubní uložení MP-PS 2-2 Nastavitelné dvojité potrubní uložení s povlakováním k použití v exteriéru slouží k upevňování trubek o průměru 21–328 mm (1/2" až 12") k různým podkladovým materiálům v mírně korozivním prostředí
Potrubní uložení MP-PS 4-2 Nastavitelné čtyřnásobné potrubní uložení s povrchovou úpravou pro venkovní použití slouží k upevňování trubek o průměru 217–610 mm (8" až 24") k různým podkladovým materiálům v mírně korozivních prostředích
Spojka MT-FA-C Upevňovací spojka pro připojování TZB rozvodů k nosníkům
Upevňovací spojka MT-FA-C OC Upevňovací spojka pro připojování TZB rozvodů k nosníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Úhelník MT-FA-G OC Úhelník pro připojování TZB rozvodů k nosníkům MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Plochá podložka MT-ZW OC Plochá podložka pro upevňování potrubních objímek k trapézové konstrukci, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Roznášecí deska MT-B-LDP S Malá roznášecí deska k montáži vzduchotechnických potrubí, ostatních potrubí nebo kabelových žlabů na plochých střechách
Úhlová spojka MT-C-LDP L1 OC Úhlová spojka pro montáž nosníkových konstrukcí nebo nosníků k roznášecí desce určená pro exteriér s nízkým stupněm znečištění
Nosníková spojka MT-ES-60 OC Nosníková spojka pro vzájemné spojování konců nosníků MT 60, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosníková spojka MT-CT-H4 OC Plochá nosníková spojka určená k použití jako podélný prodlužovací díl pro nosníky MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Upevnění MT-CC-60 OC tvaru U Spojka s korozivzdorným nátěrem pro křižné spojování nosníků MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Patní spojka MT-B-G AS OC Žárově pozinkovaná patní spojka pro upevňování nosníků MT-70 a MT-80 k ocelovým konstrukčním dílům v mírně korozivních prostředích
Spojková deska MT-C-GLP X A OC Žárově pozinkovaná spojková deska pro sestavování konzolových spojení s nosníky MT-80 a MT-100 v mírně korozivních prostředích
Spojková deska MT-C-GLP T A OC Žárově pozinkovaná nosníková spojka pro montáž a vyztužování modulárních opěrných konstrukcí v mírně korozivních prostředích
Spojková deska MT-C-GSP T A OC Žárově pozinkovaná nosníková spojka pro montáž a vyztužování modulárních opěrných konstrukcí v mírně korozivních prostředích
Spojková deska MT-C-GSP L A OC Žárově pozinkovaná nosníková spojka pro montáž a vyztužování modulárních opěrných konstrukcí v mírně korozivních prostředích
Nosníkový závěs MT-CTR-GS OC Závěs pro zavěšování nosníků MT-70 a MT-80 na závitové tyči za účelem vytváření masivních lichoběžníkových nosných konstrukcí pro MEP a HVAC
Nosníkový závěs MT-CTR-GL OC Závěs pro zavěšování nosníků MT-90 a MT-100 na závitové tyči za účelem vytváření masivních lichoběžníkových nosných konstrukcí pro MEP a HVAC
Šroub MT-CTAB Šroub třídy 8.8 s čtvercovou podložkou, používaný k montáži systémů dvojitých podlah v suchých vnitřních prostředích
Šroub MT-CTAB OC Šroub třídy 8.8 s žárově pozinkovanou čtvercovou podložkou, používaný k montáži systémů dvojitých podlah v mírně korozivních prostředích
Koncová deska MT-FTR-GS Desková koncová krytka nosníku pro podélné zavěšování nosníků MT-70 pomocí závitové tyče
Podložka MT-FTR-GSW Vějířovitá podložka s ozubením a s vyšší odolností proti postupnému povolování
Spojka pro dlouhá rozpětí MT-C-LS OC Spojka s korozivzdorným nátěrem pro montáž a vyztužování modulárních opěrných konstrukcí s delšími rozpětími, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Pryžová vložka MT-RI Pryžová vložka upevňovaná pomocí příchytek, pro snižování hluku v nosných konstrukcích vytápěcích, větracích a klimatizačních instalací
Masivní patní deska MT-B-GL O4C OC Patní spojka pro ukotvování 3D masivních nosníkových konstrukcí MT-90 do betonu ve venkovních prostředích s nízkým až středním stupněm znečištění (C3)
Zpět na produkty ()
Porovnat
Produkty ()
Pokračovat s přihlášením
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku