Příslušenství pro protipožární ochranu

Podívejte se na veškeré příslušenství pro dokončení vašich protipožárních instalací – navrženo pro ochranu životů, majetku a zvýšení výkonu na stavbě

Podívejte se na veškeré příslušenství pro dokončení vašich protipožárních instalací – navrženo pro ochranu životů, majetku a zvýšení výkonu na stavbě
Mazivo CFS-T Mazivo k mazání všech dílů pryžových modulů během montáže průchozích modulů a komponent
Klínové kompresní soupravy CFS-T EX Klínová kompresní souprava pro rychlé a snadné vytvoření těsného a efektivního těsnění v kabelových průjezdových rámech instalovaných v potenciálně výbušných prostředích
Licí formy CFS-T CM Licí forma pro použití jako bednění s prostupy pro průjezdové rámy CFS-T SB
Spojky CP 680 Všestranné modulární příslušenství k přizpůsobení zapuštěných protipožárních zařízení CP 680 v jakékoli desce
Prostupový adaptér CFS-CID Jednoduché řešení, jak nad horní nebo pod spodní částí protipožárního zabetonovaného zařízení vytvořit prázdný prostor pro spoj trubky nebo spojovací koleno
Wedge puller CFS-T PUL Klínový stahovák k rychlému odstraňování kompresních klínů při provádění výměny kabelů nebo instalace dodatečných kabelů uvnitř průjezdového rámu
Module squeezer CFS-T SQU Stlačovač určený k dočasnému zmáčknutí modulu kabelových prostupů pro vytvoření prostoru na rychlé a snadné vložení klínového těsnění
Adaptér CFS-T AS Adaptér k nastavování vnějšího průměru zátkových těsnění CFS-T RR a CFS-T RRS
PROTIPOŽÁRNÍ ŠTÍTEK Identifikační tabulky pro protipožární instalace umožňují prvky jednoznačně identifikovat pro účely monitorování a kontrol prováděných pomocí softwaru Hilti Documentation Manager
QR-kód nálepky QR (2000) malé Identifikační tabulky pro protipožární instalace umožňují prvky jednoznačně identifikovat pro účely monitorování a kontrol prováděných pomocí softwaru Hilti Documentation Manager
QR-kód nálepky QR (500) malé Identifikační tabulky pro protipožární instalace umožňují prvky jednoznačně identifikovat pro účely monitorování a kontrol prováděných pomocí softwaru Hilti Documentation Manager
CFS Protipožární štítek Identifikační tabulky pro protipožární instalace umožňují prvky jednoznačně identifikovat pro účely monitorování a kontrol prováděných pomocí softwaru Hilti Documentation Manager