Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Snadná manipulace, i u více upevňovacích bodů
  • Průchozí kotvení je možné
  • Optimální přenos zatížení prostřednictvím sférické podložky a výplně prstencové mezery
  • Žárově pozinkováno (tloušťka minimálně 60 μm) pro zvýšenou ochranu proti korozi
  • Velikosti M8-M20 zahrnují pojistnou matici (jaká je znázorněna na obrázku)
Použití
  • Použití, při kterých je třeba přímo přenášet zatížení ve smyku (mezery určené k vyplňování vytlačovacími lepicími hmotami)
  • Aplikace se seizmickým nebo únavovým zatížením
  • Mezera okolo expanzních kotev (HST, HST2, HST3, HDA, HSL-4, HMU, HSA) musí být vyplňována vytlačovacími lepicími hmotami HIT (hmota HIT-RE není vhodná)

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora