Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vrtání a čištění otvoru v jednom kroku
  • Optimální čištění otvorů pro konzistentní osazování kotev
  • Robustnost, životnost a rychlost vrtání odpovídající vrtákům TE-YX
  • Minimalizace zaseknutí nebo uvíznutí při vrtání do výztuže
Použití
  • Vrtání otvorů pro kotvení ocelových konstrukcí (například ocelové sloupky, nosníky)
  • Vrtání otvorů pro nosná kotvení s dodatečně vlepovanou výztuží
  • Vrtání otvorů pro ukotvení sekundárních ocelových konstrukcí (například schodišť, ocelových nosníků)
  • Vrtání otvorů pro stavební rekonstrukce nebo dodatečné vlepování výztuže
  • Vrtání otvorů pro náhradu nevhodně umístěných nebo chybějících krátkých armovacích tyčí

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora