Hilti

Vlastnosti a použití

Ochranná čepič. D6-18 #2415103
Vlastnosti
  • Přispívá k vyšší účinnosti a přesnosti – konstruováno za účelem usnadnění a zpřesnění vyrovnávání šestihranných matic na kotevních bodech a následného správného uchycení prefabrikovaných nástěnných prvků do betonu
  • Kompatibilita – v kombinaci s příslušenstvím pro podporu a ustavování laserových měřicích / vytyčovacích přístrojů
Použití
  • Vyrovnávání šestihranných matic
  • V kombinaci s totálními stanicemi Hilti zajišťuje přesné vyrovnávání

Konzultace a podpora