Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vyšší únosnost při zatížení ve smyku díky omezení na okraj betonu
  • Vhodné pro malé vzdálenosti od okraje a tenké betonové desky
  • K dispozici pro různé vzdálenosti od okraje, předem osazené pro rychlejší instalaci
  • K dispozici ozubený nosník – pro seizmické aplikace a 3D zatížení
  • Snadné navržení pomocí softwaru PROFIS s moderním návrhovým modelem založeným na ESR-3520 a principech AC232 a ACI318
Použití
  • Instalace konzol na opláštění na kotevní nosníky na vrchní stranu desek obzvláště v rozích budov
  • Připevňování k tenkým betonovým deskám
  • Seizmické aplikace a 3D zatížení

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora