Jak navrhovat kotvy do zdiva

Chemické kotvy Hilti HIT vyhovující příslušným normám

Hilti HIT-HY 270 injectable mortar for masonry design

Zdivo se jako stavební materiál používá již od starověku: od akvaduktů, mostů a hradů, po průmyslové a obytné budovy.

Teprve v několika posledních letech však jsou k dispozici oficiální směrnice pro navrhování upevňovacích systémů do zdiva.

Dříve projektanti využívali doporučená zatížení převzatá z technických tabulek dodavatelů kotev, ze zkoušek základního materiálu na stavbách, inženýrský úsudek a vlastní zkušenosti.

Směrnice ETAG029 však nyní zavedla globální koncepci schvalování, lokálního zkoušení a návrhu kovových lepených  kotev do zdiva, což umožňuje realizovat profesionální a osvědčené návrhy.

NAŠE CHEMICKÉ KOTVY HILTI DO ZDIVA

V Hilti jsme vyvinuli chemické kotvy do zdiva.

Naše systémy Hilti HIT-HY 270 a HY 170 vycházejí ze směrnic ETAG029 a vyhovují příslušným stavebním normám.

Náš systém lepené kotvy Hilti HIT-HY 270:

  • připouští několik různých kotevních hloubek do dutého i plného zdiva s důsledným omezováním plýtvání lepicí hmotou,
  • disponuje technickým schválením a lze jej používat při upevňování do rozmanitých základních materiálů při požadavcích na maximální zatížení, minimální rozteč a vzdálenost od okrajů, spáry ve zdivu a omítnuté stěny.
  • K navrhování řešení kotvení můžete využít náš software Hilti PROFIS Anchor.

NAŠE MECHANICKÉ KOTVY HILTI DO ZDIVA

Nabízíme rovněž mechanické kotvy do zdiva, včetně:

  • plastových kotev, jako např. systému Hilti HRD (pro návrh upevnění s redundantními prvky podle ETAG020),
  • kovových kotev, jako např. kotevního šroubu HUS3 do plného zdiva.

JAK ZAČÍT NAVRHOVAT KOTVY DO ZDIVA

Pokud potřebujete pomoci s návrhem, můžete využít služeb techniků Hilti – obraťte se na váš místní tým Hilti.

Můžete také využít náš software pro navrhování Hilti PROFIS Anchor:

  • Je průběžně aktualizován podle aktuálních norem a předpisů.
  • Zahrnuje široké spektrum cihel (se schválením ETA a také cihly dodatečně otestované společností Hilti).
  • Do návrhu můžete zakomponovat výsledky zkoušek na stavbě.
  • Odkazy na naši knihovnu Hilti BIM/CAD.

Můžeme vám také pomoci s tahovými zkouškami na stavbě a s posouzením základních materiálů. Nabízíme školicí semináře a webináře a dáváme k dispozici technické údaje a dokumentaci.

Sdílet