Bourání s bouracím kladivem TE 3000-AVR
Bourání s bouracím kladivem TE 3000-AVR

Minimalizujte váš kontakt s vibracemi

Systém aktivního omezování vibrací (AVR) od Hilti sníží vibrace stroje až o dvě třetiny

Pracovníci ve stavebnictví budou vždy vystaveni vibracím během vrtání, sekání, bourání nebo broušení. Je možné s těmito riziky počítat a minimalizovat je pro zajištění vyššího komfortu a produktivity pracovníků.

Zodpovědené a uvědomělé stavební firmy dbají na zvyšování produktivity na stavbách. Jak tedy řidit množství a intenzitu vibrací, které jsou zaměstnanci vystavováni?

Jak měříte vibrace strojů na vašich stavbách?

V některých zemích je nyní povinností zaměstnavatele měřit a kontrolovat množství vibrací, kterým jsou zaměstnanci vystaveni. 

Zaměstnavatelé v souladu s evropskými normami EAV (Exposure Action Values) musí reagovat na vystavení vybracím, které je stanoveno na  2.5 m/s2 (průměrná hodnota vystavení vibracím dosáhne 2.5 metru za sekundu během 8 hodinové pracovní doby1).

Evropská unie zároveň stanovuje limity (Exposure Limit Values), které povolují maximální vystavení vibracím za den na 5m/s2. Vyšší hodnoty m/s2 nicméně nemusí nutně znamenat vyšší riziko. Pro zvolení toho správného stroje je potřeba uvážit i další faktory, jako je výkon stroje nebo čas strávený využíváním strojů s vibracemi.

Z těchto důvodů doporučujeme využít přehled strojů, který počítá s výkonem strojů a pomáhá vám tak vybrat to správné vybavení a omezit vystavení vibracím. V selektoru dále najdete hodnoty prašnosti a hluku, které také významně ovlivňují zdraví a bezpečnost vašich pracovníků.

Jak dál omezovat rizika vibrací na stavbách? Doporučujeme řídit se podle "STOP" principu.

Substituce: vyhněte se vibracím díky alternativám

Diamantový jádrový vrtací stroj DD 30-W

Vrtání

Místo kombinovaných kladiv používejte diamantové vrtací stroje s nízkými vibracemi (jako např. DD 30-W). Pro ještě nižší vibrace vrtejte ze stojanu.

Diamantový jádrový vrtací stroj DD 30-W
Vrtání jádrovou diamantovou vrtačkou DD 350-CA

Demolice

Stěnové pily a stojanové diamantové vrtací stroje vám pomohou eliminovat vibrace generované standardními kombinovanými a bouracími kladivy. Prácce s modulem automatického posuvu Cut Assist je navíc efektivní a plně automatická.

Diamantový jádrový vrtací stroj DD 350-CA
Řezání dřeva s okružní pilou SC 4WL

Řezání

Pokud je to možné, využívejte ukotvené stěnové pily, jako např. DST 20-CA s modulem Cut Assist, místo standardních ručních benzínových pil. Při ručním řezání je lepší upřednostnit okružní pily před přímočarými pilami, které generují větší množství vibrací.

Stěnová pila DST 20-CA Akumulátorové okružní pily
Kotvení do stropu pomocí akumulátorového vsazovacího přístroje BX 3

Přímá montáž

Přímá montáž s sebou přináší benefit nízkých vibrací. Místo standardního vrtání pro kotvy využijte akumulátorový vsazovací přístroj BX 3.

Akumulátorový vsazovací přístroj BX 3
Použití zabetonovaných lišt HAC

Projektová řešení

Instalací kotevních nosníků HAC ještě před litím betonu se můžete jednoduše vyhnout vibracím i vrtání v dalších fázích stavby.

Předem zabetonované nosníky HAC

Technologie: systémy snižující vibrace strojů

V Hilti po mnoho let vyvíjíme systémy aktivního omezování vibrací (AVR). Tato technologie dokáže omezit množství vibrací až o dvě třetiny oproti konvenčním strojům. Práce se stroji vybavenými AVR je proto komfortnější a díky tomu je možné se stroji pracovat déle. Zároveň AVR nijak neomezuje výkonnost strojů. Produktivita tak zůstává na špičkové úrovni.

Technologie AVR omezuje vibrace několika různými způsoby:

Průřez strojem TE 1000-AVR

Systém odpružení motoru

Stroje jako TE 1000-AVR jsou vybaveny systémem odpružení motoru, který není v přímém kontaktu s tělem stroje a omezuje tak množství vibrací, které by se jinak přenášely přímo na uživatele.

Detail tlumičů v TE 50-AVR

Tlumiče vibrací

Kombinovaná kladiva jako TE 50-AVR používají závaží, která oscilují v opačném směru vibrací stroje a minimalizují tak otřesy přenášené směrem k uživateli.

Rukojeť kombinovaného kladiva

Odpružená rukojeť

Oddělení vibrujících částí stroje od uživatele je efektivní způsob, jak minimalizovat množství vibrací u kombinovaných kladiv. Součástí takových rukojetí jsou i zabudované tlumiče vibrací.

Organizace práce: způsoby snižování množství vibrací

Třetím pilířem "STOP principu" je organizace práce, která může pomoci minimalizovat vystavení pracovníků vibracím.

Pomocí rotace pracovníků je možné prostřídat zaměstnance na pozicích se stroji s vysokou mírou vibrací a minimalizovat tak čas, kdy jsou vibracím vystaveni. S tím mohou pomoci i kvalitní nástroje, které dokáží odvést potřebnou práci rychleji. Nejvýraznějšího snížení času, při kterém jsou pracovníci vystaveni vibracím, je pomocí kvalitního spotřebního materiálu možné docílit při činnostech jako vrtání, sekání a broušení.

Další podstatnou součástí pro minimalizaci rizik jsou pravidelná školení bezpečnosti práce, která vám pomohou vyvarovat se případných zdravotních dopadů práce se stroji na stavbách.

Pomůcky: kde rizika přetrvávají

Pokud není žádná jiná alternativa, než se vystavit vibracím, je absolutně nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

Jedním z nich jsou bezpečnostní rukavice, které udrží uživatele v teple a zajistí komfortní manipulaci se stroji. Důležité je proškolit uživatele, aby na stroje zbytečně netlačili a nechali stroj vykonávat optimálně svojí práci. Tímto způsobem lze omezit množství vibrací, kterým se zaměstnanci vystavují.

Sdílet