Vrtání do betonu pomocí kombinovaného kladiva
Vrtání do betonu pomocí kombinovaného kladiva

Bezpečnostní prvky

Zajistěte si vyšší komfort a bezpečnost práce

Při práci se stroji, které jsou určené k vrtání, řezání a broušení, vždy existují bezpečnostní rizika.

Pokud se vám například zasekne vrták při nárazu na výztuž, zpětný ráz se může dostat až k uživateli a způsobit mu zranění. Rozlomený kotouč při broušení zase může letícími úlomky ohrozit uživatele, nebo ostatní pracovníky stavby. Při práci ve výškách mohou podobné nenadálé události vyústit v další vážná zranění způsobená pádem.

Každý zodpovědný zaměstnavatel se snaží svoje zaměstnance ochránit před podobnými riziky. Níže naleznete doporučení, pracovní postupy i techonologie, které vám pomohou toho docílit a jsou v souladu se "STOP" principem.

Vrtání do betonu pomocí kombinovaného kladiva TE 60

Předcházejte protočení stroje

Při vrtání do vyztuženého betonu hrozí riziko zaseknutí vrtáku o výztuž. Toto nebezpečí je ještě vyšší ve vysokých otáčkách stroje. Pokud k takové situaci dojde, vrták se zasekne a stroj se začne nekontrolovaně protáčet, což může snadno vést ke zranění. Navíc může hybná síla stroje vyvést uživatele z rovnováhy, což je velmi nebezpečné především při práci ve výškách.

Substituce: vyhněte se rizikům díky alternativám

Eliminujte vrtání již ve fázi návrhu

Instalací kotevních nosníků HAC ještě před litím betonu se můžete jednoduše vyhnout vrtání v dalších fázích stavby a potenciálním rizikům spojeným s navrtáním výztuže.

Technologie: produkty pro snižování rizik

Používáním strojů s aktivní kontrolou kroutícího momentu (ATC) značně snížíte riziko protočení stroje. 

Pokročilé senzory a brzda motoru pomáhají omezit riziko protočení tím, že včas vypnou stroj v případě zaseknutí vrtáku a stroj se tak nezačne nekontrolovaně protáčet.

Technologii ATC naleznete v celé řadě našich strojů:

Práce s kombinovaným kladivem

Síťová kombinovaná kladiva

Univerzální a výkonné síťové kombinované kladivo pro vrtání a sekání do betonu a vybavené systémy ATC a AVR.

Kombinované kladivo TE 60-ATC-AVR
Sekání s akumulátorovým kombinovaným kladivem s odsáváním

Akumulátorová kombinovaná kladiva

Vysoce výkonné kombinované kladivo s ATC a AVR pro náročné vrtání a sekání do betonu.

Kombinované kladivo TE 60-22
Vrtání do dřeva pomocí akumulátorového šroubováku

Akumulátorové šroubováky

Univerzální a lehký 22V šroubovák vybavený ATC, který je vhodný pro využití do dřeva, železa i jiných materiálů.

Akumulátorový šroubovák SF 4-22
úhlové brusky Hilti

Akumulátorové úhlové brusky

Lehká a výkonná 22V akumulátorová bruska se systémy ATC a AVR a regulací otáček.

Akumulátorová úhlová bruska AG 4S-22

Organizace práce: správné pracovní postupy

Všichni zaměstnanci by měli být obeznámeni s riziky spojenými se zaseknutím stroje a měli by být proškoleni pro minimalizaci těchto rizik. Pravidelné proškolování by mělo zahrnovat bezpečné používání strojů, které pracovníci používají a obeznámení se s pokyny v manuálech těchto strojů a jejich striktní dodržování.

Při vrtání a sekání je vždy nutné pevně držet stroj oběma rukama a mít stabilní postoj. Riziko zaseknutí nástroje hrozí vždy, proto je nutné stát tělem mimo dráhu protočení těla stroje, a to i v případě, že je stroj vybaven systémem ATC.

Pomůcky: kde rizika přetrvávají

Při používání elektrického nářadí je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Ochranné přilby, brýle, oděv, rukavice a bezpečnostní obuv jsou nezbytnou výbavou každého zaměstnance na stavbě.

Řezání výztuže pomocí úhlové brusky

Předcházejte riziku pořezání

Při řezání s úhlovými bruskami, benzínovými pilami a elektrickými řezači je potřeba zohlednit riziko pořezání. K poranění může dojít v důsledku kontaktu s rozujícím kotoučem nebo pokud kotouč praskne a jeho části zasáhnou uživatele nebo ostatní pracovníky na stavbě. 

Použití "STOP" principu tyto rizika minimalizuje.

Substituce: vyhněte se rizikům díky alternativám

Snižte množství řezání na stavbě objednáním předpřipravených a nařezaných dílů (služby prefabrikace) nebo řezáním mimo stavbu v kontrolovaných a bezpečných podmínkách.

Technologie: bezpečnostní prvky pro snižování rizik

Řezání výztuže pomocí úhlové brusky

Bezpečnostní spínač

Automaticky vypne stroj při uvolnění spínače.

Řezání betonu pomocí akumulátorové pily

Kotoučová brzda

Systém kotoučové brzdy zastaví kotouč do několika sekund po uvolnění spínače.

Řezání drážky do betonu pomocí elektrického řezače

Ochranný kryt

Kryt ochrání uživatele a ostatní pracovníky před letícími úlomky prasklého kotouče.

Organizace práce: správné pracovní postupy

Revize pracovních postupů a procesů je důležitá pro bezpečnost při používání řezacích strojů. Mezi opatření, která můžete přijmout, patří:

  • Pravidelná kontrola stroje a spotřebního materiálu: stroje je potřeba pravidelně testovat a udržovat, a to včetně spotřebního materiálu. Pracovník by měl vždy provést vizuální kontrolu stroje - zkontrolovat kabel, kotouč a ochranný kryt před tím, než začne pracovat.
  • Bezpečnostní zásady: je potřeba zajistit, aby kryty a další bezpečnostní prvky byly v dobrém provozním stavu a nebylo s nimi manipulováno
  • Komplexní školení: všichni zaměstnanci by měli absolvovat podrobné školení a pravidelná přeškolení, která se zaměřují na rizika práce s řezacími stroji.

Pomůcky: kde rizika přetrvávají

Při používání řezacích strojů je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Ochranné přilby, brýle, oděv, rukavice a bezpečnostní obuv jsou nezbytnou výbavou každého zaměstnance na stavbě.

Řezací stroje by měly být používány oběma rukama a ze stabilního postoje. Pro minimalizaci rizik ostatním pracovníkům na stavbě by neměly být tyto stroje používány v bezprostřední blízkosti ostatních.

Sdílet