Obrázek mostu

Mosty a viadukty

Řešení pro opravy, výstavbu a demolice mostů

Nabízíme přísně testovaná a spolehlivá řešení pro nové i stávající silniční a železniční mosty, od rozšíření mostních desek až po upevnění zábran proti nárazu nebo řízenou demolici. Spolupracujte s námi a získejte přístup k softwaru, nástrojům a odborné podpoře navržené tak, aby vám pomohla v každé fázi vašeho projektu stavební infrastruktury.

Načítání
Návrh v softwaru PROFIS Engineering

Návrhy kotevních řešení

Zjednodušený návrh vyhovujících upevňovacích prvků pro mostní aplikace

Využijte výhod rychlejšího navrhování spojů ocel-beton a beton-beton, které automaticky splňují příslušné předpisy a schválení pomocí našeho softwaru PROFIS Engineering.

Vedle norem EN 1992-1 pro navrhování výztuže a EN 1992-4 pro navrhování kotev pro upevnění základových patek jsou zahrnuty předpisy jako Evropská technická zpráva TR 066 pro navrhování dodatečně instalovaných smykových spojů mezi dvěma vrstvami betonu a Evropská technická zpráva TR 069 pro navrhování dodatečně instalovaných výztuží ve spojích odolávajících ohybovým momentům.

zábradlí

Připojení základových patek

Rychlejší a spolehlivější kotvení nárazových a protihlukových bariér a zábradlí

Požadavky na upevnění ocelových základových patek v mostních projektech se značně liší - od optimální únosnosti při dynamickém zatížení u protihlukových bariér až po rozptýlení nárazového zatížení u bariér proti nárazu.

Naše řešení upevnění základových desek zahrnují možnosti s projektovanou životností 100 let a pokrývají potřebu ochrany proti korozi v náročných podmínkách prostředí. Díky naší metodě SafeSet můžete také dosáhnout produktivnějšího a přesnějšího nastavení chemických kotev. Systém Adaptive Torque zase zajišťuje efektivní nastavení rozpěrných kotev Hilti v souladu s mezinárodními schváleními.

HIT-HY 150 Rebar application Overlays Bridge rehabilitation/strengthening  HIT-HY 150 Rebar Anwendung Aufheben Brückeninstandsetzung/Verstärken

Betonové nástavce

Všestranné kotevní systémy pro mostní aplikace využívající dodatečně instalovanou výztuž

Dodatečně instalované výztužné pruty (PIR) se používají například při rozšíření mostovek a zpevnění mostních pilířů. Naše řešení PIR zahrnují kotevní systémy schválené organizací ETA s projektovanou životností 100 let, včetně seismické a únavové. Můžeme nabídnout i technické posudky na 120letou životnost.

Pro rychlejší, přesnější a bezpečnější instalaci PIR vám náš systém SafeSet umožní prakticky bezprašné vrtání bez nutnosti čištění otvorů a přesné vstřikování malty pomocí dávkovače lepidla HDE 500-22. Nabízíme také skenery betonu a zkoušky vytažení.

Betonové překryvy

Betonové překryvy

Spolehlivý přenos smyku pomocí systémů schválených společností ETA

Modernizace mostů pro vyšší dopravní toky je nákladově efektivní alternativou k výstavbě nové infrastruktury.

Betonové překryvy jsou preferovanou metodou pro rozšíření a zpevnění mostovek a jejich uvedení do souladu s nejnovějšími technickými normami. Naše ETA certifikované systémy pro spolehlivý přenos smyku mezi mostovkami a betonovými překryvy zahrnují speciální injekční smykové spojky. Tyto systémy splňují statické, kvazistatické, seizmické a únavové požadavky.

Kabelové a potrubní podpěry

Kabelové a potrubní podpěry

Flexibilní upevnění a modulární podpůrné systémy pro mosty

Mosty jsou vystaveny obrovskému statickému zatížení a extrémním výkyvům teplot. To představuje výzvu pro upevnění služeb, jako jsou elektrické kabely nebo odpadní potrubí. Nesprávná instalace může vést k problémům s dynamickým zatížením.

Naše modulární podpěrná řešení zahrnují komponenty odolné proti korozi a možnosti seismické ochrany. Umožňují sdružování služeb, což pomáhá šetřit náklady. Pomůžeme vám v každé fázi - od počátečního plánování a digitálního modelování stavby (BIM) přes detailní návrh a prefabrikaci až po finální podporu na stavbě.

řezání diamantovou stěnovou pilou

Řízená demolice mostů

Rychlejší a přesnější demolice mostů pomocí diamantových nástrojů

Tradiční metody úplné nebo částečné demolice mostů mohou být pomalé a nákladné. Hrozí také riziko poškození okolních budov nebo staveb.

Pomocí našich diamantových nástrojů však můžete provádět demoliční práce s větší přesností, rychlostí a bezpečností. Naše diamantové stěnové pily nabízejí snadnější použití a rychlejší řezání i při práci ve výškách. S našimi diamantovými lanovými pilami můžete provádět prakticky libovolně hluboké řezy v železobetonu za sucha i za mokra.

Mostní konstrukce

Mosty: poznatky a výzvy

Stáhněte si zdarma náš návod pro mosty a viadukty pro:

  • Přehled regulačního rámce pro dodatečně instalované upevňovací systémy 
  • Technické popisy klíčových typů aplikací 
  • Shrnutí konstrukčních zásad pro aplikace - včetně statických, seizmických a únavových, kde je to relevantní 
  • Navrhovaná řešení instalace v souladu se schválením

Ask Hilti

Položte dotaz některému z našich odborných inženýrů, získejte přístup k technickým článkům, sledujte webové semináře nebo se zúčastněte kurzů na vyžádání v naší online komunitě inženýrů Ask Hilti.

Prozkoumejte naše online technické fórum

Technická řešení

Měnící se předpisy, složité technické problémy a potíže s nalezením spolehlivých řešení. Zní vám to povědomě? Spolupracujte s námi a získejte jasné a odborné rady a přístup k řešením, která zvýší bezpečnost, přesnost, efektivitu nákladů a kvalitu projektu.

Prozkoumejte naše technická řešení

Školení návrhu kotev

Přístup k osobnímu školení a bezplatnému e-learningu na témata od základů kotev a výztuží až po pokročilé koncepty návrhu aplikací. Naše školení jsou vhodná pro všechny, od čerstvých absolventů až po zkušené inženýry.

Prozkoumejte školení o návrhu kotev

Sdílet