Tahové zkoušky kotev na staveništi

Stanovení návrhové odolnosti a testování kvality instalace kotev

Chybí v technické dokumentaci, kterou používáte, kombinace kotevního a základního materiálu? Nebo chcete zkontrolovat spojovací prvky jako součást dokumentace kvality instalace? Sjednejte si službu Hilti tahové zkoušky kotev, která vám pomůže určit chybějící hodnoty výkonu nebo poskytne základ pro posouzení kvality instalace.

Proč si vybrat Hilti pro zkoušky kotev a výztuže na místě?

Přesné a podrobné výsledky testů

Naše testery tahových zkoušek kotev přenášejí naměřené hodnoty, včetně grafů zatížení a přemístění, přímo do softwaru, který používáme k vytváření zkušebních protokolů, což pomáhá snižovat chyby způsobené lidským faktorem.

Odborná podpora na stavbě od našich inženýrů

Vyvinuli jsme přísný, metodický přístup ke zkouškám kotev, který provádí vysoce kvalifikovaný tým inženýrů. To pomáhá vyhnout se běžným nástrahám při tahových zkouškách.

Prakticky všechny typy kotvení

Kromě toho, že nabízíme kotvy pro prakticky všechny aplikace, poskytujeme také kotevní zkoušky pro jakýkoli typ konstrukce a vysoce specializovaná technická posouzení.

Místní předpisy a normy

Náš technický rozsah pokrývá místní předpisy a stavební normy po celém světě. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého technického nebo obchodního poradce.

Tahová zkouška Hilti

Zkouška pro stanovení únosnosti

Zkoušky tahem nebo smykem umožňují navrhovat kotvy pro neznámé nebo nejisté základní materiály

Pro koho je služba určena: Inženýři/projektanti

Kdy je potřeba: Pokud nemáte dostatek údajů pro stanovení odolnosti kotev pro bezpečné, správné a nákladově efektivní návrhy (např. dokumenty nebo technické příručky se nevztahují na základní materiál). S největší pravděpodobností se jedná o projekty posílení nebo rekonstrukce.

Proč využít tuto službu: Je základem pro efektivní návrh s daty tahové zkoušky. Větší důvěra v integritu konstrukce.

Servisní výstupy: Protokol o zkoušce s hodnotami zatížení a posunutí, volitelně protokol o vyhodnocení s vypočtenou únosností kotvy.

 

 

Časté dotazy: stanovení odolnosti ze zkoušky

Co obsahuje protokol o zkoušce pro stanovení odolnosti?

Protokol o zkoušce pro stanovení odolnosti musí obsahovat:

 • Informace o zákaznících a konstrukci 
 • Informace o kotvách a podkladovém materiálu 
 • Informace o instalaci a testeru

Informace o zkoušce a výsledky zkoušek:

 • Hodnoty zatížení a posunutí 
 • Graf zatížení v závislosti na čase a zatížení v závislosti na posunutí 
 • Fotodokumentace zkoušek a komentáře ke zkoušce 

Měření posunutí umožňuje kontrolu věrohodnosti vztahu zatížení versus posunutí. Pomáhá zajistit spolehlivější vyhodnocení zkoušek z hlediska konzistentnosti a předvídatelnosti chování kotev.

 • Porovnání testů v rámci stejné série 
 • Porovnání destruktivních nebo neúspěšných testů s typickými křivkami porušení

Co obsahuje voltitelná zpráva o vyhodnocení?

Volitelná zpráva o vyhodnocení obsahuje vypočtenou návrhovou únosnost na základě: 

 • EOTA TR 
 • Britská norma 
 • DIBt TR (Německo) 
 • SIA (Švýcarsko) 
 • CISMA (Francie) 
 • STO (Rusko)

Jak lze provádět zkoušky pro stanovení odolnosti?

Existují dva typy testů – destruktivní a nedestruktivní.

Destruktivní zkoušky

Pokud platí následující kritéria, jsou správnou volbou destrukční zkoušky:

 • Poškození základního materiálu může být akceptováno 
 • Základní materiál je relativně homogenní 
 • Usilujete o maximální dosažitelnou odolnost

Destrukční zkoušky jsou zkoušky až do mezního zatížení kotvy, kde nastává porušení.

Minimální počet kotev, které mají být testovány, závisí na zvolené zkušební a hodnotící metodě. Pro správné vyhodnocení je obvykle zapotřebí 5 až 15 kotevních testů.

Statistické nebo zjednodušené vyhodnocení dle zvolené metody hodnocení.

Nedestruktivní zkoušky

Pokud platí následující kritéria, jsou správnou volbou nedestruktivní zkoušky:

 • Je třeba se vyvarovat poškození základního materiálu 
 • Základní materiál je relativně nehomogenní 
 • Není nutné dosáhnout maximální dosažitelné odolnosti 

Nedestruktivní zkoušky jsou tahové a/nebo smykové zkoušky na předem definovaném zkušebním zatížení.

Minimální počet kotevních zkoušek závisí na zvolené zkušební a hodnotící metodě. Pro správné vyhodnocení je obvykle potřeba 5 až 15 testovaných kotev.

Vypočtené zkušební zatížení a zjednodušené vyhodnocení podle zvolené metody vyhodnocení.

 

Tahová zkouška na stavbě

Zkouška kvality instalace kotev

Získejte dokumentaci zatížení dodatečně instalovaných kotev nebo výztuže

Pro koho je služba určena: Inženýři, projektanti, stavební dozor, realizační firmy, technický dozor investora

Kdy je potřeba: Potřebujete dokumentaci o možnosti zatížení kotev/výztuží. To je v rámci ověřování kvality instalace pro manažery kvality, vlastníky projektů nebo externí inspektory.

Proč používat službu: Nejmodernější dokumentace k testovacímu zatížení. Větší důvěra ve statickou bezpečnost instalovaného řešení – bez zpoždění postupu na stavbě.

Výstupy: Protokol o zkoušce pro odevzdání inspektorům, klientům a projektantům a volitelně vyhodnocení výsledků tahové zkoušky s dokumentovaným výpočtem zkušebního zatížení.

 

Časté dotazy: Služba zajištění kvality instalace

Co musí obsahovat protokol o zkoušce kvality instalace?

Protokol o zkoušce musí obsahovat:

 • Informace o zákaznících a konstrukci 
 • Informace o kotvách a základním materiálu 
 • Informace o instalaci a testeru 
 • Informace o zkoušce a výsledky zkoušek:

- Hodnoty zatížení a posunutí
- Graf zatížení v závislosti na čase a zatížení v závislosti na přemístění
- Fotodokumentace zkoušky a komentáře ke zkoušce

Měření přemístění umožňuje důvěryhodnost kontroly na základě vztahu zatížení versus přemístění. Pomáhá zajistit spolehlivější vyhodnocení zkoušek z hlediska konzistentnosti a předvídatelnosti chování kotev.

 • Porovnání testů v rámci stejné série
 • Porovnání neúspěšných testů s typickými křivkami poruch

Co je součástí volitelného protokolu o vyhodnocení zkoušky??

Volitelný protokol o vyhodnocení zkoušky musí obsahovat dokumentaci pro výpočet zkušebního zatížení na základě:

 • Britská norma 
 • SIA (Švýcarsko)

Jak jsou prováděny zkoušky ověření kvality instalace kotvení a dodatečně vlepované výztuže?

Zkoušky ověření kvality instalace jsou zkoušky pevnosti v tahu při předem definovaném zkušebním zatížení, které by nemělo poškodit ukotvení a základní materiál.

Minimální počet zkoušek musí být založen na zvolené zkušební a hodnotící metodě:

 • Obvykle 2,5 % nebo 5 % všech kotev v aplikaci 
 • Minimálně 3 kotvy 

Vypočítané zkušební zatížení a kritéria přijatelnosti podle zvolené zkušební a hodnotící metody.

Tahová zkouška na stavbě

Omezení testování kotev na staveništích

Výsledky tahových zkoušek na kotvách používejte pouze tak, jak bylo zamýšleno

Všimněte si, že testování jednoho nebo více produktů na stavbě, bez ohledu na důvod, nikdy nemůže:

 • sloužit jako náhrada za schválení 
 • sloužit k překonání stávajícího schválení 
 • sloužit k závěru, který produkt je "lepší" ve srovnání
 • sloužit jako náhrada za správný návrh kotvy

Statický návrh? Odpověď je PROFIS

Urychlete návrh spojů včetně ocel-beton, beton-beton a ocel-zdivo, stejně jako celá řešení zábradlí a kotevních desek pomocí softwaru PROFIS Engineering.

Seznamte se se softwarem pro statické výpočty PROFIS Engineering

Odborné poradenství našich inženýrů

Naše online komunita inženýrů, Ask Hilti, nabízí vzdělávání a webináře na technická témata od návrhu kotev až po zelené budovy. Nebo se obraťte na naše inženýry, kteří vám poradí s vašimi výzvami.

Objevte Ask Hilti

Rychlejší a bezpečnější řešení patních desek

Od ocelových skeletů a schodišť až po zábradlí a venkovní posezení urychlete návrh a instalaci kotevních desek, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě a bezpečnosti.

Zlepšete návrh a instalaci kotevní desky

Sdílet