Hilti

Vlastnosti a použití

Spacer BX-S #2362250
Vlastnosti
  • Nastavitelná pomůcka pro správné rozestupy využívající laser – stačí vybrat požadovaný rozestup, srovnat kroužek laseru se sousední příchytkou a budete mít rozestupy mezi příchytkami vždy jednotné
  • Rychlejší práce – jednotné rozestupy bez nutnosti připravovat si předem značky nebo používat neobratné měřicí doplňky
  • Vyšší produktivita a shoda s požadavky – efektivnější metoda instalace kritických systémů M&E, jak to vyžaduje specifikace, výrobce nebo revizní technik
  • Ekonomičtější práce – minimalizace odpadu a lepší plánování počtu příchytek díky důslednému využívání maximálního přípustného rozestupu
  • Profesionálně vypadající výsledek – viditelné instalace, například osvětlení nebo vedení, snadno dosáhnou vyšší úhlednosti a spořádanosti
Použití
  • Zachovávání jednotných odstupů mezi upevňovacími prvky pro kabely, vedení, trubky, kanály či zavěšené stropy
  • Montáž systémů integrity obvodu (CIS), požárních alarmů a bezpečnostních zařízení, všude tam, kde jsou jednotné a normám vyhovující rozestupy mezi příchytkami zásadně důležité
  • Montáž viditelných lehkých elektrických kanálů/vedení, trubek a kabelů – když nemá být výsledek následně skryt
  • Montáž datových kabelů a kabelů z optických vláken – když jsou správné rozestupy příchytek důležité pro správnou funkci
  • Kompatibilní se všemi akumulátorovými vsazovacími přístroji BX 3

Technické údaje

Spacer BX-S #2362250

Dokumenty a videa

Spacer BX-S #2362250

Konzultace a podpora