Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Efektivní pracovní postup díky vytyčování přímo v 2D nebo 3D prostředí z dat CAD a BIM
  • Jedna společná hardwarová a softwarová platforma umožňující ovládání všech robotických stanic Hilti
  • Robustní tablet se 7" displejem v konstrukčním provedení snášejícím náročné podmínky na stavbě
  • Intuitivní software Hilti Construction Layout pro provádění úkonů souvisejících s vytyčováním a vyměřováním
Použití
  • Vytyčování 2D a 3D bodů a linií přímo z dat CAD a BIM
  • Přenášení výšek v režimu ploché roviny, sklonu v jedné ose nebo sklonu ve dvou osách
  • Měření stávajících prvků a dat pro dokumentaci
  • Přenášení dat prostřednictvím přístupu ke cloudovému prostředí zvyšuje produktivitu a okamžitě zpřístupňuje data pro použití na stavbě
  • Vzdálená podpora umožňuje specialistovi poskytovat přímou podporu uživateli prostřednictvím přímé interakce na obrazovce tabletu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora