Tablety a ovladače

Tablety a ovladače pro analýzu detekce v reálném čase a k vytyčování terénních bodů na staveništi

Tablety a ovladače pro analýzu detekce v reálném čase a k vytyčování terénních bodů na staveništi
Stylus pen POW 96 Příslušenství pro zaměřovací, vytyčovací a laserové přístroje Hilti
Kartáč PSA 75 Příslušenství pro zaměřovací, vytyčovací a laserové přístroje Hilti
Tablet pro vytyčování PLC 600 Řídicí jednotka systému pro vytyčování s vysokým výpočetním výkonem a 10” obrazovkou, pro provádění činností zahrnujících vytyčování, zaměřování a přenášení objektů na staveništi za použití všech pokročilých systémů pro vytyčování Hilti