Skenery betonu a senzory

Objevte skenery betonu pro přesnou a nedestruktivní strukturální analýzu a detekci skrytých objektů a senzory betonu pro přesné informace o betonu v reálném čase

Objevte skenery betonu pro přesnou a nedestruktivní strukturální analýzu a detekci skrytých objektů a senzory betonu pro přesné informace o betonu v reálném čase
Stěnový skener PS 85 Snadno použitelný stěnový skener a vyhledávač hřebů pro prevenci zasažení při vrtání nebo řezání v blízkosti skrytých objektů
Zaměřovač PX 10 Přesný zaměřovač na detekci vstupních bodů a výstupních bodů a vzdálenosti mezi nimi
Ferroscan systém PS 300 Detektor výztuží v betonu pro měření hloubky a odhad jejich velikosti ve strukturální analýze