Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Pružnost – realizujte řadu různých aplikací pomocí několika málo dílů
  • Kompatibilní se spojovacími čepy – k mnohem rychlejší montáži s možným přizpůsobením
  • Akustická izolace pomocí tlumicí podložky MVI-P pro patku MQP-21-72
  • Rychlá a snadná montáž se spojovacími čepy MON-C
Použití
  • Upevnění nosníků k betonu a oceli
  • Doporučeno k použití v suchém vnitřním prostředí

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora