Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Protáhlé otvory k usnadnění přesného doladění polohy
  • Vhodné k použití s mechanickými nebo chemickými kotvami v závislosti na zatížení a typu základního materiálu
  • Není třeba žádné svařování – rychlejší a efektivnější montáž
  • Žádné svařování, žádné prostoje
  • Všechny díly jsou použitelné opakovaně
Použití
  • Instalace nosníků MI mezi stěny
  • Pro upevnění na betonové stěny, stropy či podlahy
  • Aplikace vyžadující extrémně vysokou únosnost
  • K uchycení kabelových žlabů, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí
  • Vysoká únosnost při zatížení ve smyku u nekonzolových konstrukcí

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora