Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Lze použít v zavěšených instalacích i nastojato
  • Třídy zatížení a nosnosti odpovídají potrubním objímkám Hilti
  • Vyztužená patní deska vhodná k montáži modulárního podpěrného systému MQ
  • Lze nastavit polohu a snadno přizpůsobit podél podpěr nosníků
  • Pro všechny typy MQ nosníků
Použití
  • Montáž potrubí podléhajícího tepelnému prodloužení a zkrácení
  • K použití v kombinaci s modulárními podpěrnými systémy

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora