Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Snadnější montáž a umístění nosníků
  • Není nutné žádné vrtání ani svařování
  • Kompatibilní se standardními ocelovými T-nosníky a betonovými nosníky (s maximální šířkou příruby 300 mm a maximální tloušťkou příruby 30 mm)
  • Lze použít pro všechny standardní T-nosníky a betonové nosníky
  • (šířka příruby max. 300 mm, tloušťka příruby max. 30 mm)
Použití
  • Montáž různých prvků jako osvětlení, kabelových žlabů, vodních, plynových, vzduchotechnických potrubí, stlačeného vzduchu, značek nebo lávek pro údržbu
  • Pro upevnění na ocelové nosníky

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora