Protipožární desky

Doplňte svou instalaci požární ochrany protipožárními deskami certifikovanými pro utěsnění prostupů pro kabely, potrubí a kombinované prostupy

Doplňte svou instalaci požární ochrany protipožárními deskami certifikovanými pro utěsnění prostupů pro kabely, potrubí a kombinované prostupy