Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Rychlá a snadná montáž
  • Vyšší ochrana před statickou elektřinou
  • Vyšší bezpečnost: umožňuje vedení elektrického proudu hřebem a následné uzemnění do podkladového materiálu
  • Vhodné pro použití u většiny ocelových konstrukcí a potrubí
  • Vhodné k použití ve středně korozivním prostředí (C3)
Použití
  • Funkční pospojování
  • Ochranné pospojování
  • Připojení svorek
  • Ochrana proti blesku
  • Pospojování a uzemnění/ukostření

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora