Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Používání S-BT MR je snadnější a spolehlivější – montáž nevyžaduje žádné napájecí kabely ani těžké vybavení
  • Vhodné k použití ve vysoce korozivním prostředí (C4 a C5) s povrchově upravenou ocelí
  • Snadná instalace v těsných prostorech
  • Bez potřeby dodatečných oprav povrchově upravené oceli
  • Vysoká odolnost proti korozi – vhodné pro většinu námořních a pobřežních aplikací, aplikací v petrochemickém průmyslu a v elektrárnách
Použití
  • Upevnění do ocelových konstrukcí o tloušťce 6 mm nebo větší ve vysoce korozivním prostředí
  • Připevňování kabelových tras pomocí nosníků nebo svorek/expanzních vodících svorek
  • Připevňování kabelových žlabů a vedení pomocí nosníků nebo kabelových příchytek
  • Připevňování rozvaděčů a přístrojových desek přímo nebo pomocí nosníků
  • Upevnění lehkých konstrukcí, značení atd.

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora