Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Ekonomická spřahovací kotva jako alternativa ke svařování svorníků – nevyžaduje žádné nákladné vybavení
  • Přenosné řešení, které lze snadno přesouvat na pracovišti bez potřeby natahovat elektrické kabely
  • Ideální pro renovace starších budov, ve kterých může být navařování na stávající litinové nosníky problematické
  • Webový software Hilti k poskytnutí optimálního designu ke splnění požadavků zatížení
  • Zvýšená produktivita – rychlé nastavení a použitelné v každém počasí
Použití
  • Připevňování spřahovacích kotev k ocelovým nosným konstrukcím pro zvýšení odolnosti proti zatížení ve smyku v kompozitních strukturách

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora