Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Nízká kotevní hloubka pro tenké betonové desky nebo v místech, kde je omezená hloubka vrtání
  • Kombinuje vysoké zatížení s malými okrajovými a osovými vzdálenostmi díky velmi nízkým rozpěrným silám
  • Samořezná funkce umožňuje rychlou a snadnou instalaci – bez potřeby samostatného řezacího nástroje
  • Výsledný efekt klínového spojení udržuje kotvu zajištěnou i v popraskaném betonu při rázovém zatěžování
  • Vyžaduje vyvrtání prostého válcového otvoru, žádné samostatné prořezávání
Použití
  • Kotvení určené pro střední zatížení s požadavky na vysokou míru bezpečnosti, osazené do betonu s trhlinami i bez trhlin, především s požadavky na malou kotevní hloubku a/nebo malé osové a okrajové vzdálenosti.
  • Jako příklady lze uvést zábradlí u schodišť, sprinklery, vzduchotechnické potrubí, sedadla, nosné konstrukce fasád, bariéry proti parkování vozidel atd.

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora