Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Kombinuje výhody pružnosti a okamžitého zatížení mechanické kotvy s možností následné instalace s únosností zalité kotvy s hlavou.
  • Krátké rozteče a vzdálenosti od okraje díky nízkým expanzním silám
  • Samořezné provedení usnadňuje rychlejší a spolehlivější instalaci bez potřeby použití samostatného samořezného nástroje nebo provádění jiných úkonů.
  • Výsledný efekt klínu zabezpečuje bezpečnější ukotvení i v trhlinovém betonu při dynamickém zatížení
  • Vyrobeno v souladu s normou NQA-1 (Nuclear Quality Assurance) se všemi potřebnými schváleními.
Použití
  • Bezpečnostní kotvení velmi těžkých konstrukcí odolné veškerému dynamickému zatížení (otřesy, seizmické síly a únava) v betonu s trhlinami nebo bez trhlin, včetně aplikací v jaderných továrnách.
  • Kotvení těžkého potrubí, bezpečnostních zábran, průmyslových strojů, jeřábových drah, kolejnicových konstrukcí, svodidel, střešních konstrukcí, výtahového vedení, doplňkového vybavení mostů apod.

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora