Hilti

Vlastnosti a použití

Osazovací nástroj HSD-G M12 1/2"X50 #243743
Vlastnosti
  • Zahrnuje ochranu rukou ke zvýšení bezpečnosti uživatele
  • Ponechává viditelné značky na přírubě kotvy pro vizuální kontrolu úplného vsazení zarovnané kotvy
Použití
  • Správné osazení krátkých úderových kotev HDI-P
  • Správné osazení kotev HKD

Konzultace a podpora