Hilti

Vlastnosti a použití

Sada přísl. Hit Profi Rebar box #2036987
Vlastnosti
  • Spolehlivá montáž pro zajištění maximální únosnosti betonářských výztuží a kotev
  • Pohodlná a efektivní instalace výztuží a kotev prakticky ve všech pracovních směrech a se všemi stavy vyvrtaných otvorů
  • Komplexní sada příslušenství vyhovujícího podmínkám různých aplikací
Použití
  • Kompletní sada na osazování betonářských výztuží: pro průměr vyvrtaných otvorů do 32 mm a hloubku do 2500 mm
  • Profesionální sada na osazování armovacích tyčí: pro průměr vyvrtaných otvorů až 25 mm a hloubku až 800 mm
  • Profesionální sada na osazování kotev: pro průměr vyvrtaných otvorů až 24 mm a hloubku až 250 mm

Konzultace a podpora