Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Velmi vysoké zatížení v betonu s trhlinami a pro seizmické aplikace v souladu se schváleními ICC-ES a ETA C2
  • Při použití lepicích hmot HIT-HY200 není potřebné čištění otvorů (nad 5 °C / 41 °F)
  • Spolehlivější a produktivnější řešení díky odstranění procesu čištění otvorů při použití lepicích hmot HIT-HY 200
  • Variabilní kotevní hloubka pro plné využití kapacity kotvení
  • Značení na hlavici pro snadné ověření délky šroubu i po instalaci
Použití
  • Kotvení do betonu s trhlinami a bez trhlin pomocí Hilti HIT-HY 200
  • Vhodné pro kotvení se seizmickým zatížením (např. vyztužení betonových budov)
  • Ukotvení konstrukčních ocelových připojení (například ocelové sloupky, nosníky)
  • Pro venkovní použití nebo upevnění v korozivním prostředí pomocí HIT-Z-R

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora