Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Zaručené vystředění kotevního prvku ve vyvrtaném otvoru
  • Fyzické oddělení kotevní tyče od betonu a krátkých armovacích tyčí pod napětím
  • Přidrží tyč na místě při aplikacích nad hlavou
  • Technické údaje dostupné pro hodnoty zatížení s RE-500 a podrobné údaje o elektrické izolaci
Použití
  • Kotvení v železničních tunelech, kde elektrický proud znamená vysoké bezpečnostní rizko
  • Ukotvení stroje
  • Široký rozsah upevnění, kde proud ohrožuje ukotvení
  • Aplikace nad hlavou, kde je vystředění tyče obtížné nebo kde tyč nedrží pevně ve vyvrtaném otvoru

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora