Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Tažné kotvy Hilti HZA-P použité v kombinaci s lepicími hmotami Hilti umožňují nainstalovat výztuž vůči protlačení do již vybetonovaných desek
  • Navrženo v souladu s příslušnými statickými normami pro beton
  • Lze kombinovat se zalitou výztuží vůči protlačení
  • Protipožární odolnost zajišťovaná krycí vrstvou betonu – povrch betonu zůstává hladký
  • Cenově výhodné řešení výztuže na protlačení a smykové zatížení
Použití
  • Zesílení vodorovných desek z bezpečnostních důvodů, přispívající k zvýšení odolnosti proti protlačení (např. při příliš vysokém zatížení, kompenzace chyb v návrhu konstrukcí nebo nedostatků vzniklých v průběhu stavby)
  • Je-li horní strana desky při montáži nedostupná nebo jen velmi těžce dostupná, lze tažné kotvy Hilti HZA-P usadit do předvrtaných otvorů nahnutých vůči sloupům a použít vhodnou vytlačovací lepicí hmotu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora