Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vysoká flexibilita: omezení zásob používáním stejného šroubu pro různé aplikace
  • Již zahrnuto v ETA vytlačovací lepicí hmoty HIT
  • Jeden kotevní šroub pro všechny typy vytlačovacích lepicích hmot Hilti HIT
  • Inspekční certifikát 3.1 – potvrzení materiálu a mechanických vlastností k dispozici na vyžádání
  • Vyšší efektivita, protože odpadá nutnost řezání na staveništi
Použití
  • Vhodné pro použití se všemi typy vytlačovacích lepicích hmot Hilti HIT
  • Vhodné k upevnění do betonu a ostatních podkladových materiálů

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora