Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Bezpečné a snadné vyrovnání díky předpjaté spojce S2S na připojení konzoly a profilu
  • Spojky se přizpůsobují tepelné roztažnosti profilu
  • Systém modulárních odvětrávaných fasád
  • Indikační drážky ukazují minimální vzdálenost zasunutí profilu do konzoly
  • Vodicí drážky umožňují přesnou instalaci profilových spojek samovrtnými šrouby
Použití
  • TT profil pro dílčí konstrukce svislých odvětrávaných fasád jako součást systému S2S
  • Vysoce pevný profil pokrývající celou podlahu
  • K dispozici jsou různé profily zahrnující širokou škálu kombinací panelů a zatížení

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora